مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدمحمد باخرزی قزالحصار , براتعلی خاکپور , امید علی خوارزمی , آرزو حبیبی راد , آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد -نمونه موردی: اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر-, مدیریت شهری, دوره (17), شماره (53), سال (2019-3), صفحات (159-176)
 2. وحیده احراری خلف , سیمیندخت براتپورباجگیران , آرزو حبیبی راد , آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک, علوم آماری ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (295-321)
 3. پروین سالاری , فاطمه علویان , آرزو حبیبی راد , فاطمه تارا , بررسی رابطه استرس، اضطراب و درد زایمان با سطح کورتیزول بزاقی مرحله اول زایمان زنان نخست زا, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (16), شماره (55), سال (2013-7), صفحات (14-21)
 4. ابوالفضل محمدزاده مقدم , آرزو حبیبی راد , بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائم, پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (9), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (313-326)
 5. معصومه ایزانلو , آرزو حبیبی راد , برآورد پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته دو پارامتری تحت سانسور هیبرید واحد شده, علوم آماری ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2009-7), صفحات (1-16)
 6. سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , آرزو حبیبی راد , یاسر اسمان دره , بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان, دانش و توسعه, دوره (16), شماره (29), سال (2010-2), صفحات (126-161)
 7. آرزو حبیبی راد , ناصررضا ارقامی , مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون, علوم-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (5), شماره (1), سال (2003-7), صفحات (15-25)
 8. آرزو حبیبی راد , ناصررضا ارقامی , آزمون متقارن بودن توزیع بر اساس آنتروپی, علوم آماری ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2008-2), صفحات (109-120)

انگلیسی

 1. Jaber Kazempoor , Arezou Habibirad , Component-based perfect replacement optimizations for series and parallel systems consisting of repairable dependent components, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part O, Year (2023-11)
 2. Jaber Kazempoor , Arezou Habibirad , adel ahmadi nadi , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Statistical inferences for the Weibull distribution under adaptive progressive type-II censoring plan and their application in wind speed data analysis, Statistics, Optimization and Information Computing, Volume (11), No (4), Year (2023-9), Pages (829-852)
 3. Nasrin Moradi , هانیه پناهی , Arezou Habibirad , Estimation for the Three-Parameter Exponentiated Weibull Distribution under Progressive Censored Data, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (21), No (1), Year (2023-5), Pages (153-177)
 4. سمیه غفوری , Arezou Habibirad , فاطمه یوسف زاده , رضا پاکیاری , Non-Bayesian Estimation and Prediction under Interval Censoring, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (17), No (1), Year (2020-8), Pages (171-190)
 5. fatemeh omidi , Arezou Habibirad , Vahid Fakoor , Goodness of fit tests based on information criterion for randomly censored data, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (16), No (2), Year (2019-9), Pages (507-533)
 6. fatemeh omidi , Vahid Fakoor , Arezou Habibirad , Goodness-of-fit test based on information criterion for interval censored data, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (52), No (3), Year (2021-6), Pages (830-850)
 7. vahideh ahrari , Arezou Habibirad , Exponentiality Test based on Progressively Type-II Censored data via Extension of Cumulative Tsallis Divergence, Revista Colombiana de Estadistica, Volume (44), No (2), Year (2021-7), Pages (297-312)
 8. Jaber Kazempoor , Arezou Habibirad , The Conditional Estimation for related Weibull parameters Under Type-II Censoring, International Journal of Reliability, Risk and Safety: Theory and Application, Volume (3), No (1), Year (2020-1), Pages (97-101)
 9. سید مهدی امیر جهانشاهی , Arezou Habibirad , Vahid Fakoor , Some New Goodness-of-fit Tests for Rayleigh Distribution, Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, Year (2020-5)
 10. MOHADESEH KHALILI , Arezou Habibirad , Testing Exponentiality Based on the Lin Wong Divergence on the Residual Lifetime Data, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (18), No (2), Year (2019-8), Pages (39-61)
 11. فرزین هروی , Farzaneh Ahrari , روزبه راشد , Parya Heravi , نگین غفاری , Arezou Habibirad , Evaluation of factors affecting dental esthetics in patients seeking orthodontic treatment, International Journal of Orthodontic Rehabilitation, Volume (7), No (3), Year (2016-1), Pages (79-84)
