بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: التهاب


موارد یافت شده: 27

1 - عملکرد داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی در بیماری پارکینسون (چکیده)
2 - اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک (چکیده)
3 - اثرات ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های میکروگلیال ملتهب شده، از طریق اندازه گیری میزان اینترلوکین-1بتای تولید شده (چکیده)
4 - اثر ضد التهابی جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان بر سلول های عصبی ملتهب شده، از طریق اندازه گیری اینترلوکین6 (چکیده)
5 - استفاده از ژل آلوئه ورا به عنوان یک ترکیب فراسودمند (چکیده)
6 - بررسی اثر جزء گلیسیریزین گیاه شیرین بیان ) Glycyrrhiza glabra ) بر میزان نیتریک اکساید تولید شده در سلول های عصبی القا شده با لیپوپلی ساکارید (چکیده)
7 - اثر کلرید مس بر درد و ادم التهابی پا در موش صحرایی (چکیده)
8 - اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana DC.) بر ادم التهابی پا در موش صحرایی (چکیده)
9 - اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی (چکیده)
10 - اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مریم‌گلی ارغوانی در موش‌های صحرایی نر (چکیده)
11 - اثر ویتامین C بر التهاب القا شده توسط فرمالین در موش صحرایی (چکیده)
12 - مروری بر بیولوژی ویتامین K2 (چکیده)
13 - اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر ادم التهابی پای موش صحرایی، القاء شده با فرمالین (چکیده)
14 - تأثیر اتصالات منفذدار (Gap junction) نخاعی در کاهش و یا افزایش ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و غیاب دوزهای نرمال و بسیار کم مرفین (چکیده)
15 - نقش فیبرهای C در اثرات مرفین بر ادم التهابی پا در موش صحرایی (چکیده)
16 - اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین (چکیده)
17 - وقوع همزمان التهاب ضربه‌ای نگاری-پریکارد و اجسام خارجی غیر نفوذی در یک گوساله پنج ماهه (چکیده)
18 - اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی (چکیده)
19 - ارزیابی اثر ضد التهابی داروی Theranekron در موش صحرایی (چکیده)
20 - نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین (چکیده)
21 - نوروبیولوژی آستروسیت ها (چکیده)
22 - تأثیر ضد التهابی شیکونین بر کشت آستروسیتی مغز موش صحرایی (چکیده)
23 - بررسی اثر پپتید ضدمیکروبی B2R بر بیان ژنهای سایتوکاینهای پیش التهابی در رده سلولی A549 به روش Semi quatitative RT-PCR (چکیده)
24 - نقش آستروسیت ها در بیماریهای نورودژنراتیو (چکیده)
25 - اثر تحویز داخل نخاعی جنیپین بر التهاب القاء شده به وسیله فرمالین در موش های صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
26 - مقایسه سندرم سو ء جذب در گذشته (MAS) و حال (RSS) (چکیده)
27 - تاثیر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی در جوجه ها ی گوشتی (چکیده)