مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Ehsan Kamali Ahangar , Mohammad Bagher Ayani , Javad Abolfazli Esfahani , Simulation of rarefied gas flow in a microchannel with backward facing step by two relaxation times using Lattice Boltzmann method – Slip and transient flow regimes, International Journal of Mechanical Sciences, Volume (157-158), Year (2019-7), Pages (802-815)
 2. mostafa pasandi borun , Mohammad Bagher Ayani , Sajad Razavi Bazazb , Estimation of the optimum number and location of nanoparticle injections and the specific loss power for ideal hyperthermia, Journal of Thermal Biology, Volume (72), Year (2018-1), Pages (127-136)
 3. Mojtaba Baghban , Mohammad Bagher Ayani , Estimation of surface heat flux in a one‑ dimensional hyperbolic bio‑ heat conduction problem with temperature‑ dependent properties during thermal therapy, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (39), No (5), Year (2017-5), Pages (1479-1489)
 4. maedeh mohajer , Mohammad Bagher Ayani , Hassan Basirat Tabrizi , Numerical study of non-Fourier heat conduction in a biolayer spherical living tissue during hyperthermia, Journal of Thermal Biology, Volume (62), Year (2016-12), Pages (181-188)
 5. Mojtaba Baghban , Mohammad Bagher Ayani , Source term prediction in a multilayer tissue during hyperthermia, Journal of Thermal Biology, Volume (52), Year (2015-8), Pages (187-191)
 6. Arash Jalali , Mohammad Bagher Ayani , Mojtaba Baghban , Simultaneous estimation of controllable parameters in a living tissue during thermal therapy, Journal of Thermal Biology, Volume (45), No (1), Year (2014-10), Pages (37-42)
 7. milad amiri , Mohammad Bagher Ayani , سیفی نوفرستی , The Effect of Heat and Mass Transfer Coefficients on the Vacuum Drying of Porous Body, A Numerical Study, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (4), No (7), Year (2014-4), Pages (180-184)
 8. Mojtaba Mamourian , Javad Abolfazli Esfahani , Mohammad Bagher Ayani , Experimental Investigation of the Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread, Kuwait Journal of Science and Engineering, Volume (36), No (2), Year (2009-12), Pages (183-200)
 9. Mojtaba Mamourian , Javad Abolfazli Esfahani , Mohammad Bagher Ayani , Experimental and scale up study of the flame spread over the PMMA sheets, Thermal Science, Volume (13), No (1), Year (2009-1), Pages (79-88)
 10. Mohammad Bagher Ayani , Javad Abolfazli Esfahani , Hamid Niazmand , A.C.M. Sousa , Transient Laminar Convection Induced by a Line Heat Source A Numerical Study with Primitive Variables, Scientia Iranica, Year (2005-4)
 11. Mohammad Bagher Ayani , Javad Abolfazli Esfahani , A. C. M. Sousa , The effect of surface regression on the downward flame spread over a solid fuel in a quiescent ambient, Thermal Science, Volume (11), No (2), Year (2007-5), Pages (67-86)
 12. Javad Abolfazli Esfahani , Mohammad Bagher Ayani , - - , A transient two-dimensional model of thermal and oxidative degradation of PMMA, Iranian Journal of Science and Technology-Transaction B: Engineering, Volume (29), No (2), Year (2005-4), Pages (207-218)
 13. Mohammad Bagher Ayani , Javad Abolfazli Esfahani , sousa , The effect of radiation on the laminar natural convection induced by a line heat source, International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, Year (2006-1)
 14. Mohammad Bagher Ayani , Javad Abolfazli Esfahani , - - , Downward flame spread over PMMA sheets in quiescent air: Experimental and theoretical studies, Fire Safety Journal, Year (2006-2)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمد خلف علیوی القره غولی , محمدباقر آیانی , مطالعه تجربی اثر شیار عمقی در پره سوزنی شکل بر انتقال حرارت , سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران , 2017-11-22
