مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. M Ebrahimi-Nik , hamidreza ghasemzade , Economic feasibility study of power generation from anaerobic digestion of organic wastes in Iran (Case study: a poultry farm), Journal of Agricultural Machinery Science, Volume (10), No (4), Year (2014-10), Pages (289-292)
 2. Mohammad Javad Sheykhdavoodi , Morteza Almassi , M Ebrahimi-Nik , Andrea Kruse , Houshang Bahrami , Gasification of sugarcane bagasse in supercritical water; evaluation of alkali catalysts for maximum hydrogen production, Journal of the Energy Institute, Volume (88), No (4), Year (2015-11), Pages (450-458)
 3. M Ebrahimi-Nik , Mohammad Javad Sheikhdavood , Morteza Almassi , Andrea Kruse , Houshang Bahrami , Effect of Reaction Temperature and Type of Catalyst on Hydrogen Production in Supercritical Water Gasification of Biomass, Iranica Journal of Energy and Environment, Volume (3), No (3), Year (2012-8), Pages (202-209)
 4. M.J. Sheykhdavodi , M Ebrahimi-Nik , M. Pourreza Bilondi , H. Bahrami , M. Atashi , S. M. Seyedian , Mechanization planning for tillage of saffron fields using multiple criteria decision-making technique as a policy framework in Iran, Australian Journal of Crop Science, Volume (4), No (5), Year (2010-1), Pages (295-300)
 5. M Ebrahimi-Nik , N. Khademolhosseinie , M. Hossein Abbaspour Fard , A. Mahdiniac , K. Alami-Saiedd , Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi-criteria decision making, Biosystems Engineering, Volume (103), No (3), Year (2009-5), Pages (382-388)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمدعلی ابراهیمی نیک , محسن کریمی خواه , مهدی خجسته پور , تولید بیومتان از هضم بیهوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک , پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , 2017-03-08
 2. سعید قنبری ازادپاشاکی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی , مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 3. مجتبی جاویدی قراچه , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , ون ازلینا ون اب کریم قانی , اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 4. محمدعلی ابراهیمی نیک , ساخت و ارزیابی یک وجین کن نوسانی دستی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 5. حسین یوسف زاده , محمدحسین عباسپور فرد , امین اظهری , محمدعلی ابراهیمی نیک , ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 6. زهرا روح اللهی , محمدعلی ابراهیمی نیک , سیدهادی ابراهیمی , مهدی خجسته پور , تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) , چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02
 7. ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , هضم مشترک قسمت آلی زباله جامد شهری با گلیسرین برای افزایش تولید بیوگاز , سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، , 2015-06-01
 8. ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22
 9. حمزه سلطانعلی عباسکوهی , باقر عمادی , عباس روحانی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2015-03-05
 10. محمد یزدانی , باقر عمادی , محمدعلی ابراهیمی نیک , بررسی وضعیت مکانیزاسیون شهرستان سبزوار , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 11. میلاد رحیمی , محمدعلی ابراهیمی نیک , گازیفیکاسیون حرارتی زباله های شهری؛ اصول، تجربیات کشورهای مختلف و چالش ها در ایران , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2014-01-29
 12. ملیحه شفیعی , محمدعلی ابراهیمی نیک , علیرضا راشکی , پتانسیل سنجی تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29