مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیده زهرا میرنژاد , محمد تقوی , مریم صالحی نیا , مقایسه مفهوم وحدت در مثنوی‌های مولانا و بیدل دهلوی بر اساس استعاره‌ها‌ی شناختی, ادبیات عرفانی, سال (2023-7)
 2. کوثر احسن مقدم , عبداله رادمرد , مریم صالحی نیا , بررسی تطبیقی تصویر راویان زن در داستان‌های سه تفسیر شیعی روض‌الجنان، جلاءالاذهان و منهج الصادقین, جستارهای نوین ادبی, دوره (55), شماره (4), سال (2023-3), صفحات (33-56)
 3. گلناز میرسالاری , مریم صالحی نیا , فیاض قرائی , برابرنهادهای فارسی آتمن و برهمن در مثنویهای بیدل با نظر به آموزه‌های مکتب ادوایته ودانته نوع مقاله : مقاله پژوهشی., جستارهای نوین ادبی, دوره (55), شماره (2), سال (2022-10), صفحات (48-71)
 4. لیلا حق پرست , مریم صالحی نیا , رمزگشایی الگوی اسطوره ای نجات خورشید در هفت خان, جستارهای نوین ادبی, دوره (48), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (49-66)
 5. سرورسا رفیعزاده , مریم صالحی نیا , بازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب», نقد ادبی, دوره (6), شماره (24), سال (2014-1), صفحات (31-62)
 6. عباسعلی حلاجی , محمد تقوی , مریم صالحی نیا , موتیف، گونه‌ها و کارکردهای آن در داستانهای ایرانی در دهه‌های 20 و 30شمسی, سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (13), شماره (8), سال (2020-11), صفحات (169-191)
 7. مژگان زرین فکر , مریم صالحی نیا , تحلیل تصویر کنشگری خداوند در باب کشاورزی، از اسطوره تا عرفان, پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (58), شماره (18), سال (2021-11), صفحات (79-105)
 8. مریم آیاد , محمدجواد مهدوی , مریم صالحی نیا , صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی, جستارهای نوین ادبی, سال (2021-6)
 9. مژگان زرین فکر , مریم صالحی نیا , تبیین کارکرد معرفتی حواسِ خمس در معار ف بهاء ولد, پژوهشنامه عرفان, شماره (22), سال (2020-7), صفحات (133-152)
 10. محمدسعید میرزایی , مریم صالحی نیا , تلاش برای ترسیم الگوی ارتباط روایی در مثنوی‌های بیدل, شعر پژوهی, سال (2019-6)
 11. سیده زهرا میرنژاد , محمد تقوی , مریم صالحی نیا , تبیین مفهوم «وحدت» در مثنوی با استعاره‌ی شناختی, ادبیات عرفانی, سال (2020-8)
 12. حکیمه دانشور , محمد تقوی , مریم صالحی نیا , بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات ‌الصّوفیّه، تذکرة الاولیاء و نفحات‌ الأنس», کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی, دوره (21), شماره (45), سال (2020-9), صفحات (43-68)
 13. رؤیا یدالهی شاه راه , محمدجواد مهدوی , مریم صالحی نیا , سیدامیر امین یزدی , فهم مسئله ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روانشناسی اگزیستانسیال, مطالعات ادبیات کودک, دوره (11), شماره (1), سال (2020-8), صفحات (186-216)
 14. رؤیا یدالهی شاه راه , محمدجواد مهدوی , مریم صالحی نیا , سیدامیر امین یزدی , روان‌شناسی اگزیستانسیال، فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزه, مطالعات ادبیات کودک, سال (2019-7)
 15. نرگس خادمی , فرزاد قائمی , مریم صالحی نیا , تغییرات الگوی روایی منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام نامه), کهن نامه ادب پارسی, دوره (9), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (111-139)
 16. سیدمحسن حسینی وردنجانی , سیدجواد مرتضائی , محمدرضا ترکی , مریم صالحی نیا , نگرشی انتقادی به آرای سبک شناسان درباره سبک ارانی, جستارهای سیاسی معاصر, دوره (19), شماره (3), سال (2019-6), صفحات (259-284)
