بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: حاکم


موارد یافت شده: 32

1 - عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها (چکیده)
2 - ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (چکیده)
3 - تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها (چکیده)
4 - ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی (چکیده)
5 - شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی (چکیده)
6 - ارزیابی اثر آزادسازی تجاری بر فساد کشورهای منتخب منطقه منا (چکیده)
7 - تعیین ثمن در کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالا (چکیده)
8 - تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع (چکیده)
9 - تعارض قوانین در حمل و نقل چند وجهی کالا (چکیده)
10 - خیار شرط در صلح (چکیده)
11 - بازخوانی شهر ایرانی (اسلامی) بررسی نهاد های نقش آفرین در حاکمیت شهری و بازتاب فضایی آنان در شهرهای دوران صفویه و قاجار (چکیده)
12 - اصلاح طلبی حاکمیت ، در کلام امیر مؤمنان(ع) در نهج البلاغه (چکیده)
13 - تأثیر جنسیت بر تصدی حاکمیت در نهج البلاغه (چکیده)
14 - تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه (چکیده)
15 - بررسی اثر نقدینگی سهام و حاکمیت شرکتی بر اجتناب از مالیات (چکیده)
16 - بررسی اثر اجتناب از مالیات و حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی (چکیده)
17 - بنیادهای حاکمیت سیاسی در قرآن (چکیده)
18 - تأملّی در باب نقش «حکم‌رانی خوب» برای تحقق زندگی مطلوب در سیره امام علی علیه السلام (چکیده)
19 - وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقی (چکیده)
20 - واقعه ی کربلا و بازنمایی عملکرد گفتمان حاکم در تاریخ نگاری ابومخنف (چکیده)
21 - رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری (چکیده)
22 - ضرورت همکاری بین المللی در اثبات قانون خارجی (چکیده)
23 - بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) (چکیده)
24 - بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی (چکیده)
25 - اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی (چکیده)
26 - پژوهشی در اندیشه های سیاسی اشعار احمد مطر (چکیده)
27 - گستره ی اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولی دم (چکیده)
28 - تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه (چکیده)
29 - حکمرانی خوب؛ مقایسه تجربه ایران و ترکیه در سال های 2000 و 2008 (چکیده)
30 - روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری (چکیده)
31 - دولت مدرن، ارتش ملی و نظام وظیفه (چکیده)
32 - تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل (چکیده)