بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Behname


موارد یافت شده: 63

1 - ارزیابی تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس بر کیفیت هوا (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
2 - تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران) (چکیده)
3 - بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا. (چکیده)
4 - ارزیابی اثرات شوک متغیرهای تراز پرداخت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) (چکیده)
5 - Time-varying effects of monetary policy on Iranian renewable energy generation (چکیده)
6 - Structural shocks in monetary policy, exchange rates, and stock prices using SVAR in Iran (چکیده)
7 - بررسی احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات، افغانستان (چکیده)
8 - بررسی رابطه عملکرد بیمه با رشد اقتصادی ایران: با استفاده 1 از رویکرد پویایی شناسی سیستم (چکیده)
9 - بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران (چکیده)
10 - The impact of US monetary policy uncertainties on oil and gas return volatility in the futures and spot markets (چکیده)
11 - Evaluating the Impacts of Balance of Payments Variables Shock on Selected Macroeconomic Variables Using FAVAR (چکیده)
12 - تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود (چکیده)
13 - مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع) (چکیده)
14 - بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE) (چکیده)
15 - پیش بینی نرخ رشد قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از رگرسیون داده ها با تواتر متفاوت(میداس) (چکیده)
16 - The relationship of renewable energy consumption to stock market development and economic growth in Iran (چکیده)
17 - راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی (چکیده)
18 - بررسی تأثیر شوک‌های پایداری اقتصاد کلان بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از رویکرد مدل خودرگرسیون برداری بیزین -BVAR- (چکیده)
19 - بررسی امکان استفاده از اوراق وقف و قرض الحسنه برای تامین مالی فضاهای عمومی در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا -ع- (چکیده)
20 - بررسی اثر نوسانات شاخص قیمت واردات بر سطح عمومی قیمت ها در دو بخش کالاهای تجاری و غیرتجاری در ایران (چکیده)
21 - تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران (چکیده)
22 - ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮویﮐﺎر و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان (چکیده)
23 - بررسی رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر با تولید و تجارت در ایران (چکیده)
24 - اثر مصرف انرژی الکتریکی بر تولید و انتشار گاز CO2 در کوتاه مدت و بلند مدت (چکیده)
25 - تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) (چکیده)
26 - بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران (چکیده)
27 - بررسی تاثیر تورم و توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو D8) (چکیده)
28 - بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در کشورهای منتخب OECD (چکیده)
29 - بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد هم انباشتگی (چکیده)
30 - تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) (چکیده)
31 - اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران (چکیده)
32 - بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (چکیده)
33 - The effects of globalization on firm’s stock in the selected Asian countries (چکیده)
34 - اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (چکیده)
35 - A comparative study for opportunity cost of holding money between selected developing and developed countries (چکیده)
36 - The relationship between Market Size, Inflation and Energy (چکیده)
37 - Foreign direct investment, economic growth and Islamic banking industry (چکیده)
38 - بزرسی آثار سیست محیطی انزصی های تجدیدپذیز و هسته ای (چکیده)
39 - Natural Resources, Openness and Income Inequality in Iran (چکیده)
40 - Generational Accounting in Iran (چکیده)
41 - بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران (چکیده)
42 - بررسی ارتباط بین داراییهای نامشهود و ارزش بازار شرکت ها؛ مطالعه موردی صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
43 - بررسی ارتباط ارزشی دارایی های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار تهران (چکیده)
44 - Information technology and Productivity Growth in Islamic Countries (چکیده)
45 - FDI Localization, Wage and Urbanization in Central Europe (چکیده)
46 - Islamic Banking and Economic Growth: Evidence From Asia (چکیده)
47 - The Relationship between Intangible Assets and the Market Value; Metals Industry of Tehran Stock Exchange Case Study (چکیده)
48 - La Consommation de l Energie Renouvelable et la Croissance Economique dans l Europe de l Ouest (چکیده)
49 - The Compare of concentration and Efficiency in Banking industry: An Evidence from the OPEC Countries (چکیده)
50 - Hedonic Price Function Estimation for Mobile Phone in Iran (چکیده)
51 - The Relationship between the Foreign Direct Investment and Banking Industry (چکیده)
52 - Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Southern Asia (چکیده)
53 - Oil Effects on Localization (چکیده)
54 - Les effets de la politique industrielle sur la localisation des entreprises (چکیده)
55 - Globalization effect on employment: an evidence form Islamic countries (چکیده)
56 - Foreign Direct Investment and Urban Infrastructure An Evidence from Southern Asia (چکیده)
57 - بررسی تعیین کننده های سرمایه گذاری خارجی در ایران           (چکیده)
58 - Foreign Direct Investment and Political Risk in Pacific Rim (چکیده)
59 - Oil prices, economic activity and inflation: Evidence for G7 countries (چکیده)
60 - Determinants of Foreign Direct Investment of the Greater Middle East Countries (چکیده)
61 - FDI determinants and oil effects on foreign direct investment: evidence from Islamic countries (چکیده)
62 - Foreign Direct Investment Effect on Urban Wages in MENA Countries (چکیده)
63 - بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایران (چکیده)