مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حانیه غلامی ثالث فعال , حسن بهزادی , مهدی چم پور , روند موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در مجلات معتبر داخلی بر اساس مدل LDA, علوم و فنون مدیریت اطلاعات, دوره (9), شماره (2), سال (2023-6), صفحات (31-58)
 2. حسن بهزادی , اکرم زیارتی عزیز , صدیقه جهانی , عوامل موثر بر حفظ و نگداشت خادمیاران کتابخانه های آستان قدس رضوی بر اساس مدل سه شاخگی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (26), شماره (1), سال (2023-5), صفحات (27-44)
 3. مهدی زینالی تازه کندی , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , مروری بر پژوهش‌های ارزیابی موتورهای کاوش: رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (128-152)
 4. عطیه باغستانی تجلی , اعظم صنعت جو , حسن بهزادی , حمیذرضا جمالی مهموئی , بررسی میزان آشنایی، استفادۀ و نیز بررسی اثربخشی نقشه‌های ذهنی در فرایند بازیابی اطلاعات, تعامل انسان و اطلاعات, دوره (7), شماره (3), سال (2021-1), صفحات (30-45)
 5. محبوبه فراش باشی آستانه , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , بختیار شعبانی ورکی , Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (37), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (497-526)
 6. محبوبه فراش باشی استانه , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , بختیار شعبانی ورکی , تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (37), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (497-526)
 7. مریم لقمانی خوزانی , حسن بهزادی , محسن نوکاریزی , امکان سنجی پیاده سازی رایانش ابری در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه موردی دانشگاه های شهر مشهد, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2022-1), صفحات (171-186)
 8. محبوبه فراش باشی آستانه , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , بختیار شعبانی ورکی , بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, سال (2021-1)
 9. گیسو گمرکی , حسن بهزادی , سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاهی شهر مشهد در مورد یادگیری سیار و ابزارهای آن, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-10), صفحات (289-308)
 10. مهدی زینالی تازه کندی , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (2), سال (2021-2), صفحات (30-49)
 11. مهدی زینالی تازه کندی , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , روش پژوهش مناسب در علم اطلاعات و دانش شناسی به مثابه علمی بین رشته ای: نظری به مبانی معرفت شناختی, ترویج علم, دوره (9), شماره (15), سال (2019-1), صفحات (25-48)
 12. خدیجه برقی طرقبه , حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (31), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (8-17)
 13. سوره شعائی , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , شناسایی راهبردهای جستجو کاربران در فرایند اطلاع جویی در وب, تعامل انسان و اطلاعات, دوره (5), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (74-60)
 14. مهدی زینالی تازه کندی , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمره ربط نتایج بازیابی شده موتورهای کاوش, تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (26), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (45-75)
 15. جمیله جهانی , اعظم صنعت جو , حسن بهزادی , بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در ملات فارسی کودکان, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (24), شماره (4), سال (2022-1), صفحات (110-134)
 16. فاطمه پور قربان , حسن بهزادی , زهرا جعفرزاده کرمانی , واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی, علوم و فنون مدیریت اطلاعات, دوره (4), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (19-44)
 17. محبوبه فرزین , حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سودابه شهید ثالث , ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه کسب سواد اطلاعات درمان بیماران مبتلا به سرطان, مدیریت اطلاعات سلامت, دوره (15), شماره (4), سال (2018-10), صفحات (149-154)
 18. محبوبه فرزین , حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سودابه شهید ثالث , بررسی نیازها و منابع اطلاع‌یابی بیماران سرطانی در مولفه‌های سواد اطلاعات درمان, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (22), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (54-71)
 19. مهدی زینالی تازه کندی , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , ارزیابی کارآمدی موتورهای کاوش فارسی: پارسی‌جو، یوز، ریسمون, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (24), شماره (2), سال (2022-1), صفحات (140-165)
 20. حسن بهزادی , حسن محمودی توپکانلو , بررسی نقش یادگیری مشاهده‌ای بر وضعیت مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (21), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (25-54)
