مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سمانه ابریشمی , محمدحسن رستمی , حسن نقی زاده , صاحبعلی اکبری , تحلیل مقصود از معنی در معناشناسی قران, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (18), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (1-39)
 2. جواد نصیری وطن , مهدی جلالی , صاحبعلی اکبری , مفهوم شناسی واژه- خرص- و - ظن- و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم, مطالعات ترجمه قرآن و حدیث, دوره (6), شماره (12), سال (2020-7), صفحات (261-288)
 3. طیبه خزاعی , حسن نقی زاده , سهیلا پیروزفر , صاحبعلی اکبری , تأثیر واقدی بر تفاسیر فریقین (با تأکید بر آیات مربوط به غزوة احد در سوره آل عمران), مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (25), شماره (65), سال (2020-1), صفحات (239-252)
 4. جواد نصیری وطن , مهدی جلالی , صاحبعلی اکبری , بازنگری تفسیری درمعنای ثم عبس وبسر, مطالعات تفسیری, دوره (10), شماره (39), سال (2019-12), صفحات (61-74)
 5. غلامحسین کمیلی تخته جان , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , صاحبعلی اکبری , عوامل اثر گذار در روحیه استکباری فرعون با تاکید بر تفسیر الکاشف, آموزه های قرآنی, دوره (17), شماره (32), سال (2021-1), صفحات (119-142)
 6. محمدرضا بهادری , صاحبعلی اکبری , سیدکاظم طباطبائی پور , موازنه حدودآزادی بیان در اسناد بین الملل و قرآن؛ با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی وفرعون, آموزه های قرآنی, دوره (17), شماره (31), سال (2020-9), صفحات (77-100)
 7. صاحبعلی اکبری , تحلیل انتقادی کتاب «الحیاة الأدبیة فی عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام», انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها, دوره (11), شماره (45), سال (2017-12), صفحات (191-204)
 8. ارسلان حسن پور دهنوی , گیتی تاکی , صاحبعلی اکبری , بررسی مناظرات حضرت ابراهیم در قرآن از منظر رویکرد پرگما-دیالکتیک, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (6), سال (2018-11), صفحات (241-265)
 9. صاحبعلی اکبری , پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعداد, زبان و ادبیات عربی, شماره (14), سال (2016-11), صفحات (55-83)
 10. صاحبعلی اکبری , فاطمه محرمی دوری , بررسی محتوایی«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم», مشکوه, دوره (33), شماره (122), سال (2014-4), صفحات (95-105)
 11. الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی , صاحبعلی اکبری , سهیلا پیروزفر , پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی, کتاب قیم, دوره (5), شماره (12), سال (2015-9), صفحات (171-194)
 12. صاحبعلی اکبری , نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسی, الدراسات الادبیه, دوره (69), شماره (69), سال (2010-1), صفحات (21-52)
 13. صاحبعلی اکبری , تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریم, مطالعات اسلامی, دوره (3), شماره (83), سال (2010-8), صفحات (9-36)
 14. محمد محمود پور , صاحبعلی اکبری , امامت در صحیفه سجادیه, مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (82), سال (2009-9), صفحات (111-129)
 15. صاحبعلی اکبری , پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (40), شماره (3), سال (2008-3), صفحات (19-36)
 16. صاحبعلی اکبری , قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, سال (2007-3)
 17. صاحبعلی اکبری , سروده های اندلسی ها در مدح رسول اکرم(ص), دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, سال (2002-9)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. صاحبعلی اکبری , محمدعلی عزتی , جستارتطبیقی ضابطین خاص درآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه , اولین کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان ونوجوانان از دیدگاه حقوقی وروانشناسی , 2018-05-10
 2. صاحبعلی اکبری , وحید صادقی راد , توسعه وبهبود وقف ازطریق روشهای نوین تامین مالی , اولین کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان ونوجوانان از دیدگاه حقوقی ورئانشناسی , 2018-05-10
 3. صاحبعلی اکبری , جایگاه علم وعمل درقرآن وروایات , سومین همایش قرآن سفینة النجاة عصر , 2010-12-16
 4. صاحبعلی اکبری , پژوهشی پیرامون اشارات علمی درقرآن , دومین همایش قرآن سفینة النجاة عصرما , 2009-11-17
 5. صاحبعلی اکبری , مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی , ادبیات تطبیقی فارسی و عربی , 2010-05-11
 6. صاحبعلی اکبری , روش تدریس عروض , دومین همایش مدیران گروه های زبان و ادبیات عربی سراسر کشور , 2005-07-02
 7. صاحبعلی اکبری , مدرس زیان عربی و تدریس نحو , اولین همایش مدیران گروه های عربی دانشگاههای سراسر کشور , 2004-01-30
 8. صاحبعلی اکبری , سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه. , همایش بررسی اندیشه های اخلاقی وعرفانی امام خمینی- ره , 2003-06-03
 9. صاحبعلی اکبری , عشق عاشق هم زجذب عشق اوست , بزرگداشت فاضلین نراقی , 2002-04-30
 10. صاحبعلی اکبری , مدح رسول اکرم (ص) در شعر سیدرضا موسوی هندی , نکو داشت استاد دکترسیدمحمدعلوی مقدم , 2001-06-08
 11. صاحبعلی اکبری , کشف الأسرار در میزان نقد عربی , بزرگداشت رشیدالدین میبدی , 1999-09-08