بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سید محسن کرابی


موارد یافت شده: 50

1 - Induction of microbial carbonate precipitation as a sustainable strategy for post-improvement and remediation of cold mix asphalt (چکیده)
2 - Implementing green roof technology: an investigation of the effects on energy demand, fuel consumption, and pollutant emission (چکیده)
3 - Investigation of the mechanical and physical properties of bio-modified cold asphalt emulsion mixtures by microbial carbonate precipitation (چکیده)
4 - Anaerobic co-digestion of poultry slaughterhouse wastes with sewage sludge in batch-mode bioreactors (effect of inoculum-substrate ratio and total solids) (چکیده)
5 - Designing a smart risk analysis method for gas chlorination units of water treatment plants with combination of Failure Mode E ff ects Analysis, Shannon Entropy, and Petri Net Modeling (چکیده)
6 - An economic analysis of industrial wastewater treatment systems using multi-attribute decision-making methods -case study: Toos Industrial Estate, Mashhad, Iran- (چکیده)
7 - Improving the resistance to moisture damage of cold mix asphalt modified by eco-friendly Microbial Carbonate Precipitation -MCP- (چکیده)
8 - Statistical analysis of effective variables on the performance of waste storage service using geographical information system and response surface (چکیده)
9 - ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد (چکیده)
10 - Biodegradation of Phenol by Cold-Tolerant Bacteria Isolated from Alpine Soils of Binaloud Mountains in Iran (چکیده)
11 - اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد (چکیده)
12 - ارزیابی بیولوژیکی استفاده از رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی جهت بهبود ویژگی های مکانیکی مخلوط های آسفالتی (چکیده)
13 - Using applied operations research and geographical information systems to evaluate effective factors in storage service of municipal solid waste management systems (چکیده)
14 - بررسی اثرات آلودگی هوا بر میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی با استفاده از توابع دوز- واکنش و اولویت بندی آلاینده های مسئول ( مطالعه ی موردی: شهر مشهد) (چکیده)
15 - بررسی اثر اندازه ذرات معلق ورودی بر گرفتگی فیزیکی فیلترهای خاکی (چکیده)
16 - ارزیابی اثرات زیست محیطی و اقتصادی اجرای بام سبز در یک دوره گرم سال (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
17 - Controlling Air Pollution in a City: A Perspective from SOAR-PESTLE Analysis (چکیده)
18 - Life cycle assessment of concrete production with a focus on air pollutants and the desired risk parameters using genetic algorithm (چکیده)
19 - ارزیابی اثر تغییرات سن و جنس لوله بر زوال جداره ای کلر در شبکه ی آبرسانی به کمک مدل کیفی – هیدرولیکی EPANET II (چکیده)
20 - بررسی عددی انتشار و روشهای مهار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
21 - A novel approach to find and optimize bin locations and collection routes using a geographic information system (چکیده)
22 - مروری بر پدیده گرفتگی بیولوژیکی در سامانه زهکش لندفیل با مصالح دانه ای تحت تاثیر جریان شیرابه (چکیده)
23 - Application and Assessment of a Heated Water System by Solar Energy (چکیده)
24 - Biosorption of 4-chlorophenol by dried anaerobic digested sludge: artificial neural network modeling, equilibrium isotherm, and kinetic study (چکیده)
25 - A comparative study between dried anaerobic digested sludge and dried activated sludge for the removal of 4-chlorophenol from aqueous solutions (چکیده)
26 - بررسی عملکرد آب شیرین کن خوزشیدی فعال ترموسیفون لوله خلاء (چکیده)
27 - ارزیابی استفاده از سیستم ترموسیفون لوله خلاء در یک آب شیرین کن خورشیدی ابداعی (چکیده)
28 - Application of response surface methodology and artificial neural network for analysis of p-chlorophenol biosorption by dried activated sludge (چکیده)
29 - In situ rheological characterisation of wastewater sludge: Comparison of stirred bioreactor and pipe flow configurations (چکیده)
30 - Characterization and Molecular Identification of Extracellular Polymeric Substance (EPS) Producing Bacteria from Activated Sludge (چکیده)
31 - کاربرد سنجش از دور RS و GIS در بررسی آلودگی نوری و بررسی اثرات زیست محیطی (چکیده)
32 - تهویه طبیعی ساختمان با روش غیر فعال با استفاده از بادگیر و دودکش خورشیدی (چکیده)
33 - روش های کاربردی ارزیابی و نظارت آلودگی هوای شهری با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر (چکیده)
34 - Application of Humidification-Dehumidification technique for water desalination in small communities (چکیده)
35 - نقش سورفکتانت ها در فرآیند خاکشویی و زدایش آلاینده های نفتی موجود در خاک ها (چکیده)
36 - اهمیت و ضرورت مدیریت آلودگی خاک (با تاکید بر آلودگی های کشاورزی) (چکیده)
37 - بهینه سازی تولید EPS در باکتری های تولید کننده EPS (چکیده)
38 - جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده EPS از برکه های لجن فعال فاضلاب بجنورد (چکیده)
39 - پساب صنایع سلولزی (چکیده)
40 - نگرشی بر ارتقا و بهبود وضعیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب (چکیده)
41 - تصفیه زیستی پساب های صنایع سلولزی به روش راکتور لجن فعال (چکیده)
42 - Hydrodynamic analysis of a biofilter affected by biofilm growth (چکیده)
43 - تاثیر دانه بندی های مختلف و ضخامت ملات دربرگیرنده سنگدانه ها بر خواص بتن متخلخل (چکیده)
44 - بررسی روش های تخمین دامنه تاثیر سامانه Air Sparging در حذف مواد آلی فرار از آبهای زیر زمینی (چکیده)
45 - زیست پالایی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی در پالایشگاه گاز خانگیران (چکیده)
46 - مروری بر زیست پالایی و کاربرد آن در زدایش آلاینده های موجود در آب های زیرزمینی (چکیده)
47 - The effect of biofilm growth on hydrodynamic properties of bioreactors (چکیده)
48 - Influence des interactions biomasse/hydrodynamique sur la croissance d’un biofilm bactérien dans un biofiltre granulaire (چکیده)
49 - Experimental and numerical investigation of biofilm growth and hydrodynamic/biomass interaction in a granular bioreactor (چکیده)
50 - Investigation of hydrodynamic/biomass growth coupling in a pilot scale granular bioreactor at low pore Reynolds number (چکیده)