مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. زهرا کریمیان , گیاهان بومی در منظر شهری, گل و گیاهان زینتی, دوره (1), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (78-86)
 2. زهرا کریمیان , تقابل ترجیحات زیباشناسی منظر و فضای سبز پایدار در مناطق خشک, گل و گیاهان زینتی, دوره (4), شماره (1), سال (2019-12), صفحات (1-12)
 3. زهرا کریمیان , نسیم زرین , بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد, علوم باغبانی, دوره (33), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (335-348)
 4. نسیم زرین , محمود شور , علی تهرانی فر , زهرا کریمیان , ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیک, علوم باغبانی ایران, دوره (51), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (979-993)
 5. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد, علوم باغبانی, سال (2018-12)
 6. زهرا کریمیان , شبیه‌سازی اثرات زیست‌ محیطی بام‌های سبز گسترده و متمرکز در شهر یزد, علوم باغبانی ایران, دوره (47), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (681-691)
 7. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال, علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (537-546)
 8. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد, علوم باغبانی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (461-473)
 9. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری, تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, دوره (4), شماره (14), سال (2015-3), صفحات (99-109)
 10. محمود شور , زهرا کریمیان , مرتضی گلدانی , اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (227-234)
 11. محمود شور , زهرا کریمیان , مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.), علمی کشاورزی, دوره (35), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (69-79)
 12. زهرا کریمیان , آزاده موسوی بزاز , محمد بنایان اول , مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (28), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (176-186)
 13. زهرا کریمیان , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , امیر لکزیان , تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum), علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (17), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (45-59)

انگلیسی

 1. Omid Aalami Farimani , پژمان آزادی , Haneie Hadizadeh , دیتون وایلد , Zahra Karimian , Seyyed Hossein Nemati , Leila Samiei , Melatonin strongly enhances the Agrobacterium- mediated transformation of carnation in nitrogen-depleted media, BMC Plant Biology, Volume (23), No (1), Year (2023-6)
 2. Zahra Karimian , mersedeh sadat , Ava Heiari , Evaluating the ability of green roof plants in capturing air pollutants using biogas-digestate: Exploring physiological, biochemical, and anatomical characteristics, Environmental Pollution, Volume (333), Year (2023-9)
 3. Zahra Karimian , Leila Samiei , ZnO nanoparticles efficiently enhance drought tolerance in Dracocephalum kotschyi through altering physiological, biochemical and elemental contents, Frontiers in Plant Science, Volume (14), Year (2023-3)
 4. Sara Mahdizadeh , Zahra Karimian , Royal Gardens in Republican Iran: a case study of the Golestan Palace Garden, Tehran, Landscape History, Volume (43), No (2), Year (2022-7), Pages (119-137)
 5. samane attaran dowom , Zahra Karimian , Mahboubeh Mostafaei Dehnavi , Leila Samiei , Chitosan nanoparticles improve physiological and biochemical responses of Salvia abrotanoides (Kar.) under drought stress, BMC Plant Biology, Volume (22), No (1), Year (2022-7)
 6. mersedeh sadat , Ava Heiari , Zahra Karimian , Mohammad Farzam , Assessment of plant species suitability in green walls based on API, heavy metal accumulation, and particulate matter capture capacity, Environmental Science and Pollution Research, Volume (29), No (45), Year (2022-9), Pages (68564-68581)
 7. Azita Farashi , Zahra Karimian , Predicting the potential habitat of Russian-Olive (Elaeagnus angustifolia) in urban landscapes, Italian Journal of Agrometeorology, Volume (1), No (1), Year (2021-8), Pages (3-19)
