بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Haji Kazemi


موارد یافت شده: 63

1 - بررسی فشار باد بر سقف‌های چادری با فرم قیفی به روش شبیه‌سازی عددی (چکیده)
2 - Influence of shape memory alloy on seismic behaviour of hollow-section concrete columns (چکیده)
3 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف (چکیده)
5 - The eect of fuzzy controller on damage of steel structure considering structural uncertainties (چکیده)
6 - مطالعه آزمایشگاهی تقویت دال‌های بتن‌آرمه دوطرفه با استفاده از ورق‌های فولادی پانچ شده (چکیده)
7 - Fault-Tolerant Damage Control of Nonlinear Structures Using Artificial Intelligence (چکیده)
8 - A Study on the Optimization of the Performance of Type 1 Fuzzy Controller Based on the IDA Method (چکیده)
9 - structural damage control with interval type-2 fuzzy logic controller (چکیده)
10 - DYNAMIC RESPONSE ANALYSIS OF A COMBINED SYSTEM OF FRAMED TUBED, SHEAR CORE AND OUTRIGGER-BELT TRUSS (چکیده)
11 - A new and simple analytical approach to determining the natural frequencies of framed tube structures (چکیده)
12 - Improving the Interaction of Chord and Neck (fingerboard) in String Instruments (چکیده)
13 - Localized genetically optimized wavelet neural network for semiactive control of buildings subjected to earthquake (چکیده)
14 - Nonlinear control of structure using neuro-predictive algorithm (چکیده)
15 - Verification of an Evolutionary-based Wavelet Neural Network Model for Nonlinear Function Approximation (چکیده)
16 - تحلیل شکنندگی لرزهای برای ساختمانهای کنترل شده (چکیده)
17 - بررسی اندرکنش دیوار های برشی بتنی و دال های کف (چکیده)
18 - مطلوب سازی رفتار سازه های بلند مهاربندی شده (چکیده)
19 - استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان (چکیده)
20 - بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک مدلهای نوین (چکیده)
21 - بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
22 - بررسی تاثیرات دال بر عملکرد دیوار های برشی بتنی (چکیده)
23 - بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
24 - Effect of multi-walled carbon nanotubes on mechanical properties of high-performance mortar (چکیده)
25 - Effects of Different Water and Super Plasticizer Amount, Pre-Setting and Curing Regimes on the Behavior of Reactive Powder Concrete (چکیده)
26 - اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC) (چکیده)
27 - تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده (چکیده)
28 - New Approaches to Bond Between Bamboo and Concrete (چکیده)
29 - ارائه یک شاخص خسارت کلی برای سازه های شکل پذیر (چکیده)
30 - ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطع (چکیده)
31 - NEW APPROACHES TO BOND BETWEEN BAMBOO AND CONCRETE (چکیده)
32 - بررسی مقاومت بتن ریز دانه زیر اثر ضربه در دو حالت ناگهانی و تدریجی (چکیده)
33 - مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلف (چکیده)
34 - بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی گروه فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه دوم (چکیده)
35 - رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار برشی کوپل تحت تحریک لرزه ای (چکیده)
36 - آنالیز عددی سیستم رفتار لرذه ای سیستم خرپاهای متناوب (چکیده)
37 - بررسی بازشوهای اطراف المان‌های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
38 - مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP (چکیده)
39 - بررسی نقش برشگیرها در پانل های ساندویچی پیش ساخته بتنی(پانل های 3D) (چکیده)
40 - آنالیز عددی رفتار لرزه ای سیستم خرپای متناوب (چکیده)
41 - رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار بزشی کوپل تحت تحریک لرزه ای (چکیده)
42 - بهسازی لرزه ای زیرسازه پل توسط مهاربند تسلیم شونده بدون کمانش (چکیده)
43 - An Experimental Study on the Behavior of Sulfur Concrete (چکیده)
44 - بررسی رفتار پانل های پیش ساخته 3D تحت اثر بارهای جانبی افزایشی (چکیده)
45 - بررسی رفتار پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی بتنی تحت اثر بارهای جانبی رفت و برگشتی (چکیده)
46 - بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی دیوارهای برشی بتنی کوپل (چکیده)
47 - بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده (چکیده)
48 - بررسی تاثیر شکل و ابعاد بر رفتار جداسازهای لاستیکی (چکیده)
49 - Semi-active Control of Structures Using Neuro-Predictive Algorithm for MR Dampers (چکیده)
50 - Damage Index Monitoring of Structures Using Neural Networks (چکیده)
51 - بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک (چکیده)
52 - اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی (چکیده)
53 - semiactive control of structures using neuro-inverse mode of MR dampersl (چکیده)
54 - Damage Index Monitoring of Structures Using Neural Networks (چکیده)
55 - Semi-active Control of Structures Using Neuro-Predictive Algorithm for MR Dampers (چکیده)
56 - بررسی رفتار ارتعاشی قاب ها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
57 - لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن (چکیده)
58 - Semi-active control of structures using neuro-predictive algorithm for MR dampers (چکیده)
59 - Semi-active control of structures using a neuro-inverse model of MR dampers (چکیده)
60 - بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستون های بتنی (چکیده)
61 - A modified Formula to Evaluate Shear Resistance of Plate Girders to Combined Shear and Patch Loading (چکیده)
62 - A Proposed Method to Evaluate Ultimate Resistance of Plate Girders Subjected to Shear and Patch Loading (چکیده)
63 - exact method of analysis of shear lag in framed tube structures (چکیده)