بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: انعطاف پذیری


موارد یافت شده: 26

1 - بررسی نقش فضاهای باز در انعطاف پذیری مسکن سنتی درونگرای ایرانی (چکیده)
2 - بررسی تاثیر تکنولوژی بر دستیابی به روش های انعطاف پذیری در طراحی و ساخت مسکن (چکیده)
3 - طراحی دفاتر کار با قابلیت برخورداری از فضاهای انعطاف پذیر (چکیده)
4 - بررسی وضعیت آرایه شناختی ماهی سفید (Rutilis kutum (Kamensky, 1901 در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از داده های مولکولی و ریختی (چکیده)
5 - اثربخشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، بازداری پاسخ و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان (چکیده)
6 - مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز (چکیده)
7 - کاربرد ساختار خلأ در تولید فرم های منعطف و آزاد معماری (چکیده)
8 - مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار (چکیده)
9 - پیش بینی حافظه آینده نگر کوتاه مدت باتوجه به انعطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
10 - پیش بینی حافظه آینده نگر بلند مدت با توجه به انطاف پذیری شناختی در معتادان (چکیده)
11 - قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا - با تاکید بر شهر نیویورک (چکیده)
12 - قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری (چکیده)
13 - یک مدلسازی جدید و حل ارتعاشات ربات موازی PR-PRP (چکیده)
14 - تعیین وضعیت قابلیت های چابکی سازمانی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با رویکرد فازی (چکیده)
15 - طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتها (چکیده)
16 - اهمیت اعتماد کردن به دانشگاه ها در ارزیابی و ارتقای کیفیت آنها (چکیده)
17 - بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
18 - رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال (چکیده)
19 - کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار (چکیده)
20 - بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
21 - اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی (چکیده)
22 - ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
23 - بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب (چکیده)
24 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
25 - تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس (چکیده)
26 - بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور (چکیده)