 8. Zahra Karimian , Leila Samiei , Mitigation of Salt Stress by Mycorrhizal Inoculation on Nitraria schoberi as a Native Landscape Plant in the Arid regions, بیابان- Desert, Volume (26), No (1), Year (2021-6), Pages (16-27)
 9. mersedeh sadat , Ava Heiari , Zahra Karimian , Mohammad Farzam , بررسی توانایی تحمل و مقاومت گونه های گیاهی کاشته شده در دیوارهای سبز سازگار با اقلیم شهرمشهد نسبت به آلاینده های هوا، با استفاده از شاخص APTI, پژوهش در بهداشت محیط, Volume (6), No (4), Year (2021-2), Pages (301-311)
 10. Leila Samiei , Ali Tehranifar , Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Zahra Karimian , Organic and inorganic elicitors enhance in vitro regeneration of Rosa canina, Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, Volume (19), No (1), Year (2021-5)
 11. Azita Farashi , Zahra Karimian , Assessing climate change risks to the geographical distribution of grass species, Plant Signaling and Behavior, Volume (16), No (7), Year (2021-4)
 12. Leila Samiei , Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Zahra Karimian , Jafar Nabati , Morpho-Physiological Responses of Halophyte Climacoptera crassa to Salinity and Heavy Metal Stresses in In Vitro Condition, South African Jouranl of Botany, Volume (131), Year (2020-7), Pages (468-474)
 13. Zahra Karimian , Azita Farashi , Leila Samiei , محمد علیزاده نوقابی , Predicting potential sites of nine drought-tolerant native plant species in urban regions, Journal of Applied Botany and Food Quality, Volume (93), No (1), Year (2020-5), Pages (84-94)
 14. haider alobaidy , Zahra Karimian , Leila Samiei , Ali Tehranifar , Application of Superabsorbent and Mulch on Some Traits of African Marigold (Tagetes erecta) under Irrigation Intervals, Journal of Ornamental plants, Volume (9), No (3), Year (2019-9), Pages (153-164)
 15. Zahra Karimian , Leila Samiei , Jafar Nabati , Alleviating the Salt Stress Effects in Salvia splendens by Humic Acid Application, Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, Volume (18), No (5), Year (2019-3), Pages (73-82)
 16. nima karimi afshar , Zahra Karimian , Reza Doostan , M. Habibi Nokhandan , INFLUENCE OF PLANTING DESIGNS ON WINTER THERMAL COMFORT IN AN URBAN PARK, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, Volume (26), No (3), Year (2018-9), Pages (232-240)
 17. Leila Samiei , Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Zahra Karimian , Clonal Propagation of Gypsophila aretioides, an Ideal Rock Garden Plant Species, Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, Volume (18), No (1), Year (2019-2), Pages (39-45)
 18. Leila Samiei , Mahboubeh Davoudi Pahnekolayi , Homa Mirshahi , Zahra Karimian , A simple and efficient micropropagation protocol for New Guinea Impatiens (Impatiens hawkeri), Journal of Environmental Biology, Volume (39), No (4), Year (2018-6), Pages (454-458)
 19. Zahra Karimian , Leila Samiei , Jafar Nabati , EVALUATION OF DROUGHT RESISTANCE IN Nitraria schoberi AS A NATIVE PLANT BY IRRIGATION INTERVALS FOR APPLYING IN ARID URBAN LANDSCAPE, Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, Volume (16), No (6), Year (2017-12), Pages (81-88)
 20. toktam ahmadi , Zahra Karimian , مریم جعفرخانی کرمانی , The Feasibility Study on the Prediction of Ploidy Levels Base on Pollen Dimensions in Rosa, Journal of Ornamental plants, Volume (7), No (3), Year (2017-9), Pages (197-204)
 21. Zahra Karimian , Leila Samiei , Fatemeh Kazemi , Assessment of User’s Preferences of Campus Green Space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran, علوم باغبانی ایران, Volume (48), Year (2017-11), Pages (1-11)
 22. Zahra Karimian , Estimating Height and Diameter Growth of Some Street Trees in Urban Green Spaces, Journal of Ornamental plants, Volume (6), No (2), Year (2016-3), Pages (93-99)
 23. M. Khayyat , Ali Tehranifar , mehdi zarei mohamadabad , Zahra Karimian , mohammadhossein aminifard , M. R. Vazifeshenas , , Yoosef Noori , M. Shakeri , EFFECTS OF POTASSIUM NITRATE SPRAYING ON FRUIT CHARACTERISTICS OF ‘MALAS YAZDI’ POMEGRANATE, Journal of Plant Nutrition, Volume (35), No (9), Year (2012-1), Pages (1387-1393)
