بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: lagzian


موارد یافت شده: 95

1 - مطالعه کیفی دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی در مورد بازاریابی خدمات در بخش دولتی (چکیده)
2 - شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور (چکیده)
3 - همراستایی استراتژیک میان استراتژی شرکت، استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی مدیریت دانش (چکیده)
4 - A dichotomous perceptions on talent retention factors: Phenomenography strategy (چکیده)
5 - Identity Theft in the Academic World Leads to Junk Science (چکیده)
6 - Is retraction sufficient for medical papers (چکیده)
7 - Do You Ignore Information Security in Your Journal Website (چکیده)
8 - بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اشتراک‌ گذاری‌ اطلاعات G2G میان سازمان‌های دولتی (چکیده)
9 - به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌ها (چکیده)
10 - بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن (چکیده)
11 - برداشت افراد با استعداد از عوامل مؤثر بر نگهداشت در صنعت منسوجات یزد (چکیده)
12 - خوشه بندی و اولویت بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان (مورد مطالعه: مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی) (چکیده)
13 - بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآورانه (چکیده)
14 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک های کربلا (چکیده)
15 - بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاها (چکیده)
16 - بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه : شهرداری مشهد) (چکیده)
17 - معرفی یک مدل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (چکیده)
18 - Spiritual competencies of managers: The study of forgiveness at organization in the light of Islamic teachings (چکیده)
19 - سنجش سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد (چکیده)
20 - Modeling organizational intelligence using DEMATEL method in Iranian public universities (چکیده)
21 - تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی (چکیده)
22 - روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
23 - An Empirical Study of the Factors Affecting Customers’ Acceptance Intention of E-Invoice Services: The Case of Mashhad Electricity Distribution Company (چکیده)
24 - بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان (چکیده)
25 - فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی (چکیده)
26 - الگوی مدیریتی شبکه سازی تشکل ها و فعالان فرهنگی؛ تحلیل شبکه مضامین (چکیده)
27 - شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها (چکیده)
28 - گونه شناسی نظریه های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی (چکیده)
29 - طراحی مکانیزم بال‏زن مشابه مرغ مگس‌خوار (چکیده)
30 - بررسی آیرودینامیکی پرواز ریز پرندگان بال زن (چکیده)
31 - شناسایی و دسته بندی عوامل اثرگذاری بر پذیرش دورکاری (چکیده)
32 - بهینه سازی موازنه هزینه، زمان و کیفیت در پروژه های عمرانی با رویکرد بررسی تاثیر انتخاب مواد و نیروی کار (چکیده)
33 - مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (چکیده)
34 - تبیینِ کنش‌های مدیران صنعت، پیرامون تجهیز کارکنان با «ظرفیت‌های مازاد سازمانی»: راهبرد نظریۀ داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) (چکیده)
35 - شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان های شغل سیار (چکیده)
36 - Developه ی Developing a framework for studying and evaluating the kinds of psychological contracts inthe context of relationship marketing (چکیده)
37 - Toward an exploration of follower's implicit followership theories of Mashhad's large organizations using a qualitative approach (چکیده)
38 - Purification, biochemical characterization and structural modeling of a potential htrA-like serine protease from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
39 - بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
40 - فهم زوایای نوینی از سازۀ ظرفیت مازاد سازمانی (چکیده)
41 - بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم) (چکیده)
42 - کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
43 - تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد (چکیده)
44 - An Investigation into Factors Influencing the Acceptance of E-Government Service Counters as a Service Delivery Channel: A case of developing Country (چکیده)
45 - An ice nucleation protein from Fusarium acuminatum: cloning, expression, biochemical characterization and computational modeling (چکیده)
46 - Evaluating Dimensions of Social Capital and its Role in Improving Knowledge Management (Case of Robaat Karim Municipality) (چکیده)
47 - نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران (چکیده)
48 - Potential angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate: Biochemical characterization and molecular docking study (چکیده)
49 - Immune dynamics of chicken macrophage-like monocytes following exposure to bacterial ghosts loaded with M2e segment and NP gene as a universal DNA vaccine against avian influenza (چکیده)
