کتابهای دکتر مهرداد فتحی

فارسی

 1. راهنمای کامل آسیب شناسی ورزشی, ترجمه, سال (تیر ۱۳۷۸)
 2. بیوشیمی فعالیت های ورزشی, ترجمه, سال (دی ۱۳۸۰)
 3. تمرینات انعطاف پذیری کل بدن, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۸)
 4. کمک های اولیه ورزشی, تالیف, سال (شهریور ۱۳۸۹)
 5. راهنمای تصویری آناتومیکی آسیب شناسی ورزشی, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۸۹)
 6. آزمون های ارزیابی آسیب های ورزشی (جلد دوم), ویراستاری علمی, سال (فروردین ۱۳۸۷)
 7. فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۹۲)
 8. آسیب‌شناسی ورزشی ارشد 1, تدوین و گردآوری, سال (بهمن ۱۳۹۱)
 9. حرکات اصلاحی ارشد, تدوین و گردآوری, سال (اردیبهشت ۱۳۹۲)
 10. راهنمای کامل آسیب شناسی ورزشی, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۹۴)
 11. اصول فیزیولوژیک طراحی تمرین وزنه در بانوان, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۴)
 12. متابولیسم مکمل های ورزشی در بانوان, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۴)
 13. فیزیولوژی ورزشی زنان, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۴)
 14. فیزیولوژی بسکتبال در بانوان, تالیف, سال (مرداد ۱۳۹۴)
 15. ساختار مولکولی عضله اسکلتی و مایوکاین ها, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۵)
 16. آموزش تنیس روی میز, ترجمه, سال (مهر ۱۳۹۵)
 17. تغذیه ورزشی, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۵)
 18. فیزیولوژی فعالیت بدنی و زنان, ترجمه, سال (دی ۱۳۹۴)
 19. جایگاه کشتی با چوخه در اعتلای فرهنگ،اقتصاد و گردشگری, تالیف, سال (تیر ۱۳۹۷)
 20. پایش تغذیه در ورزش, تالیف, سال (خرداد ۱۳۹۷)
 21. Exercise Biochemical, ترجمه, سال (آذر ۱۳۹۷)
 22. اجرا و اندازه گیری و آزمون های تربیت بدنی, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۹)
 23. مباحث پیشرفته در بیولوژی مولکولی تنظیم سلولی و مولکولی سازگاری به فعایت ورزشی, ترجمه, سال (آذر ۱۴۰۰)