بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59833

58901 - irreducible quratic perturbation of spatial oscillator (چکیده)
58902 - Comprehensive Simulation of Surface Texture for End-milling Process (چکیده)
58903 - Real-time P-H curve CNC interpolators for high speed cornering (چکیده)
58904 - High-speed contouring enhanced with P-H curves (چکیده)
58905 - Cutting Force Simulation of Machining with Nose Radius Tools (چکیده)
58906 - Feed rate optimization for 3-axis ball-end milling of sculptured surfaces (چکیده)
58907 - Computing two measures of statistical evidences in mixture model using record statistics (چکیده)
58908 - Hall effects on magnetohydrodynamic transient free convection about a semi-infinite vertical flat plate with mass transfer (چکیده)
58909 - جستجوی آنتی بادی های سرمی ضد ویروس BVD به روش الیزای غیر مستقیم در تعدادی از گاوداریهای اطراف مشهد (چکیده)
58910 - The survey of maternal and fetal effects on calving time of single pregnancy in Holstein dairy cattle (چکیده)
58911 - Prevalence of bovine viral diarrhoea virus antibodies in bulk tank milk of industrial dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
58912 - بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها در تولید ساختار بهینه (چکیده)
58913 - Simulated Annealing Application for Structural Optimization (چکیده)
58914 - Influence of rotating bending fatigue test on the mechanical parameters of standard specimens (چکیده)
58915 - Characterization of Genetic Polymorphism of the Bovine Lymphocyte Antigen DRB3.2. Locus in Sistani Cattle of Iran (Bos imiicus) (چکیده)
58916 - First-principle calculations of the cohesive energy and the electronic properties of PbTiO3 (چکیده)
58917 - ارزیابی خواص بیومکانیکی ریشه دندان به دنبال دو روش (چکیده)
58918 - بررسی خصوصیات کششی چند نوع لیگاچور الاستومری مورد استفاده در ایران (چکیده)
58919 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
58920 - Effect of cecal cultures and Aspergillus Meal prebiotic (Fermacto) on growth performance and organ weights of Broiler Chickens (چکیده)
58921 - Study the effects of different levels of fat and L-carnitine on performance, carcass characteristics and serum composition of broiler chicks (چکیده)
58922 - replacement value of regular oyster shell with mine oyster shell on the performance and egg Quality of Laying Hens (چکیده)
58923 - Effect of turmeric rhizome powder on immunity responses in broiler chickens (چکیده)
58924 - effect of varying levels of turmeric rhizome powder on some blood parameters in broiler chickens fed (چکیده)
58925 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
58926 - Leptin Gene Polymorphism in Iranian Native Golpayegani and Taleshi Cows (چکیده)
58927 - Days in milk at culling in Holstein dairy cows (چکیده)
58928 - effect of turmeric rhizome powder on the activity of some blood enzymes in broiler chickens (چکیده)
58929 - بررسی اثر مکمل ویتامین E بر عملکرد و پاسخ ایمنولوژیک جوجه های گوشتی (چکیده)
58930 - تاثیر مکمل آنزیمی در جیره های بر پایه گندم و تریتیکاله بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
58931 - اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین B1 در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم های خون‏ در جوجه های گوشتی (چکیده)
58932 - A model of annual orographic precipitation and acid deposition and its application to Snowdonia (چکیده)
58933 - ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
58934 - Effect of Deficit Irrigation on Yield, WUE and some Morphological and Phenological Traits of Three Millet Species (چکیده)
58935 - تأثير سطوح مختلف شوري بر ميزان آنزيم‌هاي آنتي اکسيدان برگ وخصوصيات فيزيولوژيک گياه کنجد(Sesamum indicum L.) (چکیده)
58936 - Effects of Salinity on Carbon Isotope Discrimination of Shoot and Grain of Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Wheat Cultivars (چکیده)
58937 - بررسی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران (چکیده)
58938 - نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
58939 - نقش شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی (مطالعه ی موردی بانک های سپه شهرستان مشهد) (چکیده)
58940 - Eye Detection Algorithm on Facial Color Images (چکیده)
58941 - A different approach for solving the nonlinear Fredholm integral equations of the second kind (چکیده)
58942 - The best linear approximation for nonlinear systems (چکیده)
58943 - بررسی و تحلیل ابعاد حمایت از واحدهای کوچک فعال در صنعت فلزات اساسی با تاکید بر رویکرد کارآفرینی (چکیده)
58944 - موسسات مشاوره مدیریت: چشم اندازها و چالش ها (چکیده)
58945 - EFFECT OF DROUGHT STRESS AT DIFFERENT GROWTH STAGES ON YIELD AND WATER USE EFFICIENCY OF FIVE PROSO MILLET (PANICUM MILIACEUM L.) GENOTYPES (چکیده)
58946 - اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن سه رقم گلرنگ در شرائط آبیاری با آب شور (چکیده)
58947 - مطالعه مقایسه ای زراعت زعفران در ایران و در ایالت کشمیر هند (چکیده)
58948 - The status of exudate species in Iran and existing challenges in their sustainable utilization (چکیده)
58949 - Learning: who cares? A developmental perspective (چکیده)
58950 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach-Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)