مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3059

401 - ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی (چکیده)
402 - مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار (چکیده)
403 - بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه (چکیده)
404 - A Low-Noise Low-Power MOSFET only Electrocardiogram Amplifier (چکیده)
405 - Security-Based Tariff forWheeling Contracts Considering Fair Congestion Cost Allocation (چکیده)
406 - Toward a fully integrated wireless wearable EEG-NIRS bimodal acquisition system (چکیده)
407 - تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) (چکیده)
408 - WIRELESS DISTRIBUTED ACQUISITION SYSTEM FOR NEAR INFRARED SPECTROSCOPY – WDA-NIRS (چکیده)
409 - Probabilistic Congestion Management Considering Power System Uncertainties Using Chance-constrained Programming (چکیده)
410 - Modeling the effects of demand response on generation expansion planning in restructured power systems (چکیده)
411 - درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن (چکیده)
412 - Qualitative and Quantitative Evaluation of EEG Signals in Epileptic Seizure Recognition (چکیده)
413 - Investigating Paleoenvironmental Factors of Strait of Hormuz during the Holocene (چکیده)
414 - نانوپلانکتون های آهکی شرق تنگه هرمز (چکیده)
415 - بررسی ریشه های تاریخی چهارضربِ قلندران (چکیده)
416 - Buckling behavior of perfect and defective DWCNTs under axial, bending and torsional loadings via a structural mechanics approach (چکیده)
417 - Circulation of Human Respiratory Syncytial Virus Strains Among Hospitalized Children with Acute Lower Respiratory Infection in Malaysia (چکیده)
418 - بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (چکیده)
419 - تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی (چکیده)
420 - آیه (علیکم أنفسکم) و پیوند آن با دو مقولـه «خود سازی»و «دیگرسازی»( باتکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی) (چکیده)
421 - تفسیر القران بالقران فی التفسیر الکبیر (چکیده)
422 - بررسی ساختار عاملی جهت گیری های هدفی پیشرفت دانشجویان با تاکید بر جهت گیری دینی (چکیده)
423 - بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی (چکیده)
424 - مناسبات دولت باگراتیدی با دولت ایلخانان (چکیده)
425 - اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر تغییرات میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی (چکیده)
426 - A Bi-level Programming For Reverse Logistics Network Design (چکیده)
427 - Probing the Predictive Power of Cultural Intelligence on Iranian EFL learners' performance on IELTS writing test (چکیده)
428 - مطالعه تجربی و عددی اثر تداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک (چکیده)
429 - سوداگری نیروگاه مجازی در بازار برق (چکیده)
430 - Application of Single Unit Impact Dampers to Reduce Undesired Vibration of the 3R Robot Arms (چکیده)
431 - اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گیاه دارویی گل مغربی (چکیده)
432 - Investigation of simple and water assisted tautomerism in a derivative of 1,3,4-oxadiazole: A DFT study (چکیده)
433 - Cooperative Beamforming in Relay Assisted MIMO-OFDMA Cognitive Radio Systems (چکیده)
434 - تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سود (چکیده)
435 - بحثی درباره راه نیافتن روایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» در گفتمان مهدویت اهل سنّت (چکیده)
436 - وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطین (چکیده)
437 - انگاره هندسه مشخصه های واجی در زبان فارسی (چکیده)
438 - A comparative analysis of two English translations of Ya Seen (Q.36): A schema-based approach (چکیده)
439 - Parenting styles and their relationships with pre-school children’s first language proficiency (چکیده)
440 - Exploring the relationship between fluid intelligence and language proficiency: Correlational approach (چکیده)
441 - Factors Underlying the Attributes and Behaviours of Best Motivating Teachers: A Student Perspective (چکیده)
442 - بررسی ارتباط هوش سازمانی با یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (چکیده)
443 - بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجی (چکیده)
444 - بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز (چکیده)
445 - The Effects of Volatile Materials of Non-coking Coal on the Reduction of Hematite (چکیده)
446 - اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافیr (چکیده)
447 - بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392: رشد همزمان درآمد و هزینه (چکیده)
448 - Gradual Growth of Gold Nanoseeds on Silica for Silica@GoldCore-Shell Nanoparticles and Investigation of Optical Properties (چکیده)
449 - تحلیل شاخص دسترسی در کلان شهر مشهد (چکیده)
450 - بررسی و مدل سازی کمی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •  
 • 10
 •   · · ·
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • »