مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. عرفان محمودی , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , اولویت بندی مناطق منشا سیلاب در حوضه سد درونگر با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (1401), شماره (50), سال (2022-9), صفحات (151-166)
 2. حامد نیکوئی , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , اثر تغییر اقلیم بر سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR, مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک, سال (2022-11)
 3. آمنه خسروی , محمود آذری , Spatio-temporal trend and change detection of temperature and precipitation of Kashafroud basin, تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (22), شماره (66), سال (2022-10), صفحات (289-306)
 4. رضا چمنی , محمود آذری , اثرات هیدرولوژیکی اصلاح کاربری اراضی در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان, آب و خاک, دوره (35), شماره (2), سال (2021-6), صفحات (188-179)
 5. راضیه معتمدی , محمود آذری , رضا منصفی , ارتباط الگوی سیمای سرزمین و رسوب در برخی از زیرحوزه‌های آبخیز استان گلستان, مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (11), شماره (4), سال (2019-10), صفحات (955-971)
 6. فرزانه ناصری , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , بهینه‌سازی ضرایب معادله سنجه رسوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه‌های قزاقلی و باغ‌عباسی), مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2019-5), صفحات (82-98)
 7. راضیه معتمدی , محمود آذری , ارتباط بین ویژگی‌های ژئومورفیک با رسوب آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه‌های منتخب خراسان رضوی), پژوهش های فرسایش محیطی, دوره (7), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (82-101)
 8. فرزانه ناصری , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , شبیه سازی جریان و رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT و الگوریتم ژنتیک, آب و خاک, دوره (32), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (447-462)
 9. مطهره دهقان , محمود آذری , عادل سپهر , ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مبتنی بر GIS برای مکان یابی اقدامات حفاظت آب‌وخاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (8), شماره (1), سال (2020-1), صفحات (65-82)
 10. شریف جورابیان شوشتری , کامران شایسته , مهدی غلامعلی فرد , محمود آذری , خوان ایگناسیو لوپز مورنو , نقش سنجه های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل ژئومد ( مطالعه موردی :حوضه آبخیز نکارود), جغرافیا و پایداری محیط, دوره (7), شماره (24), سال (2017-11), صفحات (63-80)
 11. شهلا توانگر , حمید رضا مرادی , علیرضا مساح بوانی , محمود آذری , پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگی باران در سواحل جنوبی خزر, مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (8), شماره (4), سال (2016-11), صفحات (414-424)
 12. شیرکو ابراهیمی محمدی , محمود آذری , اسماعیل منوچهری , اثرات آتش سوزی بر خصوصیات خاک، فرسایش و رژیم هیدرولوژی کفپوش جنگلی حوزه آبخیز دریاچه زریبار, آب و خاک, دوره (30), شماره (2), سال (2016-6), صفحات (618-631)
 13. محمود آذری , حمید رضا مرادی , بهرام ثقفیان , منیره فرامرزی , ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود, آب و خاک, دوره (27), شماره (3), سال (2013-8), صفحات (537-547)
 14. محمود آذری , سید حمید رضا صادقی , عبدالرسول تلوری , ارزیابی شیوه های کنترل سیلاب با استفاده از تلفیق مدل های HEC-HMS و HEC-RAS در محیط GIS, آبخیزداری ایران, دوره (5), شماره (15), سال (2011-9), صفحات (69-72)
 15. محمود آذری , سید حمید رضا صادقی , عبدالرسول تلوری , تعیین مشارکت زیرحوزه های آبخیز جاغرق در دبی اوج و حجم رواناب به منظور اولویت بندی در کنترل سیلاب, جغرافیا و توسعه, دوره (12), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (199-212)

انگلیسی

 1. Erfan Mahmoodi , Mahmood Azari , Mohammad Taghi Dastorani , Comparison of different objective weighting methods in a multi‐criteria model for watershed prioritization for flood risk assessment using morphometric analysis, Journal of Flood Risk Management, Year (2023-2)
 2. Sharif Joorabian Shooshtari , Kamran Shayesteh , Mehdi Gholamalifard , Mahmood Azari , Juan Ignacio Lopez Moreno , Responses of surface water quality to future land cover and climate changes in the Neka River basin, Northern Iran, Environmental Monitoring and Assessment, Volume (193), No (7), Year (2021-6)
 3. Saeedreza Moazeni , Ali Golkarian , Mahmood Azari , Behnam Asgari Lajayer , Study on soil water retention and infiltration rate: a case study in eastern Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (80), No (14), Year (2021-7)
