بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آمریکا


موارد یافت شده: 34

1 - روابط کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و ایران از منظر منطقه گرایی ویسندگان (چکیده)
2 - استقلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال) (چکیده)
3 - بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR (چکیده)
4 - آموزش علوم سیاسی در دانشگاه‌های آمریکا (چکیده)
5 - امکان‌سنجی و شرایط اقامۀ دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه‌های ایران (چکیده)
6 - بررسی عملکرد دیپلماسی فرهنگی آمریکا در قبال چین (چکیده)
7 - بررسی تطبیقی شعر مدیح نبوی ملا عبدالکریم مدرس و عبدالحمید خطیب (چکیده)
8 - قرائتی از نظام شهرسازی آمریکا - با تاکید بر شهر نیویورک (چکیده)
9 - آینده‌شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران با استفاده از مدل SWOT، سیاست‌خارجی ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا (چکیده)
10 - بررسی تأثیر سیاستهای پولی آمریکا بر قیمت نفت خامهای شاخص در کوتاهمدت (چکیده)
11 - رقابت های آمریکا و انگلیس و بحران سیاسی مجالس نوزدهم و بیستم (چکیده)
12 - مهندسی رودخانه ازگذشته، تا آینده (بررسی رویکردها و چشم انداز) (چکیده)
13 - سیاست خارجی قدرتهای نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟ (چکیده)
14 - گسترده سازی و استمرار تحریم ها علیه ایران/ بنیان‌ زبرنظری سازو کار تحریم/ توازن در ساختار نظام بین‌المللی (چکیده)
15 - نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی (چکیده)
16 - درآمدی توصیفی-تحلیلی برچیستی و ماهیت ادبیات تطبیقی (چکیده)
17 - معرفی و نقد کتاب «شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده» نوشته گراهام فولر و رند رحیم فرانکه (چکیده)
18 - دیدبان بیدار (چکیده)
19 - بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن (چکیده)
20 - حوزه‌های پژوهش تطبیقی در مثنوی مولانا (چکیده)
21 - رویت پذیری، تاثیر وبی، همکاری میان وب سایت های مدارس کتابداری و اطلاع رسانی در آمریکا (چکیده)
22 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان- (چکیده)
23 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات (چکیده)
24 - رویکرد نرم افزارگرایانه در سیاست منطقه ای آمریکا و تاثیر آن بر انسجام میان کشور های اسلامی (چکیده)
25 - جهانی شدن و نظام ژئوپلیتیک جهانی (چکیده)
26 - جایگاه رژیم امنیتی منع اشاعه در سیاست خارجی امریکا 1949-2007 (چکیده)
27 - کارکرد مکتب پساگرامشی در تشریح رفتار نرم افزاری بازیگر چیره طلب (چکیده)
28 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی (چکیده)
29 - چگونی تاثیرگذاری ملاحظه های امنیتی/استراتژیک بر فرایند انتقال تکنولوژی (چکیده)
30 - ارزیابی درس های خاور میانه ی معاصر در دانشگاه های آمریکا (چکیده)
31 - چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا (چکیده)
32 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
33 - جایگاه افغانستان در سیاست های نرم افزاری آمریکا (چکیده)
34 - پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا (چکیده)