بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62234

59351 - Synthesis of Optically Active Imidazo[1,2-a]pyrimidin-3(2H)-ones (چکیده)
59352 - Synthesis of 1,2,4-Triazolo[1,5-d]-1,2,4-triazine-5-thiones (چکیده)
59353 - Regioselective synthesis of 6-benzylthiazolo[3,2-b]1,2,4-triazoles during Sonogashira coupling (چکیده)
59354 - Regioselective synthesis of 3-Benzylthiazolo [3,2-a] pyrimidones and 3-Benzyl-thiazolo [3,2-c] pyrim (چکیده)
59355 - Synthesis of a Novel Heterocyclic System, [1,2,4] Triazino[1,2- a ]Pyrimido [4,5- e ] [1,3,4] Thiadiazines (چکیده)
59356 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)
59357 - Combination of Ultrasound and Discarded Tire Rubber: removal of Cr(III) from Aqueous solution (چکیده)
59358 - Two New Records of the Genus Euphorbia (EUPHORBIACEAE) for the Flora of Iran (چکیده)
59359 - OPTIMAL CONTROL OF TREATMENTS OF TUBERCULOSIS (چکیده)
59360 - Notes on the taxonomy of Hedysarum (Fabaceae) in iran (چکیده)
59361 - Magneto-optic readout signals and Malus law (چکیده)
59362 - Intelling particle Swarm Classifier (چکیده)
59363 - Icriodus and Polygnathus (Conodonts) from the Late Devonian of Eastern Iran, and Middle-Late Devonian of Northern Iran (چکیده)
59364 - Experimental Investigation of power consumption, Mass Transfer Coefficient and flow regime in Gas-Li (چکیده)
59365 - Evaluating websites A systematic investigation of internet site quality from a single country domain name (چکیده)
59366 - Epistemic Fallacy in Educational Research (چکیده)
59367 - Early Carboniferous (Tournaisian) conodont faunas from eastern and northern Iran (چکیده)
59368 - DIRECT ADAPTIVE FUZZY PI SLIDING MODE CONTOL OF SYSTEMS WITH UNKNOWN BUT BOUNDED DISTURBANCES (چکیده)
59369 - Cephalopods and Stratigraphical Position of Cephalopod Bed of Shishtu Formation, Iran (چکیده)
59370 - Arthroscopic Findings Following Experimental Cranial Cruciate Ligament Desmotomy in Dog (چکیده)
59371 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy (چکیده)
59372 - Allelopathic Effect of Some Medicinal Plant Substances on Seed Germination of Amaranthus retroflexus and Portulaca oleraceae (چکیده)
59373 - A Note on Growth Sequences of PSL (m,q) (چکیده)
59374 - A Modified Maximum Urgency First Scheduling Algorithm for Real-Time Tasks (چکیده)
59375 - نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان (چکیده)
59376 - نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن (چکیده)
59377 - نگاهی به شاعر مؤید به «روح القدس» از زوایه دیگر (چکیده)
59378 - نقش مرفودینامیک رودخانه‌ای در تنوع بخشی اقتصاد روستایی (قابلیت ها، رهیافت ها)(نمونه موردی: دهستان زرینه‌رود جنوبی) (چکیده)
59379 - نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در رفتار ناهمسانگردی ورق فولاد نورد شده St 52Role of Recrystallization Parameters on the Anisotropy Behavior of rolled Sheet Steel St 52- (چکیده)
59380 - نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی (چکیده)
59381 - مولوی و قرآن (تفسیر یا تأویل) (چکیده)
59382 - مولدان در اسپانیای اسلامی (چکیده)
59383 - مقایسه ژئوشیمی سنگ منشاء توده مگنتیت طلادار تنورجه، و مگنتیت بدون طلای معدن سنگان، استان خراسان رضوی (چکیده)
59384 - مقایسه روابط نحوی و نحوة بیان آن در زبان‌های فارسی و روسی (چکیده)
59385 - معرفی گونه‌های جدیدی از پروانه‌های زیان آور جنگل های پسته خراسان و جنبه‌هایی از زیست‌شناسی آنها (چکیده)
59386 - مطالعه هیستوشیمیایی روند هیستوژنز بافت غضروفی در رت (چکیده)
59387 - مطالعه مورفولوژی و مورفومتری عقده های لنفاوی مهم گاو در بازرسی گوشت (چکیده)
59388 - مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری (چکیده)
59389 - مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه های علوم پایه ، مهندسی ، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379ـ1370 (چکیده)
59390 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی (چکیده)
59391 - مصرف اختیاری و قابلیت هضم گاودانه و یونجه با روشهای حیوان زنده و آزمایشگاهی (چکیده)
59392 - مرجان های ژیوسین بالایی - فرازنین سازنده بهرام، جنوب ازبک کوه (چکیده)
59393 - محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در بین محصولات کشاورزی خراسان (چکیده)
59394 - کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید (چکیده)
59395 - قصه شعری در ادب عربی (چکیده)
59396 - عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی لوله های متخلخل تراوا در فشارهای مختلف (چکیده)
59397 - عاطفه گرایی در اخلاق: پیشینه تاریخی تا وضعیت پست مدرن (چکیده)
59398 - ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات (چکیده)
59399 - شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA (چکیده)
59400 - شناسائی ارقام مقاوم نخود در مقابل پاتوتیپهای عامل بیماری برق زدگی در ایران (چکیده)