بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mojtaba Mamourian


موارد یافت شده: 77

1 - مروری بر روش های بهبود عملکرد سیستم های PV/T با استفاده از نانوسیالات (چکیده)
2 - تحلیل اگزرژی فرآیند جوشکاری در فولاد نرمه A36 و بررسی روش‌های چکش‌کاری، گرمایش موازی و روش ارتعاشی جهت کاهش تنش‌های پسماند (چکیده)
3 - Experimental parametric study of a deep groove within a pin fin arrays regarding fin thermal resistance (چکیده)
4 - Exergy analysis of an industrial air separation unit for Liquefied Natural Gas production (چکیده)
5 - Experimental study on thermal analysis of a novel shell and tube heat exchanger with corrugated tubes (چکیده)
6 - Investigation and comparison of performance of some air gun projectiles with nose shape modifications (چکیده)
7 - Trajectory modication of a transonic spherical projectile under hop-up mechanism (چکیده)
8 - Experimental investigation on thermal performance and economic analysis of cosine wave tube structure in a shell and tube heat exchanger (چکیده)
9 - مقایسه عملکرد چند نمونه پرتابه تفنگ بادی به همراه اصلاح شکل دماغه (چکیده)
10 - بررسی عددی تاثیر نحوه‌ی قرارگیری و زاویه بازشدگی شیرهای پروانه‌ای بر میزان ارتعاش آن‌ها (چکیده)
11 - MHD heat transfer and entropy generation in inclined trapezoidal cavity filled with nanofluid (چکیده)
12 - Numerical study of surface radiation and combined natural convection heat transfer in a solar cavity receiver (چکیده)
13 - Numerical investigation and optimization of mixed convection in ventilated square cavity filled with nanofluid of different inlet and outlet port (چکیده)
14 - بررسی مسیر حرکت یک پرتابه کروی گذرصوتی تحت مکانیزم هوپ-آپ به کمک شبیه سازی جریان ناپایای سه بعدی آشفته (چکیده)
15 - Heat transfer and sensitivity analysis in a double pipe heat exchanger filled with porous medium (چکیده)
16 - بررسی عددی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر شیرین سازی گاز در برج جذب واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه هفتم پارس جنوبی (چکیده)
17 - Optimization of effective parameters on solar updraft tower to achieve potential maximum power output: A sensitivity analysis and numerical simulation (چکیده)
18 - Numerical investigation of heat exchanger effectiveness in a double pipe heat exchanger filled with nanofluid: A sensitivity analysis by response surface methodology (چکیده)
19 - Numerical investigation and sensitivity analysis of effective parameters to obtain potential maximum power output: A case study on Zanjan prototype solar chimney power plant (چکیده)
20 - بهینه یابی آزمایشگاهی زاویه آیینه های جانبی یک خوراک پز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
21 - Effects of wavy surface characteristics on natural convection heat transfer in a cosine corrugated square cavity filled with nanofluid (چکیده)
22 - Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on natural convection and entropy generation in a wavy surface cavity filled with a nanofluid using RSM (چکیده)
23 - Sensitivity analysis for MHD effects and inclination angles on natural convection heat 2 transfer and entropy generation of Al2O3-water nanofluid in square cavity by Response 3 Surface Methodology (چکیده)
24 - Numerical investigation and sensitivity analysis of effective parameters on combined heat transfer performance in a porous solar cavity receiver by response surface methodology (چکیده)
25 - Increment of mixed convection heat transfer and decrement of drag coefficient in a lid-driven nanofluid-filled cavity with a conductive rotating circular cylinder at different horizontal locations: A sensitivity analysis (چکیده)
26 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال بر عملکرد حرارتی لوله های حرارتی نوسانی (چکیده)
27 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد حرارتی لوله های حرارتی نوسانی (چکیده)
28 - Enhancement of heat transfer and heat exchanger effectiveness in a double pipe heat exchanger filled with porous media: Numerical simulation and sensitivity analysis of turbulent fluid flow (چکیده)
29 - بهبود عملکرد توربین بادی محور عمودی داریوس به کمک فلپ مثلثی شکل (چکیده)
30 - Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM (چکیده)
31 - Vortex generators position effect on heat transfer and nanofluid homogeneity: A numerical investigation and sensitivity analysis (چکیده)
32 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
33 - Optimization of mixed convection heat transfer with entropy generation in a wavy surface square lid-driven cavity by means of Taguchi approach (چکیده)