 17. سیدمحسن حسینی وردنجانی , سیدجواد مرتضائی , محمدرضا ترکی , مریم صالحی نیا , تشخص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان, کهن نامه ادب پارسی, دوره (9), شماره (1), سال (2018-8), صفحات (55-81)
 18. اکبر حیدریان , سیدجواد مرتضائی , مریم صالحی نیا , ابهام و ابهام آفرینی در تلمیحات اسطوره ای، حماسی و عیسوی دیوان خاقانی, کهن نامه ادب پارسی, دوره (9), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (1-26)
 19. اکبر حیدریان , سیدجواد مرتضائی , مریم صالحی نیا , چند روایت شفاهی و عامیانه از شاهنامه در تلمیحات حماسی دیوان خاقانی, فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (6), شماره (20), سال (2018-7), صفحات (115-133)
 20. مرجان سادات عرب زاده حسینی , مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی , بررسی تطبیقی الگوی کانونی سازی نمایشنامه های لیلی و مجنون و مجنون لیلی, پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (5), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (48-70)
 21. مریم صالحی نیا , حجّت برهانی بلسبنه , خان آرزو و مسألۀ سبک شناسی در تذکرۀ مجمع النفایس, جستارهای نوین ادبی, دوره (49), شماره (192), سال (2016-6), صفحات (129-154)
 22. مریم صالحی نیا , اکبر حیدریان , تصحیح یک تصحیف در روضه‌الصفا میرخواند, پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی, دوره (1), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (93-102)
 23. حکیمه دانشور , محمد تقوی , مریم صالحی نیا , بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره ( طبقات الصوفیه، تذکرة الاولیا و نفحات الانس), ادبیات عرفانی, دوره (8), شماره (15), سال (2018-1), صفحات (93-124)
 24. نرگس خادمی , فرزاد قائمی , مریم صالحی نیا , قهرمان سام‌نامه کیست و چرا می‌جنگد؟ (بررسی ساختار نبرد‌های قهرمان سام‌نامه), فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (5), شماره (12), سال (2017-6), صفحات (165-195)
 25. رؤیا یدالهی شاه راه , محمدجواد مهدوی , مریم صالحی نیا , سیدامیر امین یزدی , فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک, نقد ادبی, دوره (10), شماره (37), سال (2017-6), صفحات (89-106)
 26. لیلا حق پرست , محمدجعفر یاحقی , مریم صالحی نیا , فرزاد قائمی , ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی, پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (1395), شماره (40), سال (2016-6), صفحات (21-50)
 27. مریم صالحی نیا , محمدسعید میرزایی , تحلیل روایی عنصر زمان در حکایتی از مثنوی «محیط اعظم» بیدل دهلوی, مطالعات شبه قاره, دوره (7), شماره (22), سال (2015-6), صفحات (107-134)
 28. فاطمه رضوی , مریم صالحی نیا , سبکِ زبانِ زنانه در خاطرات تاج‌السلطنه, ادب پژوهی, دوره (9), شماره (31), سال (2015-6), صفحات (65-90)
 29. مژگان زرین فکر , مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی , استعاره مفهومی رویش در معارف بهاء ولد, ادبیات عرفانی, دوره (5), شماره (9), سال (2014-3), صفحات (137-172)
 30. مرجان سادات عرب زاده حسینی , مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی , بررسی تطبیقی ساختار ترامتنی نمایشنامه های «لیلی و مجنون» و «مجنون لیلی», ادبیات تطبیقی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-1), صفحات (189-210)
 31. فاطمه رضوی , مریم صالحی نیا , بررسی شالوده شکنانه نوشتار زنانه : مقایسه سبک تاج السلطنه و عزیزالسلطان, نقد ادبی, دوره (7), شماره (26), سال (2014-9), صفحات (49-65)
 32. خلیل الله افضلی , مهدخت پورخالقی چترودی , مریم صالحی نیا , مخاطب از نگاه بیدل دهلوی, ادب پژوهی, دوره (8), شماره (29), سال (2014-10), صفحات (73-95)
