بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گناباد


موارد یافت شده: 31

1 - تحلیل اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر ناکارایی مزارع زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
2 - شناسایی فعالیتهای پایدار و ناپایدار زراعی در مزارع زعفران شهرستان گناباد (چکیده)
3 - بازشناخت حماسة شاهرخ نامه (چکیده)
4 - منشایابی رسوبات آبی با استفاده از سنگ شناسی در حوزه آبخیز نوده گناباد (چکیده)
5 - کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد (چکیده)
6 - بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد (چکیده)
7 - کانی سازی، ژئوشیمی و سنگ شناسی توده های نفوذی و سنگ های آتشفشانی شمال غرب گناباد (چکیده)
8 - بررسی مهم ترین عوامل موثر در میزان رواناب مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) (چکیده)
9 - قاسمی گنابادی (چکیده)
10 - پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی مجموعه گرانیتوئیدی چاه یوسف (جنوب شرق گناباد) (چکیده)
11 - تکالیف و مواعظ در زبده الاشعار و تحفه الابرار با مقایسه دو اثر (چکیده)
12 - ژئوشیمی وپترولوژی توده های نیمه عمیق منطقه اکتشافی شمال غرب گناباد (چکیده)
13 - بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گناباد (چکیده)
14 - درست و نادرست در شرح حال قاسمی حسینی گنابادی (جنابدی) (چکیده)
15 - سایه روشنِ آثار و نوشته‌های قاسمی گنابادی (چکیده)
16 - منقبت خاندان رسالت در سروده‌های ولی دشت بیاضی و قاسمی گنابادی (چکیده)
17 - زمین شناسی و زمین شیمی توده های نفوذی شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
18 - لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم (چکیده)
19 - فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد (چکیده)
20 - بررسی قابلیت های کانه زایی منطقه شمال غرب گناباد (جنوب استان خراسان رضوی) (چکیده)
21 - معرفی زبدة الاشعار قاسمی گنابادی (چکیده)
22 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
23 - بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گناباد به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای (چکیده)
24 - علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (چکیده)
25 - بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد (چکیده)
26 - معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد (چکیده)
27 - بررسی کاربرد صنعتی کائولن معادن آهویی و رخ سفید گناباد و مقایسه آنها با ذخایر کائولن امریکا (چکیده)
28 - کانی شناسی صنعتی ذخائر کائولن آهویی و رخ سفید گناباد با نگرش ویژه بر ژئوشیمی عناصر کمیاب آنها (چکیده)
29 - ارزیابی اقتصادی ایجاد گاوداری شیری مطالعه موردی شهرستان گناباد (چکیده)
30 - بررسی فلور، ساختار رویشی و کورولوژی عناصر گیاهی در ارتفاعات کلات – زیرجان گناباد (چکیده)
31 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)