بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران


موارد یافت شده: 36

1 - ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمزی بر ویژگی های رنگ برشهای گلابی خشک شده با روشهای هوای داغ و خلأ (چکیده)
2 - از بین بردن ساختار بیوفیلم باکتریها با استفاده از فاژها (چکیده)
3 - ارزیابی اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر جدا شده از رب گوجه فرنگی (چکیده)
4 - بهینه سازی شرایط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خیساندن (چکیده)
5 - اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی روغن دانه زرشک زرافشانی منطقه خراسان رضوی (چکیده)
6 - تاثیر اسانس دارچین برکیفیت خرمای پوشش یافته با ایزوله پروتئین خلر در طول دوره نگهداری (چکیده)
7 - تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین خلر حاوی دارچین و اسید فوماریک بر خواص فیزیکوشیمیایی خرمای بم (چکیده)
8 - بررسی تأثیر جایگزینی شکر با پوره خرما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و ماندگاری دونات (چکیده)
9 - ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز و انرژی از پسماندهای آلی صنایع غذایی مشهد (مطالعه موردی:صنایع فرآوری میوه) (چکیده)
10 - تغییرات ترکیبات فنولی عصاره کهلیک اوتی قرار گرفته شده در شدت های مختلف اولتراسوند و مایکروویو در طی زمان (چکیده)
11 - اثر شدت های مختلف اولتراسوند و مایکروویو بر میزان ترکیبات فنولیک عصاره کهلیک اوتی (چکیده)
12 - تعیین اثر دما ٬ زمان و pH برخاکستردر شفاف سازی عصاره خرما با ژلاتین (چکیده)
13 - تأثیر جایگزینی شکر با پوره خرما بر رنگ مغز وتخلخل دونات سرخ شده با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
14 - تولید پودر خرما از شیره ی خرما با خشک کن پاششی (چکیده)
15 - ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی (چکیده)
16 - ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی (چکیده)
17 - همبستگی بین خصوصیات فروکتان استخراج شده از غده سریش با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
18 - کاربرد پودر شیر سویا بر بهبود کمیت و کیفیت کیک بدون گلوتن سورگوم (چکیده)
19 - بررسی اثر پودر پنیر بر ویژگی های کمی و کیفی نان بدون گلوتن سورگوم (چکیده)
20 - بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس (چکیده)
21 - بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (چکیده)
22 - ایزولاسیون و شناسایی انتروکوکوس ها با روش های مولکولی PCR , Real-Time PCR (چکیده)
23 - معرفی برخی از روش های مولکولی و مدرن ژنتیکی مبتنی بر کشت برای شناسایی و تمایز باکتری های اسید لاکتیک (چکیده)
24 - بررسی تنوع میکروبی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی (چکیده)
25 - تاثیر پلی فنول های عصاره هسته انگور روی رشد باکتری ها (چکیده)
26 - بررسی تنوع زیستی، جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی سالاد زمستانی بر پایه روش های مبتنی بر کشت و کلاسیک (چکیده)
27 - بررسی اثر بازدارندگی انتروکوکوس جدا شده از پنیر کردی بر Listeria monocytogenes (چکیده)
28 - تاثیر فراوری بر میزان بتاللیین و اسیدهای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی چغندر قرمز (چکیده)
29 - اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی (چکیده)
30 - بررسی روش های غربال گری میکروارگانیسم های لیپولیتیک از ضایعات کشاورزی با روش کشت آگار (چکیده)
31 - بررسی و مقایسه جامع روش های جداسازی میکروارگانیسم های لیپولیتیک (چکیده)
32 - کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا (چکیده)
33 - تولید آنزیم آمیلاز از آسپرژیلوس اوریزا NPUST-FS-206-A1 (چکیده)
34 - کاربرد طرح های آماری برای بهینه سازی پارامترها و محیط کشت تولید آنزیم آلفا آمیلاز از آسپرژیلوس اویزا (چکیده)
35 - بررسی تنوع و پراکندگی انتروکوکوس ها در مواد غذایی دریایی (چکیده)
36 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی (چکیده)