مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مصطفی گوهری فخرآباد , سمیه آقامحمدی , تحلیل رویاهای دینی در دوره تیموری بر پایه دیدگاه های فروید و یونگ, مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (14), شماره (55), سال (2024-2), صفحات (1-25)
 2. مصطفی گوهری فخرآباد , مجتبی سلطانی احمدی , سارا خاتمی , بررسی و نقد تطبیقی روایت های ابن سعد در الطبقات الکبری با سایر منابع متقدم, پژوهشنامه تاریخ تشیع, دوره (4), شماره (2), سال (2023-4), صفحات (1-26)
 3. سارا خاتمی , مجتبی سلطانی احمدی , مصطفی گوهری فخرآباد , رابطه حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع), سیره پژوهی اهل بیت رویکرد تمدنی, دوره (8), شماره (14), سال (2022-10), صفحات (45-62)
 4. سارا خاتمی , مجتبی سلطانی احمدی , مصطفی گوهری فخرآباد , نقش مجادلات فرقه ای در بازنمایی سیمای حضرت خدیجه (س), تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (18), شماره (39), سال (2022-9), صفحات (117-146)
 5. مصطفی گوهری فخرآباد , مهدی مجتهدی , عباس اقدسی , رؤیا در عملکرد نخبگان فرهنگی دوره تیموری, مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (13), شماره (49), سال (2022-1), صفحات (107-126)
 6. مجتبی سلطانی احمدی , سارا خاتمی , مصطفی گوهری فخرآباد , نقد و بررسی گزارش های مربوط به فدک در الطبقات الکبری ابن سعد, شیعه پژوهی, دوره (8), شماره (22), سال (2022-9), صفحات (86-112)
 7. مجتبی سلطانی احمذی , مصطفی گوهری فخرآباد , محمدجسن پور قنبر , وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پهلوی دوم به انگلیس, تاریخ روابط خارجی, دوره (22), شماره (86), سال (2021-6), صفحات (43-68)
 8. سارا خاتمی , مجتبی سلطانی احمدی , مصطفی گوهری فخرآباد , واکاوی سن فاطمه (س) در تاریخ نگاری متقدم با تکیه بر روایات ابن سعد, تاریخ و فرهنگ, دوره (52), شماره (104), سال (2021-12), صفحات (97-114)
 9. مجتبی سلطانی احمدی , مصطفی گوهری فخرآباد , محمد حسن پورقنبر , واکاوی دکترین پهلوی دوم در سیاست خارجی, تاریخ روابط خارجی, دوره (22), شماره (85), سال (2021-3), صفحات (79-102)
 10. Homa Mohebbe alian , shahrbanoo delbari , ardeshir asadbeigi , مصطفی گوهری فخرآباد , نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی, پژوهشنامه علوی, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9), صفحات (253-273)
 11. مجتبی سلطانی احمدی , سارا خاتمی , مصطفی گوهری فخرآباد , سیمای خدیجه (س) در تاریخ نگاری متقدم سنی: سنجش روایت های ابن سعد(د.۲۳۰هـ), تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (16), شماره (31), سال (2020-9), صفحات (27-52)
 12. مصطفی گوهری فخرآباد , مجتبی سلطانی احمدی , نامه الغارات منبعی برای خطبه شقشقیه, دراسات حدیثه فی نهج البلاغه, دوره (3), شماره (5), سال (2020-9), صفحات (97-106)
 13. ندا پورمحمود , مصطفی گوهری فخرآباد , معرفی دو اقراباذین باقی مانده, مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (13), شماره (3), سال (2019-6), صفحات (45-62)
 14. مصطفی گوهری فخرآباد , فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین, تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (15), شماره (29), سال (2019-9), صفحات (3-25)
 15. مهین بابائی ملو , جواد عباسی , مصطفی گوهری فخرآباد , بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوک, مطالعات تاریخی جنگ, دوره (3), شماره (7), سال (2019-5), صفحات (1-32)
 16. محمد تقوی , مصطفی گوهری فخرآباد , مسئله یگانگی یا تفاوت دو کتاب الجامع الکبیر و الحاوی, تاریخ نگری و تاریخ نگاری, دوره (27), شماره (19), سال (2017-9), صفحات (55-70)
 17. محبوبه فرخنده زاده , مصطفی گوهری فخرآباد , جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی مسلمانان: بازخوانی رساله ای کهن, طب سنتی اسلام و ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2018-7), صفحات (112-128)
 18. محبوبه فرخنده زاده , مصطفی گوهری فخرآباد , بیماریهای دندان و روشهای درمانی آن در تمدن اسلامی, طب سنتی اسلام و ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (463-477)
 19. علی صباغیان دلوئی , سهیلا پیروزفر , مصطفی گوهری فخرآباد , نحوه تعامل پیامبر (ص) با منافقان مدینه, تاریخ و فرهنگ, دوره (49), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (1-24)
 20. مصطفی گوهری فخرآباد , عبدالرحیم قنوات , نزاع دیوانیان و نظامیان در اندیشه سیاسی ملاحسین واعظ کاشفی, تاریخ و فرهنگ, دوره (48), شماره (96), سال (2017-6), صفحات (9-26)
 21. عبدالرحیم قنوات , مصطفی گوهری فخرآباد , مسئولیت یزید در واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع), پژوهش های تاریخی-دانشگاه اصفهان, دوره (9), شماره (4), سال (2017-12), صفحات (33-49)
 22. محمد علی کاظم بیکی , مصطفی گوهری فخرآباد , نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام، بررسی موردی شرح حال امام علی ( ع) در کتاب الطبقات الکبری, تاریخ و فرهنگ, دوره (46), شماره (92), سال (2014-9), صفحات (57-84)
 23. علی غفرانی , مصطفی گوهری فخرآباد , سیدهادی ذبیحی , نقش زنان در منازعات سیاسی دوره تیموری, تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (6), شماره (19), سال (2015-9), صفحات (99-120)
 24. محبوبه فرخنده زاده , مصطفی گوهری فخرآباد , داروسازی محمد بن زکریای رازی, تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (11), شماره (21), سال (2015-9), صفحات (3-24)

مقالات ارایه شده در کنفرانس