 2. علی راهی , محمدباقر آیانی , مطالعه تجربی اثر میزان چربی شیر بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای , سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران , 2017-11-22
 3. محمدباقر آیانی , رضا شیعی , درمان سرطان به روش هایپرترمیا با استفاده از نانو¬¬ذرات مغناطیسی به کمک مدل¬سازی عددی و شبکه بدون ¬ساختار , دومین همایش ملی جریان سیال، انتقال حرارت و جرم , 2016-02-03
 4. بیژن درباری , محمدباقر آیانی , حساسیت سنجی انتقال حرارت نانوسیال آب – مس در بین دو صفحه موازی با روش سطح پاسخ , بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26
 5. مهرداد تقوی , محمدباقر آیانی , تحلیل اگزرژی تبخیرکننده های دو مرحله ای در سیکل تبرید تراکمی , بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26
 6. ایمان نهاوندی , محمدباقر آیانی , مطالعه عددی هایپرترمیا جهت بهینه سازی توزیع نانوذرات مغناطیسی پایه آهنی در بافت سرطانی به روش سطح پاسخ در مختصات استوانه ای , بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2015-05-12
 7. محمدجواد پوررزاقی , علیرضا تیمورتاش , محمدباقر آیانی , بررسی اثر موقعیت سیم داغ بر الگوی جریان و انتقال حرارت در محفظه حاوی سیال فوق بحرانی , شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2015-11-17
 8. خلیل زهانی , محمدباقر آیانی , بررسی شدت اثر پارامترهای موثر بر عملکرد غیرکاویتاسیونی ایندیوسر گام ثابت , بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2014-04-22
 9. مهدی پوررمضان , محمدباقر آیانی , حل عددی پایدار و گذرای جریان در کانال با انبساط ناگهانی به روش SIMPLE , پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2013-12-18
 10. علی جعفرزاده , محمدباقر آیانی , بررسی هندسه بهینه پره صفحه ای در جریان طبیعی داخل محفظه مربعی , اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران , 2012-09-11
 11. محمدباقر آیانی , امیر قاسمی توران پشتی , شبیه سازی عددی هدایت غیرفوریه ای ناشی از گرمایش لیزری پالس کوتاه در نانو فیلم ها , بیستمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 , 2012-05-15
 12. محمدباقر آیانی , امیر قاسمی توران پشتی , کاربرد روش CESE در انتقال حرارت مدل غیر فوریه ای تاخیر فاز دوگانه در فیلم نازک فلزی , بیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 , 2012-05-15
 13. حامد چترسفید , میثم حسین زاده علاقه بندان , محمدباقر آیانی , علی گل نژاد , بررسی تاثیر رگ های شاخص حرارتی در درمان سرطان با استفاده از امواج پرشدت و متمرکز فراصوت در سه بعد , هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2011-12-14
 14. حامد چترسفید , محمدباقر آیانی , علی گل نژاد , بررسی عددی تاثیر حرکت مبدل و اثر داپلر در نحوه جذب امواج فراصوت در بافت انسان , اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2011-12-21
 15. حامد چترسفید , محمدباقر آیانی , علی گل نژاد , مدل سازی سه بعدی انتشار جذب امواج فراصوت به صورت کانونی در بافت انسان و کربرد آن در درمان حرارتی سرطان , اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2011-12-21
 16. محمدباقر آیانی , مائده السادات مهاجر , بررسی عددی هدایت گرمایی غیر فوریه ای در درمان سرطان سینه متشکل از دو لایه به کمک تابش لیزر , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، 2011 ISME , 2011-05-10
 17. مجتبی باغبان , محمدباقر آیانی , زهره شمس , آنالیز معکوس مسأله انتقال حرارت تشعشع-هدایت دو بعدی به کمک روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک- گرادیان مزدوج , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، 2011 ISME , 2011-05-10
 18. محمدباقر آیانی , مائده السادات مهاجر , بررسی مدل عددی هدایت حرارتی غیر فوریه ای برای درمان سرطان به روش هایپرترمیا , اولین کنفرانس علوم حرارتی , 2011-02-08
 19. محمدباقر آیانی , مائده السادات مهاجر , بررسی تاثیر خواص فیزیکی و گرمایی بافت بر درمان هایپرترمیا بر اساس مدل غیرفوریه ای , هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2010-11-03
 20. محمدباقر آیانی , مهدی بلالی , اثر قطر رگ بر میزان و گستره آسیب دیدگی در درمان سرطان به کمک هایپرترمیا , هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2010-05-11
 21. محمدباقر آیانی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , مهدی بلالی , مائده السادات مهاجر , روش های مدل سازی ریاضی درمان حرارتی سرطان , دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , 2009-12-30