50 - Molecular detection and partial nucleotide sequence analysis of two Iranian strains of Avian nephritis virus type 2 (ANV2 (چکیده)
51 - Bacterial Ghosts: a promising candidate for vaccine development against gram-negative bacteria and delivery of molecular vaccines against poultry diseases (چکیده)
52 - Assessing Impact of Organizational Culture and Organizational Structure on Organizational Effectiveness through Knowledge Management Case Study: Mashhad s Science and Technology Park (چکیده)
53 - The Impact of Organizational Culture, Organizational Structure and Knowledge Management on Organizational Effectiveness; Case Study: Mashhad's Science and Technology Park (چکیده)
54 - مدلی برای توسعه ی انباره داده در سیستم اطلاعات مدیران ارشداجرایی بخش دولتی (چکیده)
55 - ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی (چکیده)
56 - Application of multilevel analysis approach in management theory (چکیده)
57 - تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی (چکیده)
58 - هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل (چکیده)
59 - راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
60 - کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیاد (چکیده)
61 - بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلی (چکیده)
62 - طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی (چکیده)
63 - بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی مجتمع تجاری الماس شرق مشهد (چکیده)
64 - مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
65 - The impact of emotional intelligence on faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
66 - An empirical investigation on relationship between organizational intelligence and faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
67 - Textual Analysis of an English Dentistry Textbook and Its Persian Translation: A Schema-Based Approach (چکیده)
68 - شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه(ERP) در چارچوب تکنولوژی- محیط- سازمان و رتبه بندی عوامل با استفاده از (FUZZY AHP(مورد مطالعه شهرداری مشهد) (چکیده)
69 - تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUT (چکیده)
70 - بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن (چکیده)
71 - از استعاره‌ی قلمه‌زنی تا استراتژی دانش: چارچوب قلمه‌زنی دانش برای استراتژی‌سازی (چکیده)
72 - پلت فورم ویکی برای تسهیل نوآوری سازمانی؛ ویکی ها، ابزارهای مشارکتی مبتنی بر نسخه0/2 برای اشاعه نوآوری (چکیده)
73 - به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس (چکیده)
74 - Dimensions of Organizational Intelligence in Iranian Universities an Information Processing Perspective (چکیده)
75 - Investigating cultural influences on investment process in stock exchange (چکیده)
76 - An extremely thermotolerant, alkaliphilic subtilisin-like protease from hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 (چکیده)
77 - پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آن (چکیده)
78 - ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلین (چکیده)
79 - شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک (چکیده)
80 - Purification and characterization of a new glucoamylopullulanase from thermotolerant alkaliphilic Bacillus subtilis DR8806 of a hot mineral spring (چکیده)
81 - بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام (چکیده)
82 - شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان (چکیده)
83 - عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها (چکیده)
84 - بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده (چکیده)
85 - شناسایی و ارزیابی شاخص های تاثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین (مورد مطالعه : صنایع کاشی استان یزد) (چکیده)
86 - مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب (چکیده)
87 - An Investigation, Comparison and Determining Most Significant Critical Factors Influencing the Thermal Stability of α-amylase Enzymes Involving Thermophilic and Mesophilic Isoforms As a Model for Other Enzymes (چکیده)
88 - تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی (چکیده)
89 - هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهنده (چکیده)
90 - A Novel Thermostable, Acidophilic -Amylase from a New Thermophilic -Bacillus sp. Ferdowsicous- Isolated from Ferdows Hot Mineral Spring in Iran: Purification and Biochemical Characterization (چکیده)
91 - بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان (چکیده)
92 - خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس (چکیده)
93 - Barriers of E-government Development: An Iranian case study (چکیده)
94 - The 6th IBIMA International Conference on Managing Information in Digital Economy (چکیده)
95 - یک مدل(چارچوب) تشخیصی جهت شناسایی چالش های اساسی گذار از دولت سنتی به دولت الکترونیکی (چکیده)