بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SWOT


موارد یافت شده: 18

1 - The Status and Strategic Condition Public Sport in Ghochan City Based on SWOT Analysis (چکیده)
2 - ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT (چکیده)
3 - تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT (چکیده)
4 - Strategic Planning of Transportation in Iran Using SWOT and QSPM, Case study: Yazd City (چکیده)
5 - ارزیابی و بررسی توسعه‎ی اکوتوریسم در ییلاقات اطراف شهر مشهد با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی شهرستان شاندیز) (چکیده)
6 - برنامه ریزی و آمایش راهبردهای ارتقای امنیت زائران و گردشگران شهر مشهد با تلفیق مدلهای برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه (ANP-SWOT) (چکیده)
7 - تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot (چکیده)
8 - مدیریت استراتژیک در بخش خدمات سلامت( مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی ایران) (چکیده)
9 - بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT (چکیده)
10 - تحلیلی بر پتانسیل های گردشگری درخش با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
11 - امکان سنجی قابلیت های توسعه گردشگری روستایی در دهستان چغامیش در راستای توسعه پایدار (چکیده)
12 - A Comparative study between National Innovation System in Switzerland and Iran (چکیده)
13 - برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس (چکیده)
14 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی(کاربست مدلswotدر رفتارشناسی روابط خارجی) (چکیده)
15 - تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهر ی در مشهد با مدل swot (چکیده)
16 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot (چکیده)
17 - تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس) (چکیده)
18 - ارائه راهبرد مناسب برای توسعه تجارت خارجی کشور افغانستان بر مبنای مدل SWOT (چکیده)