 12. vahideh ahrari , Simindokht Baratpour Bajgiran , Arezou Habibirad , Vahid Fakoor , Goodness of fit tests for Rayleigh distribution based on quantiles, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (51), No (2), Year (2019-8), Pages (341-357)
 13. ALIREZA PAKGOHAR , Arezou Habibirad , , Goodness of fit test using Lin-Wong divergence based on Type-I censored data, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Year (2018-12), Pages (1-21)
 14. ALIREZA PAKGOHAR , Arezou Habibirad , , Lin–Wong divergence and relations on type I censored data, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (48), No (19), Year (2019-10), Pages (4804-4819)
 15. vahideh ahrari , Arezou Habibirad , Simindokht Baratpour Bajgiran , Exponentiality test based on alpha-divergence and gamma-divergence, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (48), No (4), Year (2019-4), Pages (1138-1152)
 16. mehran sadeghpoor , Simindokht Baratpour Bajgiran , Arezou Habibirad , Exponentiality test based on Renyi distance between equilibrium distributions, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Year (2017-8)
 17. MOHADESEH KHALILI , Arezou Habibirad , فاطمه یوسف زاده , Some Properties of Lin Wong Divergence on the Past Lifetime Data, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (47), No (14), Year (2018-5), Pages (3464-3476)
 18. reza mokaram , Mahdi Emadi , Arezou Habibirad , Mehdi Jabbari Nooghabi , A comparison of parametric and semi-parametric survival models with artificial neural networks, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (47), No (3), Year (2018-6), Pages (738-746)
 19. Seyed Mahdi Amir Jahanshahi , Arezou Habibirad , Vahid Fakoor , A Goodness-of-Fit Test for Rayleigh Distribution Based on Hellinger Distance, Annals of Data Science, Volume (3), No (4), Year (2016-10), Pages (401-411)
 20. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , Mahdi Doostparast , Bayesian Two-sample Prediction with Progressively Censored Data for Generalized Exponential Distribution Under Symmetric and Asymmetric Loss Functions, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (12), No (2), Year (2016-1), Pages (179-204)
 21. Seyed Mahdi Amir Jahanshahi , Arezou Habibirad , Vahid Fakoor , Goodness-of-fit test under length-biased sampling, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (46), No (15), Year (2016-4), Pages (7580-7592)
 22. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , فاطمه یوسف زاده , Two-Sample Prediction for Progressively Type-II Censored Weibull Lifetimes, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (46), No (2), Year (2016-1), Pages (1381-1400)
 23. Zohre Javanshiri , Arezou Habibirad , Nasser Reza Arghami , Exp-Kumaraswamy Distributions: Some Properties and Applications, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (26), No (1), Year (2015-1), Pages (57-70)
 24. Simindokht Baratpour Bajgiran , Arezou Habibirad , Exponentiality Test Based on the Progressive Type II Censoring via Cumulative Entropy, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (45), No (7), Year (2016-8), Pages (2625-2637)
 25. Zohre Javanshiri , Arezou Habibirad , غلام حسین قره گزلو همدانی , Exp-Uniform Distribution: Properties and Characterizations, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (10), No (1), Year (2013-7), Pages (85-106)
 26. Arezou Habibirad , , An EM Algorithm for Estimating the Parameters of the Generalized Exponential Distribution under Unified Hybrid Censored Data, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (8), No (2), Year (2011-1), Pages (149-162)
 27. Simindokht Baratpour Bajgiran , Arezou Habibirad , Testing Goodness-of-Fit for Exponential Distribution Based on Cumulative Residual Entropy, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (41), No (8), Year (2012-3), Pages (1387-1396)
 28. Arezou Habibirad , Mahdi Emadi , M.Arashi , Nasser Reza Arghami , Statistical Evidences in Type-II Censored Data, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (10), No (1), Year (2011-11), Pages (1-12)
 29. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , Mahdi Doostparast , Bayesian Two-Sample Prediction with Progressively Type-II Censored Data for Some Lifetime Models, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (10), No (1), Year (2011-11), Pages (63-86)
 30. Arezou Habibirad , Fatemeh Yousefzadeh , Narayanaswamy Balakrishnan , Goodness-of-fit Test Based on Kullback-Leibler Information for Progressively Type-II Censored Data, IEEE Transactions on Reliability, Volume (60), No (3), Year (2011-9), Pages (570-579)
 31. elham bayat mokhtari , Arezou Habibirad , F. Yousefzadeh , Inference for Weibull distribution based on progressively Type-II hybrid censored data, Journal of Statistical Planning and Inference, Volume (141), No (8), Year (2011-3), Pages (2824-2838)
