مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3061

151 - بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
152 - ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و نارسایی قوانین حقوقی گردشگری در ایران با رویکرد تحلیل شبکه (چکیده)
153 - مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP: ناحیه دو شهر نیشابور (چکیده)
154 - تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT (چکیده)
155 - نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
156 - The Specification of the Position and Relationship between Heads and Dependents in English NPs from Government and Binding Perspective (چکیده)
157 - متون مربوط به معرفی جاذبه های گردشگری وچگونگی ترجمه آنها- ارائه یک راهکار (چکیده)
158 - How does clamping pressure influence actuation performance of soft ionic polymer–metal composites (چکیده)
159 - A semantic metrics suite for evaluating modular ontologies. (چکیده)
160 - Dynamic Decision Models for Staged Software Product Line Configuration (چکیده)
161 - Fast Voltage and Power Flow Contingency Ranking Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network (چکیده)
162 - A fast static security assessment method based on radial basis function neural networks using enhanced clustering (چکیده)
163 - Simulation of Pitching and Heaving Airfoil with Oscillation of Flow Boundary Condition (چکیده)
164 - تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری) (چکیده)
165 - Effect of Ultrasound-Assisted Osmotic Dehydration as a Pretreatment on Deep Fat Frying of Potatoes (چکیده)
166 - Three-Dimensional Scaffold from Decellularized Human Gingiva for Cell Cultures: Glycoconjugates and Cell Behavior (چکیده)
167 - بررسی رقابت چند گونه ای علف هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
168 - تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (چکیده)
169 - فرایند معرفت نفس در حکمت صدرالمتالهین (چکیده)
170 - پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع) (چکیده)
171 - Relative n-th non-commuting graphs of finite groups (چکیده)
172 - سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری (چکیده)
173 - بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراه ها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
174 - Some results on generalized σ -derivations (چکیده)
175 - مکان یابی ساختمانهای بلندمرتبه با تاکید بر نظریه رشد هوشمند شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد (چکیده)
176 - Ion acoustic solitary waves in electron-positron-ion plasmas with q-nonextensive electrons and high relativistic ions (چکیده)
177 - منظومه حماسی عاشورایی مقامات حسینی منشی بمرودی و نسخه‌های خطی آن (چکیده)
178 - تجزیه جایگاه های ژنی ،(QTL) مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی (چکیده)
179 - زیر گونه‌های اختلال شخصیت ضد اجتماعی، ارتباط آن با اضطراب و همبودی آن با سوء مصرف مواد (چکیده)
180 - Novel Psychoactive Substances (NPS): a Study on Persian Language Websites (چکیده)
181 - رابطه سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
182 - پیش بینی آسیب های اجتماعی بر اساس مهارت های زندگی در دانش آموزان (چکیده)
183 - بررسی میزان شیوع اختلالات روانی – رفتاری در کودکان دارای والدین زندانی مقیم زندانهای استان سمنان (چکیده)
184 - رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبی (چکیده)
185 - Hereditary Genes and SNPs Associated with Breast Cancer (چکیده)
186 - Identification of Germline BRCA1 Mutations among Breast Cancer Families in Northeastern Iran (چکیده)
187 - Genes and SNPs Associated with Non-hereditary and Hereditary Colorectal Cancer (چکیده)
188 - بررسی اثرات ثابت موثر بر برخی خصوصیات تولیدی و تولید مثلی در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
189 - دیدگاه امام رضا (ع) درباره حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامان (چکیده)
190 - اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین (چکیده)
191 - تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (چکیده)
192 - مقایسه مدلهای مختلف برای تخمین وراثت¬پذیری و روند ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزد (چکیده)
193 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی (چکیده)
194 - Evaluation of Genetic Diversity in Japanese and English White Quail Populations Using Microsatellite Markers (چکیده)
195 - Genetic Polymorphism in Prolactin Gene and its Association with Reproductive Traits in Japanese Quail (Coturnix japonica) (چکیده)
196 - Survey of FecX L Locus of BMP15 Gene and Growth Hormone (GH) Gene and Their Effects on Lambing Rate in Zel Sheep (چکیده)
197 - Effect of dietry thiamin on growth of the Iranian honey bee colonies (Apis mellifera meda) in different season (چکیده)
198 - Effect of ß-lactoglobulin and κ-casein genes polymorphism on milk composition in indigenous Zel sheep (چکیده)
199 - Genetic polymorphism of the CAPN1 gene is associated with meat quality (چکیده)
200 - Determination of the best model for estimating heritability of economic traits and their genetic and phenotypic trends in Iranian native fowl (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • »