بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: samaneh ghasemi


موارد یافت شده: 38

1 - آناتومی و فیزیولوژی مفصل در اسب (چکیده)
2 - Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی (چکیده)
3 - Application of mesenchymal stem cells to enhance non-union bone fracture healing (چکیده)
4 - In Vitro Evaluation of Equine Fibroblast-Like Synoviocytes Viability Treated with Doxycycline (چکیده)
5 - Apocrine sweat gland ductal carcinoma in a 5-year-old Arabian stallion (چکیده)
6 - استئوکندروز دیسکان در اسب (چکیده)
7 - مروری بر بدشکلیهای خمشی در کره اسبها (چکیده)
8 - Identification of Reliable Reference Genes for Quantitative Real-Time PCR in Equine Fibroblast-Like Synoviocytes Treated by Doxycycline (چکیده)
9 - A case report of partial bilateral hind limb adactyly in a male lam (چکیده)
10 - مروری بر روشهای بیحسیهای تشخیصی در اندام حرکتی قدامی اسب (چکیده)
11 - Using of Ileucecal Interposition as a Neo-stomach in Dogs with Total Gastrectomy (Presentation of a Novel Technique) (چکیده)
12 - تشخیص بالینی بیماری ناویکولار در اسب (چکیده)
13 - Surgical Repair of Lateral Patellar Luxation in Two Foals (چکیده)
14 - Arthroscopic surgery in racehorses with joint osteochondritis dissecans (OCD) or trauma (چکیده)
15 - گزارش کلاپس دو طرفه استخوان‎های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین (چکیده)
16 - Forelimb Joint Lesions of the Racehorses Referred to Veterinary Teaching Hospital, Ferdowsi University: Radiographic Evaluation (چکیده)
17 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
18 - Equine Arthroscopic Surgery in Iran: Based on our Clinical Findings (چکیده)
19 - گزارش وقوع Juvenile Ossifying Fibromaدر یک کره اسب 6 ماهه (چکیده)
20 - Perineal urethrostomy in a cat following prepuce and perineal region injury (چکیده)
21 - گزارش آرتریت عفونی حاصل از استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس در کره اسب تازه متولد شده (چکیده)
22 - Bacteriological Evaluation of Aloe vera L. Fresh Gel on Experimental Infected Full-Thickness Open Wounds Induced with Staphylococcus aureus in Dogs (چکیده)
23 - Partial bilateral hind limb adactyly in a lamb (چکیده)
24 - Effects of pistachio by-product in replacement of lucerne hay on microbial protein synthesis and fermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
25 - تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه (چکیده)
26 - اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
27 - Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep (چکیده)
28 - Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population (چکیده)
29 - شیوع کزاز در بره های اخته شده توسط حلقه های لاستیکی (چکیده)
30 - Gamma radiation effects on phenolics, antioxidants activity and in vitro digestion of pistachio (Pistachia vera) hull (چکیده)
31 - تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 (چکیده)
32 - اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی (چکیده)
33 - تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- (چکیده)
34 - تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی (چکیده)
35 - Effects of different additives on chemical composition of whole crop canola silage (چکیده)
36 - Effect of a dietary cellulase/xylanase enzyme mixture on dairy cow performance (چکیده)
37 - تأثیر اندازه گله بر شاخص های فرآوری و کیفیت آسیاب کردن در جو و ذرت (چکیده)
38 - effect of farm size on processing index and quality of grinding barley (چکیده)