بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مصرف کننده


موارد یافت شده: 22

1 - واکاوی مسئولیت عیب تولید در حقوق ایران و قانون مدنی جدید فرانسه (چکیده)
2 - واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده (چکیده)
3 - تاثیر درگیری دهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی) (چکیده)
4 - بررسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه‌کننده (چکیده)
5 - بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ بیکاری در ایران (چکیده)
6 - بررسی عوامل مؤثر بر قیمت زعفران (کاربرد الگوی قیمت‌گذاری هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی) (چکیده)
7 - تاثیر کنترل رفتاری درک شده مصرف کننده بر رفتار مصرف کننده (چکیده)
8 - راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خواف) (چکیده)
9 - اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
10 - رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از AHP (چکیده)
11 - مروری بر پاسخ مصرف کنندگان به فناوری های جدید بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
12 - تاثیرجهانی‌سازی‌ برند ‌ادراک‌شده و ارزش‌نماد ‌محلی‌ برند بر قصد‌خرید ‌مصرف‌کننده،بواسطه عوامل تاثیرگذاربرآن ونقش تعدیلگر‌نژاد‌پرستی ‌مصرف‌کننده (چکیده)
13 - بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی (چکیده)
14 - عوامل موثر پذیرش بازاریابی مبتنی بر تلفن همراه (مورد مطالعه: دفاتر خدماتی و ارتباطی همراه اول) (چکیده)
15 - نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده (چکیده)
16 - حقوق مصرف کننده از دید گاه اسلام وعملکرد ان در اقتصاد ایران (چکیده)
17 - نقش شیفتگی به برند بر تبلیغات شفاهی (چکیده)
18 - عوامل موثر بر شیفتگی به برند (چکیده)
19 - تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
20 - تعیین شاخص‌های کیفی درجه بندی میوه بر اساس نظر مصرف کننده (مطالعه موردی: سیب) (چکیده)
21 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (چکیده)
22 - نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن (چکیده)