بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62906

62651 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) (چکیده)
62652 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
62653 - Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach (چکیده)
62654 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
62655 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
62656 - Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation (چکیده)
62657 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)
62658 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
62659 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
62660 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
62661 - On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D (چکیده)
62662 - Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition (چکیده)
62663 - Ignition of epoxy by a high radiation Source, A Numerical Study (چکیده)
62664 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
62665 - Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
62666 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)
62667 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)
62668 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)
62669 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
62670 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)
62671 - High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment (چکیده)
62672 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
62673 - Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM (چکیده)
62674 - Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method (چکیده)
62675 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
62676 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)
62677 - Accession to the WTO and agricultural market integrations in Iran (ورود به سازمان جهانی تجارت و همگرائی بازار محصولات کشاورزی در ایران) (چکیده)
62678 - بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
62679 - بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده)
62680 - بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی (چکیده)
62681 - تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لوله های پره دار (چکیده)
62682 - کاربرد لوله های گرمايی در صنعت (چکیده)
62683 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی یک مبادله کن ترموسیفونی به روش ε-NTU (چکیده)
62684 - بررسی کارایی ترموسیفون دو فازی بسته با چگالنده عمودی و تبخیر کننده مایل در آب گرمکن های خانگی خورشیدی ترموسیفونی (چکیده)
62685 - بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار (چکیده)
62686 - بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی (چکیده)
62687 - شبیه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمایی در سیستم های تهویه مطبوع (چکیده)
62688 - جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
62689 - بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها (چکیده)
62690 - اثرAspect Ratio وFilling Ratio بر روی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیب دار(The Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon) (چکیده)
62691 - Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
62692 - نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ترموسیفون (Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry using Thermosyphon Heat Exchangers) (چکیده)
62693 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده)
62694 - بررسی تجربی از یک مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا با استفاده از روش -NTU (چکیده)
62695 - ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع (چکیده)
62696 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)
62697 - Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method ( عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU ) (چکیده)
62698 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده)
62699 - KINETICS OF BENZYL CHLORIDE PRODUCTION IN A BENCH REACTOR UNDER PRESSURE WITH STIRRER (چکیده)
62700 - طراحی مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا برای نگهداری انرژی در صنعت (چکیده)