 32. Arezou Habibirad , فاطمه یوسف زاده , Analysis of Hybrid Censored Data from the Log-Normal Distribution, پژوهش های آماری ایران-Journal of Statistical Research of Iran, Volume (7), No (1), Year (2010-7), Pages (37-46)
 33. Arezou Habibirad , , Seied Morteza Amini , Nasser Reza Arghami , Testing Exponentiality Based on Record Values, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (6), No (1), Year (2007-1), Pages (77-87)
 34. Arezou Habibirad , Nasser Reza Arghami , Jafar Ahmadi , Statistical Evidence in Experiments and in Records Values, Communications in Statistics - Theory and Methods, No (35), Year (2006-11), Pages (1971-1983)
 35. N.Balakrishnan , Arezou Habibirad , Nasser Reza Arghami , Testing exponentiality based on Kullback-Leibler information with progressively Type-II censored data, IEEE Transactions on Reliability, Volume (56), No (2), Year (2007-3), Pages (301-307)
 36. M.Ghavamnasiri , M.Bidar , Arezou Habibirad , M. Sadegh Namazikhah , The Effect of 16 Percent Carbamide Peroxide on Enamel Staining Susceptibility, CDA Journal-California Dental Association, Volume (34), No (11), Year (2006-2), Pages (873-876)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. آرزو حبیبی راد , آزمون نیکویی برازش توزیع نیم-نرمال در حضور داده های سانسور شده براساس استنباط شواهدی , شانزدهمین کنفراتس امار ایران , 2022-08-24
 2. مرضیه کاظمی اصل , بهشید یساولی , آرزو حبیبی راد , برازش مدل توأم دادە های طولی و بقا به داده های بیماران مبتلا به پنومونی در بیمارستان امام رضا(ع) , هشتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربرد های آن , 2022-05-18
 3. سیده سکینه مسلمی امرئی , آرزو حبیبی راد , وحیده احراری , آزمون نیکویی برازش برای توزیع رایلی معکوس بر مبنای روش های آنتروپی و غیر آنتروپی سانسور فزاینده نوع دوم , هشتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربرد های آن , 2022-05-18
 4. شادی محبی , آرزو حبیبی راد , زهره جوانشیری , کاربرد شبکه های عصبی برای پیش بینی میزان بارش در ایران و نواحی اطراف آن , اولین سمینار تخصصی علم داده ها و کاربردهای آن , 2021-04-14
 5. آرزو حبیبی راد , رضا رضایی , تحلیل مدل ‏های چند سطحی بیزی و کاربرد آن در صنعت , کنفرانس روش های مدرن در قیمت گذاری های بیمه ای و آمارهای صنعتی , 2017-09-03
 6. وحیده احراری خلف , سیمیندخت براتپورباجگیران , آرزو حبیبی راد , آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23
 7. مهران صادق پور , آرزو حبیبی راد , اطلاع کولبک-لایبلر تعادلی توزیع تعادلی و کاربرد آن در آزمون نیکویی برازش , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23
 8. فرشته قالیبافان , مهدیه رنگانی , آرزو حبیبی راد , بررسی رفتار تابع قابلیت اعتماد در توزیع وایبل هندسی , دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی , 2015-08-19
 9. سیدمهدی امیرجهانشاهی , نیما نخعی , آرزو حبیبی راد , آزمون تقارن در توزیع های تک متغیره , دهمین سمینار احتمال و فرایند های تصادفی , 2015-08-19
 10. بی بی حمیده سیدموسوی , آرزو حبیبی راد , استنباط آماری برروی پارامترهای توزیع گاما سه پارامتری براساس داده های کامل و داده های سانسور فزاینده نوع دو , چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران , 2013-08-27
 11. علی عباسی فرد , آرزو حبیبی راد , سیدعرفان رضوی , برآورد بیزی پارامترهای توزیع نمایی تعمیم یافته تحت داده های سانسور شده پیشرونده , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 12. هنگامه حبیبی راد , آرزو حبیبی راد , استفاده از روش ماکسیمم درستنمایی تقریبی برای برآورد پارامترهای مدل نمایی در داده های سانسورشده میانی , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 13. هادی جباری نوقابی , آرزو حبیبی راد , ملیحه شاکری روش , رگرسیون با متغیر توضیحی سانسور شده و کاربرد آن در اقتصاد , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 14. ملیحه شاکری روش , آرزو حبیبی راد , حسن دوستی , کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی , دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03
 15. الهام بیات مختاری , آرزو حبیبی راد , طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در توزیع نمایی , نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20
 16. هنگامه حبیبی راد , آرزو حبیبی راد , ابوالقاسم بزرگ نیا , تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن , نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20

انگلیسی

 1. سید مهدی امیر جهانشاهی , Arezou Habibirad , Vahid Fakoor , عجمی , Some goodness-of-fit tests based on Cox’s empirical estimator under length-biased sampling , هشتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربرد های آن , 2022-05-18
 2. Behshid Yasavoli , Jaber Kazempoor , Arezou Habibirad , Stress strength estimation for a new modified Weibull distribution and its applications , هشتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربرد های آن , 2022-05-18
 3. sara alrikabi , Arezou Habibirad , GOODNESS-OF-FIT TEST FOR THE HALF-NORMAL DISTRIBUTION , هشتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربرد های آن , 2022-05-18
