بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تجدیدپذیر


موارد یافت شده: 30

1 - پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها (چکیده)
2 - نقش ساختمانهای انرژی کم در حفاظت از محیط زیست در معماری (چکیده)
3 - بررسی رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر با تولید و تجارت در ایران (چکیده)
4 - مروری جامع بر پیل سوختی میکروبی و پیل سوختی میکروبی گیاهی (چکیده)
5 - مدلسازی و حل مسأله تبادل زمان، هزینه و کیفیت با درنظرگرفتن جریمه عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر در پروژه (چکیده)
6 - امکان‌سنجی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی متصل به شبکه توسط الگوریتم درخت تصمیم بهبود یافته بر اساس شرایط محیطی و غیر فنی منطقه (چکیده)
7 - ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستان (چکیده)
8 - تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی (چکیده)
9 - صرفه‌جویی در هزینه‌های توسعه تولید و شبکه انتقال از طریق برنامه‌ریزی بهینه توسعه منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر (چکیده)
10 - برنامه‌ریزی احتمالی توسعه تولید و شبکه انتقال تحت نفوذ گسترده منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر (چکیده)
11 - بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (چکیده)
12 - بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران (چکیده)
13 - ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (چکیده)
14 - ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
15 - کنترل پیش بین توان مبدلهای منبع ولتاژی با تعداد سنسورهای کاهش یافته در کاربرد منابع انرژی تولید پراکنده (چکیده)
16 - ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران (چکیده)
17 - مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری (چکیده)
18 - مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان (چکیده)
19 - تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال (چکیده)
20 - مدیریت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و بارهای قابل‌کنترل در ریزشبکه هوشمند (چکیده)
21 - تاثیرانرژی های تجدید پذیر برکاهش بحران آب و انرژی (چکیده)
22 - سوخت های بیولوژیک و تجدیدپذیر در ایران و جهان (چکیده)
23 - بررسی کاربرد استخر خورشیدی در کشاورزی و امکان سنجی استفاده از آن در ایران (چکیده)
24 - آنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندران (چکیده)
25 - ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی (چکیده)
26 - بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی (چکیده)
27 - بررسی اثر سهمیه آلودگی و گواهی سبز بر کاهش آلودگی و حمایت از پروژه های انرژی تجدید پذیر (چکیده)
28 - ارزیابی بودجه انرژی و بهره وری آن در مزارع تولید سیب زمینی استان کردستان، مطالعه موردی: دشت دهگلان (چکیده)
29 - شیرابه های محل دفن زباله: منبعی در دسترس برای تولید جریان الکتریسیته (چکیده)
30 - تأثیر آب برگشتی در برآورد آب تجدیدپذیر (چکیده)