بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا صادقی


موارد یافت شده: 38

1 - بررسى غلظت و نوع ماده دیواره بر خصوصیات ریزکپسول د-لیمونن تهیه شده جهت تعیین شرایط بهینه تولید نبات طع مدار (چکیده)
2 - بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
3 - کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال پوست انگور سیاه سردشت به روش ماسراسیون (چکیده)
4 - تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی (چکیده)
5 - کاهش گلوکوزینولات ها در کنجاله کلزا به روش تخمیر حالت جامد و اثرات آن بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
6 - پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی (چکیده)
7 - مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی (چکیده)
8 - Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (چکیده)
9 - بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص های کیفی امولسیون روغن در آب (چکیده)
10 - بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن (چکیده)
11 - بهینه سازی پارامترهای فرآیند متالورژی پودر جهت تولید آلیاژ حافظه دار نایتینول با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
12 - On the milling and preheating on fabrication of NiTi produced by combustion synthesised NiTi (چکیده)
13 - Design of safety management system in juice industries (چکیده)
14 - ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران (چکیده)
15 - تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (چکیده)
16 - شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی (چکیده)
17 - ارزیابی تاثیر شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی بر قوام خمیر ترش حاصل از آرد نان های غالب در ایران (چکیده)
18 - Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf life and Sensory Properties of Iranian Barbari Bread (چکیده)
19 - بررسی امکان استفاده از آنزیم Termamyl 2-x α-آمیلاز در تولید مالتو دکسترین (چکیده)
20 - ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش (چکیده)
21 - چای یک نوشیدنی عملگر (چکیده)
22 - توانایی های خمیر ترش جهت بهبود ارزش تغذیه ای و ایجاد خواص سلامتی بخش در فراورده های غلات (چکیده)
23 - بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
24 - بررسی تاثیر یخ زدگی روی عملکرد بالواره ها (چکیده)
25 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری (چکیده)
26 - Moisture Dependent Physical Properties of Canola Seeds (چکیده)
27 - Nano Biosensor as an Instrument for Safety and Quality Control of Patient Diet (چکیده)
28 - بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران (چکیده)
29 - بررسی تاثیر اسیدیته قابل تیتر خمیرترش بر زمان ماندگاری نان بربری (چکیده)
30 - Evaluation of Lactobacillus sanfransicencis (ATCC 14917) and Lactobacillus plantarum (ATCC 43332) effects on Iranian Barbari bread shelf life (چکیده)
31 - Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf Life and Sensory Properties oflranian Barbari Bread (چکیده)
32 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (چکیده)
33 - ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش (چکیده)
34 - بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X (چکیده)
35 - Evaluation of Different Parameters Effect on Maltodextrin Production by *-amylase termamyl2-x (چکیده)
36 - Evaluation of sourdough Effect on Iranian Barbari Bread Staling (چکیده)
37 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)
38 - بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (چکیده)