 4. vahideh ahrari , Arezou Habibirad , Test of Exponentiality: New Test and Comparative Study , هفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربرد های آن , 2021-05-19
 5. Arezou Habibirad , Goodness of ft test based on statistical evidence with censored data , پانزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2020-09-09
 6. Jaber Kazempoor , Arezou Habibirad , Bayesian Conditional Estimation of Weibull Distributions Under Type-II Censored Order Statistics , پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌ , 2019-04-17
 7. Arezou Habibirad , Goodness of fit test based on statistical evidence for scale family with censored data , اولین سمینار استنباط شواهدی , 2019-06-12
 8. Jaber Kazempoor , Arezou Habibirad , Joint modelling of longitudinal and survival data using copulas , پنجمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن‌ , 2019-01-30
 9. Arezou Habibirad , vahideh ahrari , Goodness of Fit Tests for Rayleigh Distribution Based on Progressively Type-II Right Censored via a New Divergence , پنجمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن‌ , 2019-04-17
 10. ALIREZA PAKGOHAR , Arezou Habibirad , F. Yousefzadeh , Exponential goodness of fit test based on Lin-Wong divergence on type-I censored data , سومین کارگاه اندازه های اطلاعات و کاربردهای آن‌ , 2018-02-28
 11. Arezou Habibirad , vahideh ahrari , Exponentiality test based on statistical evidence with Type II censored data , چهاردهمین کنفرانس آمار ایران , 2018-08-25
 12. ALIREZA PAKGOHAR , Arezou Habibirad , , On a Goodness of fit test for Normality Based on LIN-WONG DIVERGENCE ON TYPE-I CENSORED DATA , چهارمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2018-04-25
 13. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , One-sample Prediction based on Weibull Interval Censored Data , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23
 14. Arezou Habibirad , Goodness-of-Fit test based on cumulative Kullback-Leibler information for progressively type-II censored data , An International Conference in Honour of N. Balakrishnan for his 60th Birthday: Ordered Data and their Applications in Reliability and Survival Analysis , 2016-08-07
 15. Zohre Javanshiri , Arezou Habibirad , Comparing Methods for Estimation of Parameters of The Exp-uniform Distribution , دوازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2014-08-25
 16. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , فاطمه یوسف زاده , Non-Bayesian Two-sample Prediction for progressively Type-II censored Weibull Lifetimes , دوازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2014-08-25
 17. Arezou Habibirad , فاطمه یوسف زاده , Goodness-of-Fit test with Adaptive Type-II Progressively Censored Data , دوازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2014-08-25
 18. Arezou Habibirad , F. Yousefzadeh , Inference based on unified hybrid censored data for weibull distribution , 8th Annual International Conference on Statistics, 30 June & 1-3 July 2014, Athens, Greece , 2014-06-30
 19. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , Comparison of various progressive Type-II censoring schemes in Bayesian two-sample prediction for Generalized Exponential Distribution , 8th world congress in probability and statistics , 2012-07-09
 20. Somayeh Ghafouri , Arezou Habibirad , Comparison of various progressive Type-II censoring schemes in Bayesian two-sample prediction based on weibull model , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 21. Zohre Javanshiri , Arezou Habibirad , The exponential uniform distribution and its applications , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 22. , Arezou Habibirad , Bayes Estimations of the Unified Hybrid Censored Weibull Distribution , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 23. Arezou Habibirad , F. Yousefzadeh , Goodness-of-fit Test Based on Kullback-Leibler Information with Progressively Type-II Censored Data , یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28
 24. Arezou Habibirad , , An EM Algorithm for Estimating the Parameters of the Generalized Exponential Distribution under Unified Hybrid Censored Data , International Conference on Advances in Probability and Statistics – Theory and Applications , 2011-12-28
 25. Arezou Habibirad , Fatemeh Yousefzadeh , Using Approximate MLE for Testing Normality Based on Kullback-Leibler Information with Progressively Type-II Censored Data , دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03
 26. Arezou Habibirad , Testing Normality Based on Kullback-Leibler Information With Progressively Type-II Censored Data , The 9th Islamic Countries Conference On Statistical Sciences , 2007-12-12