 24. Zahra Karimian , Ali Tehranifar , Effect of Essential Oils, Ethanol a nd Methanol to Extend the Vase-life of Carnation ( Dianthus caryophyllus L.) Flowers, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (14), Year (2011-7), Pages (91-94)
 25. Azadeh Mousavi bazaz , Zahra Karimian , Mohammad Bannayan Aval , Modeling individual leaf area of basil (Ocimum basilicum )using different methods, International Journal of Plant Production, Volume (5), No (4), Year (2011-10), Pages (439-448)
 26. Zahra Karimian , Majid Azizi , Samira Noori , Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques in Echinacea purpurea L, Journal of Biological and Environmental Sciences, Volume (5), No (13), Year (2011-1), Pages (7-10)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. نفیسه شهریاری ثانی , آزیتا فراشی , زهرا کریمیان , مهرداد الرعنایی , معرفی گونه های گیاهی کم نهاده برای استفاده در فضای سبز (منطقه مورد مطالعه: شرق ایران شامل خراسان و سیستان و بلوچستان) , دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی , 2020-02-26
 2. نفیسه شهریاری ثانی , آزیتا فراشی , زهرا کریمیان , مهرداد الرعنایی , مدلسازی گونه گز پرشاخه (Ledeb., 1829 Tamarix ramosissima) در فضای سبز شهری با استفاده از بسته Biomod2 در نرم افزار R و بر اساس اقلیم محلی حال و آینده ایران , دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی , 2020-02-26
 3. زهرا کریمیان , آزیتا فراشی , لیلا سمیعی , پیش بینی استقرار پایدار زنبق صحرایی (Iris songarica) در منظر شهرهای استان خراسان , یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26
 4. لیلا سمیعی , محمدسجاد کمالی شرودانی , محمود شور , زهرا کریمیان , تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای , یازدهمین کنگره علوم باغبانی , 2019-08-26
 5. زهرا کریمیان , صباح شجاعی نیا , معرفی گونه بومی، بالقوه زینتی و کم نهاده Euphorbia spinidens به منظور استفاده در فضای سبز مناطق خشک , دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2018-10-23
 6. سمانه قشقائی , لیلا سمیعی , زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , بهینه سازی تکثیر انبوه گیاه برگ زینتی Begonia soli-mutata در شرایط درون شیشه ای , دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2018-10-23
 7. لیلا خسروی نهرآبادی , محمود شور , لیلا سمیعی , زهرا کریمیان , بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای , اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷ , 2018-08-27
 8. لیلا خسروی نهرآبادی , محمود شور , لیلا سمیعی , زهرا کریمیان , بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن , اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی ایران، شهریور ۹۷ , 2018-08-27
 9. آزیتا فراشی , زهرا کریمیان , لیلا سمیعی , مدلسازی احتمال حضور گونه بومی و کم نهاده انجیر در فضای سبز شهرهای خراسان بزرگ , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-12-19
 10. زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی , مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد , اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران , 2016-08-23
 11. زهرا کریمیان , لیلا سمیعی , جعفر نباتی , بررسی گلدهی سلوی زینتی تحت تنش شوری با کاربرد هیومیک اسید. , اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گیاهان زینتی ایران , 2016-07-23
 12. زهرا کریمیان , نقش پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان در فضای شهری , نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25
 13. زهرا کریمیان , نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز , International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment , 2015-11-16
 14. نیما کریمی افشار , رضا دوستان , زهرا کریمیان , ارزیابی تأثیر دو گونه درختی بر خرد اقلیم پارک گل ها در مشهد , اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار , 2016-05-27
 15. زهرا کریمیان , بام سبز و چالش های احداث و استقرار آن در مناطق خشک ایران , اولین همایش ملی فضای سبز کم آب , 2015-05-05
 16. زهرا کریمیان , شبیه سازی اثر وجود یک پارک بزرگ شهری برکاهش مصرف انرژی ومحیط زیست , کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست , 2015-05-05
 17. زهرا کریمیان , ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردان , همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی , 2013-11-21