بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا کریمیان


موارد یافت شده: 24

1 - Assessment of User’s Preferences of Campus Green Space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran (چکیده)
2 - پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال (چکیده)
3 - Estimating Height and Diameter Growth of Some Street Trees in Urban Green Spaces (چکیده)
4 - نقش پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان در فضای شهری (چکیده)
5 - نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز (چکیده)
6 - ارزیابی تأثیر دو گونه درختی بر خرد اقلیم پارک گل ها در مشهد (چکیده)
7 - بام سبز و چالش های احداث و استقرار آن در مناطق خشک ایران (چکیده)
8 - شبیه سازی اثر وجود یک پارک بزرگ شهری برکاهش مصرف انرژی ومحیط زیست (چکیده)
9 - مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
10 - پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری (چکیده)
11 - ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردان (چکیده)
12 - EFFECTS OF POTASSIUM NITRATE SPRAYING ON FRUIT CHARACTERISTICS OF ‘MALAS YAZDI’ POMEGRANATE (چکیده)
13 - Effect of Essential Oils, Ethanol a nd Methanol to Extend the Vase-life of Carnation ( Dianthus caryophyllus L.) Flowers (چکیده)
14 - مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
15 - اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای (چکیده)
16 - مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.) (چکیده)
17 - مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی (چکیده)
18 - Modeling individual leaf area of basil (Ocimum basilicum )using different methods (چکیده)
19 - Effect of Essential Oils, Ethanol and Methanol to Extend the Vase-life of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Flowers (چکیده)
20 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques in Echinacea purpurea L (چکیده)
21 - تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) (چکیده)
22 - Effects of Foliar Nutrition and Media on Vegetative and Reproductive Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)
23 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques for (Echinacea purpurea L. Moench) (چکیده)
24 - Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)