 4. Farzana Naseri , Mahmood Azari , Mohammad Taghi Dastorani , Spatial optimization of soil and water conservation practices using coupled SWAT model and evolutionary algorithm, International Soil and Water Conservation Research, Volume (9), No (4), Year (2021-12), Pages (566-577)
 5. Mahmood Azari , AlirezaOliaye , Mark A.Nearing , Expected climate change impacts on rainfall erosivity over Iran based on CMIP5 climate models, Journal of Hydrology, Volume (593), Year (2021-2), Pages (125826-125838)
 6. Mahmood Azari , B. Saghafian , H. R. Moradi , M.Faramarzi , Effectiveness of Soil and Water Conservation Practices Under Climate Change in the Gorganroud Basin, Iran, Clean - Soil Air Water, Volume (45), No (8), Year (2017-6), Pages (1700288-12)
 7. Sh. Joorabian Shooshtari , K. Shayesteh , M.Gholamalifard , Mahmood Azari , R. Serrano-Notivoli , J. Ignacio López-Moreno , Impacts of future land cover and climate change on the water balance in, Hydrological Sciences Journal, Volume (62), No (16), Year (2017-11), Pages (1-19)
 8. Sharif Joorabian Shooshtari , Kamran Shayesteh , Mehdi Gholamalifard , Mahmood Azari , J.I.Lopez-Moreno , Land cover change modelling in Hyrcanian forests, Northern Iran: a landscape pattern and transformation analysis perspective, Cuadernos de Investigacion Geografica, Volume (44), No (2), Year (2018-7), Pages (743-761)
 9. Mahmood Azari , Hamid Reza Moradi , Bahram Saghafian , Monireh Faramarzi , Climate change impacts on stream flow and sediment yield in the North of Iran, Hydrological Sciences Journal, Volume (61), No (1), Year (2016-1), Pages (123-133)
 10. S.H.R. Sadeghi , Mahmood Azari , B. GhaderiVangah , Field evaluation of the Hillslope Erosion Model (HEM) in Iran, Biosystems Engineering, Volume (99), No (2), Year (2008-2), Pages (304-311)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حامد نیکوئی , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , ارزیابی سه مدل اقلیمی CMCC-ESM2، GFDL-ESM4 و MRI-ESM2-0 در پیش بینی بارش حوزه آبخیز سد فریمان , سومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-09-12
 2. حامد نیکوئی , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , ارزیابی سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR , سومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2022-09-12
 3. عرفان محمودی , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , ارزیابی حساسیت در برابر سیلاب با استفاده از پارامترهای ریخت سنجی و GIS در حوضه درونگر , شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایرا ن , 2022-03-08
 4. علی غلامی , علیرضا راشکی , محمود آذری , بررسی روند تغییرات گردوغبار و ارتباط آن با بارش و پوشش گیاهی در استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست , 2021-09-15
 5. هادی عباسی , مرتضی اکبری , کمال الدین ناصری , محمود آذری , ارزیابی اثرات خشک‌سالی بر شدت خطر بیابان‌زایی با استفاده از شاخص سلامت پوشش‌گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده حیدری نیشابور، خراسان رضوی) , دومین همایش بین‌ المللی علم اطلاعات جغرافیایی: بنیادها و کاربردهای بین رشته ای , 2021-12-20
 6. سعیدرضا موذنی نقندر , علی گل کاریان , محمود آذری , بررسی پتانسیل استوانه های مضاعف در برآورد میزان نفوذ در شرایط بارش , دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست) , 2019-11-14
 7. سعیدرضا موذنی نقندر , علی گل کاریان , محمود آذری , بررسی ارتباط بین منحنی مشخصه رطوبتی و رطوبت پیشین خاک در زمان های مختلف , همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16
 8. فرزانه ناصری , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , اولویت بندی مناطق بحرانی تولید رسوب حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل SWAT , کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه , 2018-02-25
 9. راضیه معتمدی , فرزانه ناصری , محمود آذری , محمدتقی دستورانی , ارتباط بین الگوهای پوشش گیاهی با میزان رسوب دهی حوضه با استفاده از مدلسازی هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد فریمان) , کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه , 2018-02-25
 10. نسیبه نژادمقبلی , ابوالفضل مساعدی , محمود آذری , کاظم اسماعیلی , علیرضا فریدحسینی , ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص‌های SPI و SPEI و ارتباط آن‌ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت) , چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر , 2017-10-25