34 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
35 - Two phase simulation and sensitivity analysis of effective parameters on combined heat transfer and pressure drop in a solar heat exchanger filled with nanofluid by RSM (چکیده)
36 - Two phase simulation and sensitivity analysis of effective parameters on turbulent combined heat transfer and pressure drop in a solar heat exchanger filled with nanofluid by Response Surface Methodology (چکیده)
37 - بررسی عددی اثرسرعت باد و نوع چیدمان برج‌های خنک‌کن خشک بر عملکرد آن‌ها (چکیده)
38 - بررسی سیستم انتقال نور خورضیذ به وسیله فیبر نوری به داخل ساختمان و تحلیل انرشی و اگسرشی آن (چکیده)
39 - Experimental Study of a Double-Exposure Solar Cooker based on the Parabolic and Flat Reflected Surfaces (چکیده)
40 - بررسی اثر زاویه آیینه های جانبی در خوراک¬پز خورشیدی بر جذب انرژی در آن (چکیده)
41 - بررسی کاربرد و طراحی هاضم بیوگاز بعنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر و امکان سنجی کاربرد آن (چکیده)
42 - بررسی تئوری طراحی و کاربرد الکتروفیلتر ها در صنایع مختلف (چکیده)
43 - Investigation on effect of magnetic field on mixed convection heat transfer in a ventilated square cavity (چکیده)
44 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر میدان مغناطیسی بر نیروی برشی در کمک فنر هوشمند حاوی نانو سیال MR (چکیده)
45 - تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی تأثیر دما بر ویسکوزیته نانو سیال MR (چکیده)
46 - مطالعه‌ی تجربی انتقال حرارت تحریک‌شده در لوله با موانع مختلف در جریان‌های مغشوش (چکیده)
47 - مروری بر مقالات انجام شده بر روی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت (چکیده)
48 - بررسی تاثیر سرعت ورودی، مولار گاز ورودی و دمای سطح در لایه نشانی شیمیایی بخارسیلیسیم در محیط پلاسما (چکیده)
49 - بررسی عوامل موثر بر افزایش انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در یک محفظه باز مربعی (چکیده)
50 - بررسی عددی و بهینه سازی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی و تولید آنتروپی در محفظه مربعی با درپوش متحرک (چکیده)
51 - مطالعه عددی تأثیر و بهینه سازی زاویه چرخش محفظه مربعی و میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی و تولیدآنتروپی (چکیده)
52 - بررسی فرآیند برون سپاری کار در سازمان‌ها و مدلی برای حل تاخیر در تحویل کارهای برون سپاری شده (چکیده)
53 - مدلسازی جابجایی طبیعی سیالات غیرنیوتنی پیرو قانون توانی در محفظه مربعی به روش شبکه بولتزمن (چکیده)
54 - مدلسازی رفتار سیالات غیرنیوتنی در سیستم های جابجایی طبیعی با ساختار گرمایش از کف (چکیده)
55 - مدلسازی انتقال حرارت بافت زنده و تاثیر انتقال حرارت همرفت در درجه سوختگی (چکیده)
56 - بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای (چکیده)
57 - تحلیل اکسرژی بستر جاذب در چیلرهای جذب سطحی (چکیده)
58 - ساخت نانو سیال MR و مطالعه آزمایشگاهی پارامتر پایداری برای توسعه صنعت خودروسازی (چکیده)
59 - مقایسه عملکرد سیستم تعلیق هوشمند MR با سیستم تعلیق هیدرولیک در صنعت خودروسازی (چکیده)
60 - بررسی و مطالعه خواص سیال هوشمند الکترومگنوراید (EMR) شامل نانو ذرات CuPc-Fe3O4 (چکیده)
61 - بررسی مشعل های دوگانه سوز نیروگاه به منظور کاهش NOx و افزایش راندمان (چکیده)
62 - مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D (چکیده)
63 - Exergy analysis; the practical method for investigating the effect of parallel heating on welding residual stresses (چکیده)
64 - بررسی تاثیر روش انفجاری بر تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری به روش تحلیل اگزرژی (چکیده)
65 - بررسی کیفیت جوش‌های قوسی به کمک بازدهی ترمودینامیکی (چکیده)
66 - کاربرد روش حداقل‌سازی تولید انتروپی در کارسختی قطعات جوشکاری شده (چکیده)
67 - بهبود انتقال حرارت ترموسیفون ها با استفاده از نانوسیالات و تحلیل نتایج آزمایشگاهی بوسیله شبکه عصبی (چکیده)
68 - بررسی تأثیر دمای آب، بر میزان تنش‌های پسماند ناشی از فرآیند جوشکاری لوله‌های انتقال نفت و گاز، در زیر آب ، با استفاده از تحلیل اگزرژی (چکیده)
69 - Theoretical and experimental investigation for optimizing spray angle of plain orifice nozzles (چکیده)
70 - شبیه سازی فرایند شبه همدماجهت بررسی کاربرد آن در سیکلهای توانی (چکیده)
71 - BEHAVIOR OF THE BURNING OF PMMA SHEETS BY PILOT IGNITION (چکیده)
72 - The Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread (چکیده)
73 - Experimental Investigation of the Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread (چکیده)
74 - Experimental and scale up study of the flame spread over the PMMA sheets (چکیده)
75 - The Effect of the Solid Fuel Dimensions on the Downward Flame Spread (چکیده)
76 - BEHAVIOR OF THE BURNING OF PMMA SHEETS BY PILOT IGNITION (چکیده)
77 - تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان (چکیده)