بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسن بهزادی


موارد یافت شده: 43

1 - روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختی (چکیده)
2 - ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن (چکیده)
3 - سنجش سطح امنیت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی (چکیده)
4 - ارزیابی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاه های غیرانتفاعی ایران (چکیده)
5 - INVESTIGATING MASTER STUDENTS’ MENTAL MODEL COMPLETENESS LEVEL OF GOOGLE WEB SEARCH ENGINE (چکیده)
6 - شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وب (چکیده)
7 - Survey of Bibliotherapy in Hospital Libraries of Iran Based on SWOT Model (چکیده)
8 - واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی (چکیده)
9 - تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به جایگاه مادر (چکیده)
10 - عوامل موثر بر استفاده تربیتی مادران از شبکه های اجتماعی : مورد مطالعه مادران شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
11 - ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان (چکیده)
12 - تاثیر آموزش های کوتاه مدت بر ارتقای مولفه های سواد اطلاعات درمان بیماران سرطانی (چکیده)
13 - بررسی نیازها و منابع اطلاع‌یابی بیماران سرطانی در مولفه‌های سواد اطلاعات درمان (چکیده)
14 - Attributional style of emotions and its relationship with users’ search behaviour (چکیده)
15 - زمینه های توانمندسازی جامعه از طریق پرورش خلاقیت کودکان با رویکردی بر نقش مجلات کودک (چکیده)
16 - بررسی نقش یادگیری مشاهده‌ای بر وضعیت مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا (چکیده)
17 - تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران (چکیده)
18 - رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلام (چکیده)
19 - بررسی عوامل موثر بر سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگل (چکیده)
20 - بررسی مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به موتور کاوش گوگل (چکیده)
21 - Information seeking behaviour of ordinary and elite saffron farmers in Iran (چکیده)
22 - بررسی عوامل موثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی (چکیده)
23 - بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران کتابخانه های آستان قدس رضوی (چکیده)
24 - وب سایت مدارس 2: نحوه ایجاد (چکیده)
25 - وب‌سایت مدارس 1: ضرورت، فایده ها و ... (چکیده)
26 - بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
27 - تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی (چکیده)
28 - Research experience of the PhD students in Iran: a case study in Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
29 - Persian websites for children and teenagers in Iran (چکیده)
30 - E‐government portals: a knowledge management study (چکیده)
31 - بررسی میزان درستی استنادات مقالات تالیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387 (چکیده)
32 - بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
33 - بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه (چکیده)
34 - اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها (چکیده)
35 - کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای (چکیده)
36 - بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابداران (چکیده)
37 - ارزیابی وب سایت های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل K-ACT) (چکیده)
38 - تحلیل هزینه سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران (چکیده)
39 - مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی (چکیده)
40 - سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر (چکیده)
41 - بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات (چکیده)
42 - بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات (چکیده)
43 - بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)