 21. مرضیه گلابیان مقدم , حسن بهزادی , ایرج رداد , تعیین میزان تطابق قابلیت‏ های سامانه مدیریت کتابخانه‏ های عمومی کشور (سامان) با مدل ذهنی کتابداران, علوم و فنون مدیریت اطلاعات, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (27-48)
 22. نعیمه مروارید , حسن بهزادی , ایرج رداد , رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلام, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (19), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (44-72)
 23. اعظم صفری , حسن بهزادی , ایرج رداد , بررسی عوامل موثر بر سطح کمال مدل ذهنی دانشجویان از موتور کاوش گوگل, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (7), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (232-250)
 24. اعظم صفری , حسن بهزادی , ایرج رداد , بررسی مدل ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به موتور کاوش گوگل, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (32), شماره (4), سال (2017-9), صفحات (989-1016)
 25. امیر عطا شهریاری , محمود سالاری , حسن بهزادی , بررسی عوامل موثر بر وقف کتاب به سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-5), صفحات (75-98)
 26. حسن بهزادی , محمد هادی اسماعیلی زاده , بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران کتابخانه های آستان قدس رضوی, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (4), سال (2017-5), صفحات (3-30)
 27. حسن بهزادی , مجیده سنجی , وب سایت مدارس 2: نحوه ایجاد, رشد تکنولوژی آموزشی, دوره (27), شماره (2), سال (2012-5), صفحات (36-40)
 28. حسن بهزادی , مجیده سنجی , وب‌سایت مدارس 1: ضرورت، فایده ها و ..., رشد تکنولوژی آموزشی, دوره (21), شماره (7), سال (2012-4), صفحات (34-37)
 29. حسن بهزادی , محمدرضا داورپناه , بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن, نامه آموزش عالی, دوره (3), شماره (10), سال (2010-9), صفحات (77-100)
 30. حسن بهزادی , تأملی بر نقش باورهای معرفت‌شناختی در بازیابی اطلاعات و رفتار اطلاع‌یابی, نظام ها و خدمات اطلاعاتی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-6), صفحات (59-70)
 31. حسن بهزادی , مجیده سنجی , بررسی میزان درستی استنادات مقالات تالیفی منتشر شده در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی سال 1387, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (13), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (205-223)
 32. حسن بهزادی , مجیده سنجی , بررسی میزان دسترس پذیری و خلق و اشاعه دانش در پرتال های وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران, علوم و فناوری اطلاعات, دوره (27), شماره (1), سال (2011-10), صفحات (5-27)
 33. حسن بهزادی , مجیده سنجی , بررسی وضعیت وب سایتهای مدارس ایران: رویکردی کتابدارانه, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-1), صفحات (179-200)
 34. حسن بهزادی , ایرج رداد , اوضاع فرهنگی خراسان بزرگ در عهد تیموری با تاکید بر گسترش کتابخانه ها, پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (3), شماره (8), سال (2012-12), صفحات (9-21)
 35. حسن بهزادی , کاربرد «نظریه بازیها» در فراهم آوری و اشتراک منابع کتابخانه ای, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (15), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (63-87)
 36. حسن بهزادی , مریم موسوی , مجیده سنجی , بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از دیدگاه کتابداران, تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (18), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (407-426)
 37. فرانک محسن زاده , حسن بهزادی , ارزیابی وب سایت های واحدهای مناطق 7، 14 و 15 دانشگاه آزاد اسلامی از نظر رعایت معیارهای مدیریت دانش (مدل K-ACT), دانش شناسی, دوره (5), شماره (19), سال (2013-1), صفحات (116-136)
 38. زهره منجمی , ایرج رداد , حسن بهزادی , تحلیل هزینه سودمندی نظام‌های یکپارچه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-1), صفحات (281-300)
 39. سمیه زاده رحیم , ایرج رداد , حسن بهزادی , مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی, زراعت و فناوری زعفران, سال (2017-1), صفحات (313-334)
 40. حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر, تعامل انسان و اطلاعات, دوره (2), شماره (4), سال (2016-9), صفحات (9-20)
 41. حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (27), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (49-66)
 42. حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سیدرحمت اله فتاحی , جواد صالحی فدردی , بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (31), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (531-553)
 43. حسن بهزادی , محمدرضا داورپناه , بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-11), صفحات (227-250)

