بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: کسب و کار


موارد یافت شده: 28

1 - تحلیل رابطه اخلاق کسب و کار و مشتری مداری کارکنان با فداکاری مشتریان (چکیده)
2 - دلایل شکست کسب و کارهای کارآفرین و نوپا و ارائه راهکارها برای توسعه کارآفرینی (چکیده)
3 - موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران (چکیده)
4 - تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک) (چکیده)
5 - شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار (چکیده)
6 - بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران )مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی( (چکیده)
7 - بررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت جهانی و مسائل کارفرمایان ایرانی (چکیده)
8 - بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر فضای کسب و کار (چکیده)
9 - بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
10 - ارائه الگوی توسعه پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران (چکیده)
11 - اثر فرهنگ و اخلاق بر کسب و کار بین المللی به واسطه مسئولیت اجتماعی (چکیده)
12 - بررسی وضعیت کسب و کار ایران با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی (چکیده)
13 - رهیافتی نو درمدیریت کسب و کار صنعت بازیافت(در قالب دستورالعمل هایی جهت بهینه سازی قراردادهای سازمان بازیافت کشور با پیمانکاران خدمات بازیافتی) (چکیده)
14 - سیستم‌های هوشمندی کسب و کار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسط (چکیده)
15 - مدلی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
16 - نقش محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (چکیده)
17 - نقش مهارت های کارآفرینانه در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
18 - سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کار (چکیده)
19 - استراتژی کسب و کار دانش بنیان: رویکردی جدید به تدوین استراتژی از منظر مدیریت دانش (چکیده)
20 - بازار یابی کارآفرینانه راهکاری برای ارتقا عملکرد کسب و کارها (چکیده)
21 - بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال و حمایت از تولید ملّی بر مبتنی بر توصیه های اسلام (چکیده)
22 - بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری (چکیده)
23 - بررسی و تحلیل تاثیر کسب و کارهای خانگی در پیش گیری از آسیب های اجتماعی (چکیده)
24 - محاسن و مزیت های کسب و کار خانگی (چکیده)
25 - سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها (چکیده)
26 - هوش سازمانی، خاستگاه هوش کسب و کار (چکیده)
27 - بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل (چکیده)
28 - کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار (چکیده)