بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: زبان و ادبیات عربی


موارد یافت شده: 64

1 - واکاوی تکنیک های بیانی در میهن سروده های شاذل طاقة (چکیده)
2 - شرح و بررسی مؤلفه‌های پایداری در شعر معاصر موریتانی (چکیده)
3 - الوهیت و قداست شهریاری در شعر دورۀ جاهلی (چکیده)
4 - کاوش نشانه‌های حماسه در معلقه عنتره (چکیده)
5 - پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبدالسلام عجیلی (چکیده)
6 - بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس (چکیده)
7 - بررسی اعتبار شعر جاهلی به ‌عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی (چکیده)
8 - درون مایه های طنز تلخ سیاسی در سروده های پایداری حافظ ابراهیم (چکیده)
9 - سبک‌شناسی نحوی تشبیهات بلیغ در خطبه‌های نهج‌البلاغه (چکیده)
10 - ادبیات شفاهی عربی و انواع آن (چکیده)
11 - ظاهرة الغاب فی الشعر العربی الرومانسی (چکیده)
12 - بازتاب عفت در شعر عنترة بن شدّاد (چکیده)
13 - بررسی تطبیقی دیدگاه های ناتورالیستی مصطفی در داستان «الهاویه» از لطفی منفلوطی و «آسوموار» اثر امیل زولا (چکیده)
14 - بررسی کهن الگوی «مادرمثالی» در شعر بدر شاکر السیاب (چکیده)
15 - گردشگریِ درمانی، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان عربی (چکیده)
16 - بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری (چکیده)
17 - مقامات بدیع الزمان و الحریری بین القوة و الضعف (چکیده)
18 - تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام» (چکیده)
19 - پژوهشی در امثال و حکم ادب عربی خراسان قرن (4و 5 ه .ق) (چکیده)
20 - کاربرد شناسی معنایی ترکیب الله الله در متون عربی و فارسی (چکیده)
21 - روایت شناسی تطبیقی گونه مقامه و پیکارسک (چکیده)
22 - واکاوی روانشناختی مفاهیم پری و عشق در سروده های خلیل حاوی (چکیده)
23 - بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته‌ی زبان عربی (چکیده)
24 - بازخوانی الگو‏های واژه سازی یا تولید در زبان عربی (چکیده)
25 - رویکردی نوین به فرآیند واژه‏ گزینی در زبان عربی (چکیده)
26 - نگاهی به امثال‌وحکم در ادب خراسان (قرن ۴ و ۵) (چکیده)
27 - واکاوی مفهوم مدرنیسم در اندیشه احمد عبدالمعطی حجازی (چکیده)
28 - پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعداد (چکیده)
29 - بررسی تطبیقی مضامین عشق عذری در «لیلی و مجنون» و «عروه و عفراء» (چکیده)
30 - سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر (چکیده)
31 - بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخوان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی (چکیده)
32 - تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه (چکیده)
33 - قصیدة النثر و جذورها الرومانسیّة (چکیده)
34 - بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگی های آن در قرن های چهارم و پنجم (چکیده)
35 - وصف در نزد تازه سرایان گرگان طی قرن های چهار و پنج (چکیده)
36 - معنا شناسی ایثار در قرآن کریم (چکیده)
37 - واقع گرایی در داستان های «مدیر مدرسه» آل احمد و «زقاق المدق» نجیب محفوظ (چکیده)
38 - بیگانگی در داستان «البحث عن ولید مسعود» جبرا ابراهیم جبرا (چکیده)
39 - بررسی سیر سوگواره ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیاتی و اخوان ثالث (چکیده)
40 - رویکردی تطبیقی به بینش فرجام شناسانه‌ی شعر بدر شاکر السیاب و فروغ فرخزاد (چکیده)
41 - تطبیق عناصر داستانی بر رساله حی بن یقظان ابن طفیل (چکیده)
42 - الجر علی الجوار بین الرفض والقبول (چکیده)
43 - استدعاه الشخصیه الامام الحسین فی شعر یحیی سماوی (چکیده)
44 - موتیف-استدعاء شخصیة أبی ذر الغفاری-فی شعر یحیی السماوی (چکیده)
45 - دلالت عقود با نگاهی تطبیقی به نمادهای آن نزد پاچئولی و ابن المغربی (چکیده)
46 - غربت و بیگانگی در داستان البحث عن ولید مسعود جبرا ابراهیم جبرا (چکیده)
47 - تطبیق نظر ابن یعیش در شرح مفصل در باب صفت و موصوف با نظر دیگرنحویان (چکیده)
48 - ماهیت الف و نگارش آن در عربی و فارسی (چکیده)
49 - بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی گرایی در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی (چکیده)
50 - واکاوی روان شناختی مفاهیم«پری» و «عشق» در سروده های خلیل حاوی (چکیده)
51 - تحلیل روانشناختی اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر (چکیده)
52 - صور بلاغی اسلوب تاکید در آیات قرآن کریم (چکیده)
53 - نمود پارناسیسم در معلقه امرؤالقیس (چکیده)
54 - زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی (چکیده)
55 - تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر (چکیده)
56 - نظرة الی مخطوطة نفیسة و مصنفها (چکیده)
57 - حسن تعبیر در زبان و ادب عربی ,شیوه ها و انگیزه ها (چکیده)
58 - تسهیل نحو در پرتو آموزش (چکیده)
59 - حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی (چکیده)
60 - اندیشه آرمانشهر در قصیده-علی بساط الریح-فوزی معلوف (چکیده)
61 - سحر قلم در آثار جاحظ عجم (چکیده)
62 - تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری (چکیده)
63 - بدیعیات پدیده ای نو در عصر انحطاط (چکیده)
64 - دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت (چکیده)