انگلیسی

 1. Atiyeh Baghestani , Azam Sanatjoo , Hassan Behzadi , Hamid Reza Jamali Mahmoui , Use of mind mapping in search process to clarify information needs and improve search satisfaction, Journal of Information Science, Volume (49), No (5), Year (2021-12), Pages (1417-1427)
 2. zahra sarhadijoshari , mojtaba Kaffashan kakhki , Hassan Behzadi , Productivity Story of the Iranian Librarians: Assessing the Impact of Knowledge Management and Emotional Intelligence, Electronic Library, Volume (39), No (4), Year (2021-10), Pages (1-19)
 3. Majideh Sanji , Hassan Behzadi , Gisoo Gomroki , Chatbot: an intelligent tool for libraries, Library Hi Tech News, Volume (39), No (3), Year (2022-3), Pages (17-20)
 4. maryam loghmani , Hassan Behzadi , Mohsen Nowkarizi , We live in cloud computing world, without using it in our libraries, Library Hi Tech, Volume (40), No (6), Year (2021-8), Pages (1916-1929)
 5. gisu gomroki , Hassan Behzadi , Rahmatollah Fattahi , Javad Salehi Fadardi , Identifying effective cognitive biases in information retrieval, Journal of Information Science, Volume (49), No (2), Year (2021-3), Pages (348-358)
 6. afsaneh sarvi , Hassan Behzadi , Azam Sanatjoo , Investigating the Influential Factors on Mobile Learning to Public Libraries of Iran based on FRAME Model, Library Philosophy and Practice, Volume (1), No (3), Year (2020-8), Pages (1-14)
 7. Hassan Behzadi , Iraj Radad , Survey of Bibliotherapy in Hospital Libraries of Iran Based on SWOT Model, Library Philosophy and Practice, Volume (21), No (6), Year (2018-12), Pages (10-28)
 8. Hassan Behzadi , Azam Sanatjoo , Attributional style of emotions and its relationship with users’ search behaviour, Journal of Information Science, Year (2018-7), Pages (1-12)
 9. Iraj Radad , Hassan Behzadi , Somayeh Zadehrahim , Information seeking behaviour of ordinary and elite saffron farmers in Iran, Electronic Library, Volume (35), No (2), Year (2017-4), Pages (233-245)
 10. Hassan Behzadi , Mohammad Reza Davarpanah , Research experience of the PhD students in Iran: a case study in Ferdowsi University of Mashhad, Journal of Applied Research in Higher Education, Volume (5), No (1), Year (2013-4), Pages (17-31)
 11. Hassan Behzadi , Mahdi Zahedi , Persian websites for children and teenagers in Iran, Library Hi Tech News, Volume (27), No (2), Year (2010-4), Pages (20-22)
 12. Hassan Behzadi , A. Isfandyari-Moghaddam , M. Sanji , E‐government portals: a knowledge management study, Electronic Library, Volume (30), No (1), Year (2012-6), Pages (89-102)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مرضیه گلابیان مقدم , حسن بهزادی , آذر خیبری , شناسایی و دسته بندی فعالیت های داوطلبانه مجازی در حوزه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی , اولین همایش بین المللی فعالیت های داوطلبانه: فرصتی برای پویاسازی ... , 2022-08-31
 2. حسن بهزادی , اکرم زیارتی عزیز , صدیقه جهانی , عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت خادمیاران کتابخانه های آستان قدس رضوی بر اساس مدل سه شاخگی , اولین همایش بین المللی فعالیت های داوطلبانه: فرصتی برای پویاسازی ... , 2022-08-31
 3. حسن بهزادی , فاطمه پورقربان , سنجش سطح امنیت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی , پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی , 2018-07-12
 4. نعیمه مروارید , زهرا خندان , حسن بهزادی , ارزیابی وب سایتهای کتابخانه های دانشگاه های غیرانتفاعی ایران , دومین همایش بین المللی وب پژوهشی , 2016-04-26
 5. مجتبی کفاشان کاخکی , حسن بهزادی , محبوبه عارفی , تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به جایگاه مادر , سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02
 6. مجتبی کفاشان کاخکی , هادی هراتی , حسن بهزادی , عوامل موثر بر استفاده تربیتی مادران از شبکه های اجتماعی : مورد مطالعه مادران شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد , سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02
 7. محبوبه فرزین , حسن بهزادی , اعظم صنعت جو , سودابه شهید ثالث , تاثیر آموزش های کوتاه مدت بر ارتقای مولفه های سواد اطلاعات درمان بیماران سرطانی , نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و دومین همایش ملی «سواد سلامت» , 2018-11-18
 8. جمیله جهانی , اعظم صنعت جو , حسن بهزادی , زمینه های توانمندسازی جامعه از طریق پرورش خلاقیت کودکان با رویکردی بر نقش مجلات کودک , دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی , 2017-01-08