مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. mojtaba javidi , Mehdi Khojastehpour , M Ebrahimi-Nik , W.A. .A. Karim Ghani , Gasification of potato shoots: An experimental and theoretical investigation, Energy Equipment and Systems, Volume (5), No (3), Year (2017-9), Pages (275-284)
 2. Reyhaneh Zeynali , Mehdi Khojastehpour , M Ebrahimi-Nik , Effect of ultrasonic pre-treatment on biogas yield and specific energy in anaerobic digestion of fruit and vegetable wholesale market wastes, Sustainable Environment Research, Volume (27), No (2017), Year (2017-11), Pages (259-264)
 3. mansor ahmadi pirlo , M Ebrahimi-Nik , Mehdi Khojastehpour , Seyed Hadi Ebrahimi , Mesophilic co-digestion of municipal solid waste and sewage sludge: Effect of mixing ratio, total solids, and alkaline pretreatment, International Biodeterioration and Biodegradation, Volume (125), No (4), Year (2017-9), Pages (97-104)
 4. M Ebrahimi-Nik , hamidreza ghasemzade , Economic feasibility study of power generation from anaerobic digestion of organic wastes in Iran (Case study: a poultry farm), Journal of Agricultural Machinery Science, Volume (10), No (4), Year (2014-10), Pages (289-292)
 5. Mohammad Javad Sheykhdavoodi , Morteza Almassi , M Ebrahimi-Nik , Andrea Kruse , Houshang Bahrami , Gasification of sugarcane bagasse in supercritical water; evaluation of alkali catalysts for maximum hydrogen production, Journal of the Energy Institute, Volume (88), No (4), Year (2015-11), Pages (450-458)
 6. M Ebrahimi-Nik , Mohammad Javad Sheikhdavood , Morteza Almassi , Andrea Kruse , Houshang Bahrami , Effect of Reaction Temperature and Type of Catalyst on Hydrogen Production in Supercritical Water Gasification of Biomass, Iranica Journal of Energy and Environment, Volume (3), No (3), Year (2012-8), Pages (202-209)
 7. M.J. Sheykhdavodi , M Ebrahimi-Nik , M. Pourreza Bilondi , H. Bahrami , M. Atashi , S. M. Seyedian , Mechanization planning for tillage of saffron fields using multiple criteria decision-making technique as a policy framework in Iran, Australian Journal of Crop Science, Volume (4), No (5), Year (2010-1), Pages (295-300)
 8. M Ebrahimi-Nik , N. Khademolhosseinie , M. Hossein Abbaspour Fard , A. Mahdiniac , K. Alami-Saiedd , Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi-criteria decision making, Biosystems Engineering, Volume (103), No (3), Year (2009-5), Pages (382-388)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمد یزدانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , آوا حیدری , محمدحسین عباسپور فرد , ارزیابی تولید بیوگاز از فاضلاب کشتارگاه در سیستم ناپیوسته هضم بی‌هوازی , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 2. محمد یزدانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , آوا حیدری , محمدحسین عباسپور فرد , استخراج اکسید آهن از لجن تصفیه آب , پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی , 2017-07-27
 3. محسن کریمی خواه , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی , تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 4. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) , اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , 2017-07-27
 5. محمدرضا رسول خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی , بررسی اثر کنترل هوای اولیه بر مصرف‌‌سوخت و میزان انتشار مونواکسیدکربن در اجاق زیست‌‌توده سوز میکروگازیفایر , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 6. محمدرضا رسول خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی , معرفی فناوری میکروگازیفیکاسیون و بررسی جایگاه آن برای تامین انرژی پخت وپز خانگی در ایران , دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 7. محسن کریمی خواه , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی , تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک , پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , 2017-03-08
 8. سعید قنبری ازادپاشاکی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 9. مجتبی جاویدی قراچه , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , ون ازلینا ون اب کریم قانی , اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 10. محمدعلی ابراهیمی نیک , ساخت و ارزیابی یک وجین کن نوسانی دستی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 11. حسین یوسف زاده , محمدحسین عباسپور فرد , امین اظهری , محمدعلی ابراهیمی نیک , ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 12. زهرا روح اللهی , محمدعلی ابراهیمی نیک , سیدهادی ابراهیمی , مهدی خجسته پور , تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) , چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02
 13. ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , هضم مشترک قسمت آلی زباله جامد شهری با گلیسرین برای افزایش تولید بیوگاز , سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، , 2015-06-01
 14. ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22
 15. حمزه سلطانعلی عباسکوهی , باقر عمادی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2015-03-05
 16. محمد یزدانی , باقر عمادی , محمدعلی ابراهیمی نیک , بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 17. میلاد رحیمی , محمدعلی ابراهیمی نیک , گازیفیکاسیون حرارتی زباله های شهری؛ اصول، تجربیات کشورهای مختلف و چالش ها در ایران , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2014-01-29
 18. ملیحه شفیعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , علیرضا راشکی , پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29