 33. عباس واعظ زاده , ابوالقاسم قوام , عبداله رادمرد , مریم صالحی نیا , تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی, نقد ادبی, دوره (7), شماره (28), سال (2015-3), صفحات (76-109)
 34. سرورسا رفیعزاده , محمد تقوی , مریم صالحی نیا , علی یوسفی , بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل, نقد ادبی, دوره (7), شماره (27), سال (2014-12), صفحات (99-126)
 35. اسما حسینی مقدم , مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی , شیوه های شخصیت پردازی نظامی گنجوی با تکیه بر سه شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر, جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (119-146)
 36. فاطمه نجاتی خالقی , عبداله رادمرد , مریم صالحی نیا , بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستان های مشترک مثنوی مولوی و تفسیر, الدراسات الادبیه, دوره (76), شماره (78), سال (2012-3), صفحات (215-250)
 37. عباس واعظ زاده , ابوالقاسم قوام , عبداله رادمرد , مریم صالحی نیا , از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی), زبان و ادب فارسی, دوره (65), شماره (127), سال (2013-2), صفحات (129-163)
 38. مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی , رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته, نقد ادبی, دوره (4), شماره (15), سال (2011-12), صفحات (187-209)
 39. مریم صالحی نیا , کلیاتی درباره روایت شناسی ساختگرا, هنر, دوره (1), شماره (81), سال (2009-11), صفحات (15-27)
 40. مریم صالحی نیا , هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز, پژوهشهای ادبی, دوره (1), شماره (1), سال (2003-7), صفحات (83-94)
 41. مریم صالحی نیا , بررسی تطبیقی و تحلیل ساختاری روایت یوسف, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (39), شماره (4), سال (2006-12), صفحات (33-51)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. یاسین تاجدارمهرابادی , مریم صالحی نیا , فضاسازی و عناصر سازنده آن در ادبیات و سینما , شانزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ , 2023-07-21
 2. نگین صالح مقدم , مریم صالحی نیا , محسن نوغانی دخت بهمنی , بازتاب هویت ملی در نامه های عصر صفوی(مطالعه موردی: نامه‌های عصر شاه عباس اول) , بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در هویت ملی , 2023-05-14
 3. مریم صالحی نیا , محسن نوغانی دخت بهمنی , نگین صالح مقدم , آشنایی بااقتصاد عصر صفوی از دریچۀ نامه های این دوره(مطالعۀ موردی نامه های عصر شاه عباس اول) , 15th International Conference on Language , Literature , Culture and History Studies \\\" in Poland , 2023-06-02
 4. مریم صالحی نیا , اکرم ولایتی هوشنگ , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تحلیل روانشناختی شخصیت اسکندر در اسکندرنامه نظامی بر مبنای نظریه کران هورنای , چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ , 2023-03-12
 5. مریم صالحی نیا , محبوبه یعقوبی , مقایسه رمزگان در مخزن الاسرار و سه منظومه تقلیدی آن( مطلعالانوار، روضهالانوار و حُسن گلوسوز) , سیزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ , 2022-11-17
 6. مریم صالحی نیا , کیش عشق‌ورزی در مکتب محتشم کاشانی , زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی محتشم کاشانی , 2022-09-18
 7. سیدجواد مرتضائی , مریم صالحی نیا , سید علی رضوانی , نیازسنجی و ضرورت تنظیم فرهنگ پژوهش و مقالات پیرامون بزرگان پهنۀ ادب فارسی(مطالعۀ موردی: مقالات پژوهشی چاپ شده پیرامون نظامی گنجوی از سال 1288 تا 1395 هجری شمسی , دهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ، تاریخ , 2022-02-18
