بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ابری


موارد یافت شده: 30

1 - بررسی ظهور فناوری های نوین ) رایانش ابری ، اینترنت اشیا و گمیفیکیشن ( در پیشرفت مدیریت منابع انسانی سازمانها (چکیده)
2 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها (چکیده)
3 - بررسی تطبیقی ادبیات کارگری جهان از خلال رمان ژرمینال اثر زولا و سال‌های ابری اثر درویشیان (چکیده)
4 - الگوی بومی شاخص های موثر در به‌کارگیری خدمات مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان (چکیده)
5 - طراحی و ارائه مدل مفهومی مدیریت موجودی ابری براساس تکنولوژی RFID (چکیده)
6 - جاده ابریشم، زبان سغدی و قصه های شرقی-غربی (چکیده)
7 - تصویرشناسی جاده ابریشم و نخجوان در سفرنامه ناصر خسرو (چکیده)
8 - بررسی جریان کاویتاسیون حول یک هیدروفویل با استفاده از مدلهای آشفتگی مختلف (چکیده)
9 - تحلیل داستان های سال‌های ابری و آبشوران از درویشیان بر اساس اصول امهم ناتورالیستی (چکیده)
10 - اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گلهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (چکیده)
11 - جاده ابریشم،زبان سغدی و داستانهای شرقی-غربی (چکیده)
12 - نقش و جایگاه کرانه‌های اقیانوسی جنوب شرقی ایران در طرح‌های احیاء جاده ابریشم (چکیده)
13 - اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگ یهای مورفوفیزیولوژیک گ لهای بستری خانواده آفتابگردان تحت شرایط کم آبی (چکیده)
14 - راه ابریشم: اولویت فرهنگ بر اقتصاد (براساس تجربه ای تاریخی از عهد امپراتوری مغول) (چکیده)
15 - هشدارهای نهفته در نشانه های چندگانه راه جدید ابریشم (چکیده)
16 - بررسی ابعاد اقتصادی- اجتماعی تولید ابریشم در واحدهای سنتی ابریشم¬کشی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
17 - مطالعات زمین شناسی،آلتراسیون وکانی سازی زیرسطحی و تفسیر داده های IP/RS درکانسار کال ابری، استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - زمین شناسی ، آلتراسیون، کانی سازی وژئوشیمی کانسار کال ابری شمال غرب بردسکن (چکیده)
19 - مدیریت مهاجرت حسگرهای مجازی در شبکههای حسگر ابری (چکیده)
20 - چالشهای طراحی پلت فرم ابر حسگر (چکیده)
21 - ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریم (چکیده)
22 - بررسی تاثیر جنگهای ایران وبیزانس بر تغییر مسیرجاده های تجاری درعهدساسانی (چکیده)
23 - نهضت نامه های ابریشمی در جنگ جهانی اول (چکیده)
24 - مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.) (چکیده)
25 - مدیریت و اشتراک دانش مبتنی بر رایانش ابری در کتابخانه‏ ها و مراکز اطلاع رسانی (چکیده)
26 - بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران (چکیده)
27 - استراتژی ساخت و تولید در صنعت ابریشم (چکیده)
28 - مدیریت زنجیره عرضه ابریشم، چالشها و رهنمودها (چکیده)
29 - بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران (چکیده)
30 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)