مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3061

301 - Determination of Genetic diversity of cultivated chickpea ( Cicer arietinum L.) using Medicago truncatula EST - SSRs (چکیده)
302 - تبیین شاخص‌های امنیت‌ساز در میان اقوام ایران (چکیده)
303 - تأثیر عامل اقتصادی در مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998 (چکیده)
304 - واکاوی عناصر ادیان ابتدایی در عرفان سرخپوستی دون خوان (چکیده)
305 - Modeling of fluid flow and heat transfer in laser welding with a moving heat source (چکیده)
306 - شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون (چکیده)
307 - اثر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارزن پادزهری (چکیده)
308 - تحلیل محتوایی و ساختاری رمان آسوموار اثر امیل زولا و داستان مردی که افتاد نوشته ی ابراهیم گلستان (چکیده)
309 - ژول ورن: دانشمند نویسنده یا نویسنده دانشمند (چکیده)
310 - بررسی تحلیلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی ( مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد) (چکیده)
311 - مهارت غلبه بر نفس اماره در قرآن (چکیده)
312 - Survey the prevalence of psychopathology in Coronary heart disease patients: A casual model based on analysis of the role of psychological factors (چکیده)
313 - Effect of fungicidal essential oils against Botrytis cinerea and (چکیده)
314 - Course timetabling using evolutionary operators (چکیده)
315 - اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی (چکیده)
316 - بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندران (چکیده)
317 - تعیین کارایی فنی همراه با ریسک تولید برنج: مطالعه موردی; شهرستان مرودشت استان فارس (چکیده)
318 - بررسی نقش دولت بر تولید و بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیا) (چکیده)
319 - حساسیت عرضه به تغییر قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای منتخب آسیایی (چکیده)
320 - بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری (چکیده)
321 - نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم (چکیده)
322 - تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی (چکیده)
323 - Effects of Shrubs Canopy on the Microclimate and Soil Properties of an Arid Steppe Rangeland (چکیده)
324 - بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob) (چکیده)
325 - Interaction of SiO2 nanoparticles and seed prechilling on germination and early seedling growth of tall wheatgrass (Agropyron elongatum L.) (چکیده)
326 - بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (L. Peganum harmala) (مطالعه موردی) (چکیده)
327 - کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
328 - عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
329 - ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
330 - بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (چکیده)
331 - A closed-form semi analytical elastic-plastic solution for predictiong the onset of flange wrinkling in deep-drawing of a two-layered circular plate (چکیده)
332 - Effect of sprayed cultured autologus keratinocyte suspension used alone and in combination with Fibrin glue to closure of 3rd degree burn in rat (چکیده)
333 - همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.) (چکیده)
334 - Regulation of Cell Wall Synthesis by the Clathrin Light Chain Is Essential for Viability in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
335 - قانون‌اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره‌ی کشمکش‌ سیاسی (چکیده)
336 - خوانشی جامعه شناختی از «من سالاری» در ادبیات فرانسه معاصر (چکیده)
337 - بررسی اثر نسبت مخروطی روی ضرایب آیرودینامیکی ریز پهپادها (چکیده)
338 - Calibration of Hardening Rules for Cyclic Plasticity (چکیده)
339 - بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان (چکیده)
340 - تحلیل تیرهای سراسری و قاب های پل براساس پراکنش چرخش ها (چکیده)
341 - نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو (چکیده)
342 - بررسی نقش مداخله گرایانه عزت نفس بر میزان قانون گرایی رانندگان (چکیده)
343 - Can Naphthalene Exposure Stress Alter Brain Biogenic Amine Levels Before and during Vitellogenesis in Liza klunzingeri Fish? (چکیده)
344 - پیامدآبیاری با آب آلوده به آرسنیک و روی بر تجمع روی در گیاه تربچه (چکیده)
345 - بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی (چکیده)
346 - ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآن (چکیده)
347 - تأثیر آموزش شناختی-رفتاری دینی بر احساس نا امیدی، بی ارزشی و نارضایتی از زندگی در پرستاران (چکیده)
348 - اندیشه تکفیری در بستر تاریخ ریشه ها و راه های علاج آن (چکیده)
349 - قاعده بسیط الحقیقه و کاربردهای آن در حکمت متعالیه (چکیده)
350 - تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • 9
 •   · · ·
 •  
 • 60
 •  
 • 61
 •  
 • 62
 •  
 • »