بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود فتوحی رودمعجنی


موارد یافت شده: 42

1 - اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی (چکیده)
2 - اقتراحیۀ مولوی در صورت بندی تمثیلی درد و رنج انسان (مناظرۀ صوفی و قاضی) (چکیده)
3 - معمای نویسندۀ مجالس العشاق (چکیده)
4 - مصرع برجسته، میدان نازک خیالی در سبک‌هندی (چکیده)
5 - نقد درسنامه‌های سبک‌شناسی و پیشنهاد دو درس سبک‌پژوهی و سبک‌ورزی در رشتۀ ادبیات فارسی (چکیده)
6 - تحلیل تقابل گفتمان شفیعی کدکنی و یدالله رؤیایی (چکیده)
7 - نقش حلقه ادبی برهان‌پور هند در دگرگونیِ شعر فارسی در آغاز قرن یازدهم هجری قمری (چکیده)
8 - مضمون در فن شعر سبک هندی (چکیده)
9 - متون کهن فارسی و نظریه ادبی مدرن (چکیده)
10 - سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی) (چکیده)
11 - نقش سفینه خوشگو در انشعاب شاعران طرز خیال هندی (چکیده)
12 - شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی (چکیده)
13 - تعامل مولانا جلالدین بلخی با نهادهای قدرت و سیاست در قونیه (چکیده)
14 - نازک خیالی اصفهانی و دور خیالی هندی (چکیده)
15 - واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی (چکیده)
16 - بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن (چکیده)
17 - اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامه (چکیده)
18 - نقش بافت و مخاطب در تفاوت سبک نثر امیرارسلان و ملک جمشید (چکیده)
19 - سبک شناسی ادبی سرشت سخن ادبی، برجستگی و شخصی سازی زبان (چکیده)
20 - تمثیل رؤیای تشرف، بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی و سلوک زائر جان بان ین (چکیده)
21 - حلقه‌های روشنفکری مشروطة ایران در استانبول (چکیده)
22 - تصویر خیال (چکیده)
23 - ساخت شکنی بلاغی (چکیده)
24 - مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک (چکیده)
25 - استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت (چکیده)
26 - از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه) (چکیده)
27 - تحلیل تصویر دریا (چکیده)
28 - شکل‌گیری رئالیسم ایرانی (چکیده)
29 - سیرالعباد در گستره ادبیات تطبیقی (چکیده)
30 - تحلیل انتقادی زندگینامه های مولوی (چکیده)
31 - ویژگی های تصویر سوررئالیستی (چکیده)
32 - نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی (چکیده)
33 - نمادگرایی در شعر عرفانی (چکیده)
34 - مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی (چکیده)
35 - تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکرد (چکیده)
36 - تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر (چکیده)
37 - تمثیل، ماهیت، اقسام،‌ کارکرد (چکیده)
38 - نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی (چکیده)
39 - سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور (چکیده)
40 - تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی (چکیده)
41 - ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا (چکیده)
42 - الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی (چکیده)