 22. محمدباقر آیانی , ایمان رشیدی طرقی , علی غلامی , بررسی و مطالعه عددی عملکرد پمپ های سانتریفوژ یک مکشه , اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو , 2008-10-18
 23. محمدباقر آیانی , جواد ابوالفضلی اصفهانی , تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی , , 2003-03-22
 24. جواد ابوالفضلی اصفهانی , محمدباقر آیانی , بررسی و مطالعه عملکرد لوله گرمايی , , 1999-03-21
 25. جواد ابوالفضلی اصفهانی , محمدباقر آیانی , تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب , , 2001-03-23

انگلیسی

 1. mehrnegar amini , Mohammad Bagher Ayani , بررسی و مطالعه عددی انتقال حرارت در سیل های مکانیکی , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2019-04-30
 2. Saeed Mokhtari , Mohammad Bagher Ayani , A Numerical Simulation of Cure Process Using General Coordinates Method , The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015 , 2015-05-12
 3. Arash Jalali , Mohammad Bagher Ayani , Estimating the heat source and the heat transfer coefficient simultaneously in a living tissue by conjugate gradient method , بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران , 2013-12-18
 4. Mahdi Pourramezan , Mohammad Bagher Ayani , INTEGRAL METHOD SOLUTION FOR FLOW AND HEAT TRANSFER OVER A PERMEABLE SURFACE WITH CONVECTIVE BOUNDARY CONDITION , پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2013-12-17
 5. meyam hosseinzadeh alaghehbandan , Mohammad Bagher Ayani , Amir Ebrahimi , Numerical Simulation of the 3 Dimensional Heated Necrosis Element under HIFU Transducer , هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2011-12-14
 6. Mojtaba Baghban , Mohammad Bagher Ayani , Z. Shams , An inverse radiation-conduction problem of estimating temperature-dependent emissivity using a combined , 1st Iranian Thermal Science Conference , 2011-02-08
 7. Mohammad Rezaeimoghaddam , Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi , Mohammad Bagher Ayani , Rasool Elahi , High pressure swirl injectors, Air-Cavity, Volume-of-Fluid, Discharge coefficient, Cone angle , هجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2010-05-11
 8. Mohammad Rezaeimoghaddam , Rasool Elahi , Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi , Mohammad Bagher Ayani , MODELING OF NON-NEWTONIAN FLUID FLOW WITHIN SIMPLEX ATOMIZERS , 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis-ESDA2010 , 2010-07-12
 9. Mohammad Bagher Ayani , Laleh Hosseini , The Effect of Temperature and Electric Field on the Behavior of Electrorheological Fluids , 14th Annual (International) Mechanical Engineering Conference , 2006-05-23
 10. Mohammad Bagher Ayani , Ehsan Rajabi Jaghargh , iman rashidi toroghi , , A novel approach in integral solution of laminar natural convection induced by a line heat , The 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering ISME2008 , 2008-05-14
 11. Mojtaba Mamourian , Javad Abolfazli Esfahani , Mohammad Bagher Ayani , The Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread , دومین کنفرانس احتراق ایران , 2008-02-14
 12. Mojtaba Mamourian , Javad Abolfazli Esfahani , Mohammad Bagher Ayani , BEHAVIOR OF THE BURNING OF PMMA SHEETS BY PILOT IGNITION , 12th Workshop on Transport Phenomena in Two-Phase Flow, TPTPF , 2008-09-13
 13. fatemeh faridnia , Javad Abolfazli Esfahani , Mohammad Bagher Ayani , Numerical investigation of freezing process with forced convection in channel flow , 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2008 , 2008-05-14
 14. , Mohammad Bagher Ayani , The Study of the Controllable Paramters on the Hyperthermia Efficiency , The 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering , 2009-06-11
 15. S. Hosen Noie Baghban , Mohammad Bagher Ayani , Effect of Aspect Ratio And Filling Ratio on Heat Transfer Characteristics of a Two-Phase Closed Thermosiphon , , 2000-02-11