 8. مریم صالحی نیا , نقد ادبی در سیطره رویکردهای ساختاری و درسنامه‌های نظریه ادبی , همایش ملی نقد ادبی گفتمان‌شناسی نقد ادبی , 2015-05-07
 9. مریم صالحی نیا , مبانی نظریه مطالعات شاهنامه در دهه 80 , مخاطب‌شناسی شاهنامه و شعر حماسی فارسی , 2015-05-13
 10. مرجان سادات عرب زاده حسینی , مریم صالحی نیا , تتبع شاعران قرن نهم از نظرگاه امیرعلی‌شیر نوایی , بزرگداشت امیرعلی شیر نوایی , 2015-02-07
 11. مریم صالحی نیا , مرجان السادات عرب زاده حسینی , بررسی تطبیقی زمان در غزلیات نزاری قهستانی و حافظ شیرازی , همایش بین‌المللی خواجه حافظ شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی , 2015-05-05
 12. بی بی مریم نظامپور , مریم صالحی نیا , هارمونی قدرت‌های زنان و مردان در مجموعه داستان جایی دیگر , کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات , 2018-06-21
 13. مریم صالحی نیا , سیده مهری موسوی , بررسی و مقایسه مضامین اجتماعی در منظومه‌های کلیله و دمنه , دهمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی , 2021-01-09
 14. مریم صالحی نیا , سیده مهری موسوی , بررسی و مقایسه حکایت «زاهدی که پادشاه او را کسوتی داد» در سه منظومه کلیله و دمنه بر اساس الگوی روایست‌شناسی لباو , چهارمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل , 2021-02-18
 15. مریم صالحی نیا , مهرانگیز نعمتی , جنسیت در داستانهای اریک امانوئل اشمیت , پنجمین کنفرانش بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ , 2020-07-14
 16. محمدسعید میرزایی , مریم صالحی نیا , تحلیل روایی حکایت «شاه حشم داده به باد» از مثنوی «عرفان» بیدل دهلوی , چهارمین عرس بین‌المللی بیدل , 2017-02-19
 17. مریم صالحی نیا , محمدسعید میرزایی , تحلیل روایی حکایت «استاد کیمیا جوهر» از مثنوی «عرفان» بیدل دهلوی , دومین همایش بین‌المللی ایران‌شناسی و مطالعات فرهنگی , 2017-03-01
 18. مریم صالحی نیا , رضا رفائی قدیمی مشهد , نازک خیالی های غزالی مشهدی نخستین ملک‌الشعرای ایرانی بارگاه تیموریان هند , dimensions of persian language and literature auailable during akbar's reign and the safavi period , 2016-02-03
 19. مریم صالحی نیا , زهرا روحی , بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی - نقشی هلیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی , همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران , 2011-11-22
 20. مریم صالحی نیا , زهرا روحی , بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقش هلیدی (زبان‌شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی , نخستین همایش نقد و نظریه ادبی , 2011-03-04
 21. مریم صالحی نیا , محمدجواد مهدوی , مقایسة شعر فردوسی و دقیقی در شاهنامه بر اساس عوامل انسجام متنی از دیدگاه زبان‌شناسی نقش‌گرا , آغاز هزارة دوم شاهنامه , 2011-05-16
 22. مریم صالحی نیا , زهرا روحی بایگی , بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقشی هالیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر فارسی , نظریه و نقد ادبی , 2011-02-22
 23. مریم صالحی نیا , نفوذ و تأثیر شاهنامه فردوسی در شعر دوره سلجوقی , فردوسی و زبان فارسی , 2010-05-14
 24. مریم صالحی نیا , عناصر و سازه های اسطوره ای مشترک در کتاب مقدس و قرآن , ادبیات تطبیقی فارسی و عربی , 2006-11-02
 25. مریم صالحی نیا , آب در آیینه متون مقدس , همایش ملی و میآن رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31