کتابهای دکتر مهدی طالب پور

فارسی

 1. تمرینهای ورزشی نوین, ترجمه, سال (مهر ۱۳۷۹)
 2. مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم, ترجمه, سال (تیر ۱۳۸۷)
 3. تمرینات جانبی برای بیست و شش رشته ورزشی, ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۴)
 4. راهنمای ورزشی والدین, ترجمه, سال (مهر ۱۳۷۹)
 5. آمادگی جسمانی: جلد 1 مبانی علمی آمادگی جسمانی, ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۳)
 6. آشنایی با فیزو(فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی), ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۷)
 7. 101 (صد و یک ) درس برای شروع دویدن, ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۵)
 8. آمادگی جسمانی : جلد 2 ورزش، سلامتی و پیشگیری از بیماریها, ترجمه, سال (مهر ۱۳۸۵)
 9. بازی در فضای باز, ویراستاری علمی, سال (مهر ۱۳۸۳)
 10. بازی در آب, ویراستاری علمی, سال (مهر ۱۳۸۳)
 11. بازی با توپ, ویراستاری علمی, سال (مهر ۱۳۸۳)
 12. ناهنجاری های اسکلتی و تمرینات اصلاحی, ویراستاری علمی, سال (اسفند ۱۳۸۷)
 13. علوم کاربردی در تیراندازی با کمان, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۱)
 14. نگاه علمی به هندبال روز, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۱)
 15. مدیریت ریسک در ورزش, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۲)
 16. واژه نامه توصیفی تخصصی در مدیریت ورزشی, تالیف, سال (آذر ۱۳۹۲)
 17. راهنمای تدریس مدیریت ورزشی, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۴)
 18. مدیریت بازاریابی ورزشی, تالیف, سال (مهر ۱۳۹۵)
 19. مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی, تالیف, سال (دی ۱۳۹۵)
 20. مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش, تالیف, سال (اسفند ۱۳۹۵)
 21. مدیریت زمان برای مدیران ورزشی, تالیف, سال (بهمن ۱۳۹۵)
 22. فناوری و نوآوری در ورزش, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۹)
 23. تامین منابع مالی در ورزش, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۳۹۹)
 24. آزمون آمادگی جسمانی سالمندان sft, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۸)
 25. حامیان مالی در ورزش, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۵)
 26. مدیریت، آموزش و مربیگری فوتبال نوجوانان, ترجمه, سال (بهمن ۱۳۹۹)
 27. مهارت در حرکت, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۹)
 28. مدیریت بر پایه تفکرات فوتبالی, ترجمه, سال (دی ۱۴۰۰)
 29. مبانی مدیریت استراتژیک, ترجمه, سال (خرداد ۱۴۰۱)

انگلیسی

 1. مدیریت باشگاه ورزشی, ترجمه, Year (2014-01-15)
 2. کارآفرینی ورزشی از تئوری تا عمل, ترجمه, Year (2014-01-17)