بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: همگرایی


موارد یافت شده: 39

1 - افزایش سرعت همگرایی معادلات تراکم پذیر با استفاده از روش چند شبکه همراه با پیش شرط (چکیده)
2 - تحلیل مدل نقش همگرایی ملی به عنوان مبنای همگرایی منطقه ای درجهان اسلام مطالعه موردی: خاورمیانه (چکیده)
3 - نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی (چکیده)
4 - خواص مجانبی برآوردگرهای کاپلان مه-یر و نلسون آلن برای داده های سانسور شده ی وابسته (چکیده)
5 - بررسی امکان رتبه بندی مجدد نتایج جستجو برمبنای درجه و دشواری متن به صورت خودکار: مورد کاوی متون تخصصی حوزه علوم رایانه و فناوری اطلاعات (چکیده)
6 - حج عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان (از اواخر عهد اموی تا پایان اولین دوره قیام های حسنی) (چکیده)
7 - میرایی متغیر در تحلیل ناخطی هندسی صفحه های خمشی به روش رهایی پویا (چکیده)
8 - بررسی اثرات همگرایی و زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در کانالهای تنگ شونده (چکیده)
9 - بررسی جایگاه مدیریت منابع مشترک مرزی در همگرایی بین کشورها در خلیج فارس (چکیده)
10 - تاثیر فرهنگ و همگرایی بازار بر استراتژی های تبلیغات بین المللی (چکیده)
11 - بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران (چکیده)
12 - فرآیند ناتمام دولت ـ ملت‌سازی و از رشد ماندگی همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس (چکیده)
13 - بررسی همگرایی درروش آیزوژئومتریک در قالب مسئله الاستیک آزمون فشار قطری با تکینگی حاصل بار نقطه ای (چکیده)
14 - ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
15 - پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC (چکیده)
16 - نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو (چکیده)
17 - اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران (چکیده)
18 - بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گرایی (چکیده)
19 - ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOT (چکیده)
20 - بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
21 - روش تفاضل متناهی فشرده برای معادلات انتشار کسری (چکیده)
22 - رابطه سازی سه جزء مثلثی برای صفحه ی خمشی (چکیده)
23 - بررسی خواص تعداد مشاهدات متعلق به مجموعه بورل شامل nامین رکورد (چکیده)
24 - چالش های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام (چکیده)
25 - نقش رودهای مرزی در همکاری و همگرایی منطقه ای -نمونه موردی هریرود و سد دوستی- (چکیده)
26 - اقلیم شناسی سینوپتیکی بارش های سیل زا با منشآ منطقه دریای سرخ در خاورمیانه (چکیده)
27 - بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور (چکیده)
28 - بهبود روش طول قوس در تحلیل غیرخطی سازه‌ها (چکیده)
29 - ژئوکالچر، سازه ای منطقه ای برای همگرایی در آسیای مرکزی و پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
30 - بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386) (چکیده)
31 - نرخ های همگرایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت و مانای اکید (چکیده)
32 - نقش راهبردی رود نیل در همگرایی و واگرایی کشورها (چکیده)
33 - نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی (چکیده)
34 - نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت (چکیده)
35 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
36 - گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویا (چکیده)
37 - بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (چکیده)
38 - Wavelet based estimation of thederivatives of a density for a p * - mixing process (چکیده)
39 - برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته (چکیده)