 11. راضیه معتمدی , محمود آذری , تحلیل خصوصیات ژئومورفیک حوزه¬آبخیز فریمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2017-10-18
 12. رضا چمنی , محمود آذری , ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژی J2000 در حوزه آبخیز چهل چای , اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18
 13. رضا چمنی , محمود آذری , معرفی مدل هیدرولوژیکی J2000 و کاربرد آن در شبیه¬سازی هیدرولوژی آبخیز , اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18
 14. پویان لقائی افشار , محمدتقی دستورانی , محمود آذری , محمد فرزام , بررسی و پایش آلودگی آب رودخانه های مجاور شهرها به فلزات سنگین (مطالعه موردی: رودخانه کشف رود) , اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18
 15. پویان لقائی افشار , محمدتقی دستورانی , محمود آذری , محمد فرزام , ارزیابی تاثیر کلان شهر مشهد روی کیفیت آب رودخانه فصلی کشف رود , اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری , 2017-01-18
 16. شهلا توانگر , حمید رضا مرادی , علیرضا مساح بوانی , محمود آذری , بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG , دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا , 2013-05-08
 17. عزیزی احمد , عبدالحمید دهواری , محمود آذری , تأثیر جنس زمین و خاک در تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی در دشت بیرجند , نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21
 18. احمد عزیزی , عبدالحمید دهواری , محمود آذری , تعیین عوامل موثر در شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی , نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21
 19. محمود آذری , پیش بینی الگوی فصلی جریان رودخانه قره سو در اثر تغییر اقلیم , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران (همایش ملی آب و تغییراقلیم  ) , 2015-05-13
 20. محمود آذری , شیرکو ابراهیمی محمدی , تعیین نقش سدهای اصلاحی در کنترل رسوب حوزه آبخیز سد تهم , سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 2014-10-23
 21. محمود آذری , شیرکو ابراهیمی محمدی , تعیین سهم تولید رواناب زیرحوضه ها با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی , سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 2014-10-23
 22. محمود آذری , شیرکو ابراهیمی محمدی , پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر الگوی زمانی جریان رودخانه در پارک ملی گلستان , سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران , 2014-10-23
 23. محمود آذری , Climate Change Impacts on Weather Characteristics of Golestan National Park , The First International Conference In Environmental Crises And Solutions , 2013-02-13
 24. محمود آذری , کاربرد و ارزیابی مدلHEM در تخمین فرسایش مراتع تالش , سومین همایش ملی فرسایش و رسوب , 2007-08-28
 25. محمود آذری , اولویت بندی مکانی فرسایش با استفاده از مدل EPM و GIS , هفتمین همایش منطقه¬ای علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2006-10-31
 26. محمود آذری , تلفیق مدل های HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق) , اولین همایش ملی مهندسی مسیل¬ها , 2007-02-28
 27. محمود آذری , ارزیابی اقدامات آبخیزداری حوزه کبود گنبد با استفاده از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS , چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت حوزه¬های آبخیز , 2008-02-20
 28. محمود آذری , بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در تغییر ویژگی های سیلاب حوزه آبخیز ترزنق , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی , 2009-04-22
 29. محمود آذری , تعیین میزان تاثیر گذاری اقدامات آبخیزداری در تغییر شرایط هیدرولوژیک حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه کبود گنبد) , پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی , 2009-04-22
 30. محمود آذری , تعیین نقش اقدامات کنترل سیلاب حوزه آبخیزشورگل در تغییر شرایط هیدرولوژیکی با استفاده از HEC-HMS , ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – تعادل اکولوژیک , 2010-04-28
 31. محمود آذری , ارزیابی میزان تاثیر گذاری اجرای اقدامات آبخیزداری در بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی , دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی , 2011-07-06
 32. محمود آذری , معرفی مدل MUSIC و کاربرد آن در مدیریت رواناب شهری , هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران – آبخیزداری شهری , 2011-04-27
 33. محمود آذری , بررسی نهشته های کواترنر دشت دهگلان جهت تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب , اولین کنفرانس ملی سامانه¬های سطوح آبگیر باران , 2012-12-12
 34. شهلا توانگر , حمید رضا مرادی , علیرضا مساح بوانی , محمود آذری , پیش بینی نوسان بارش در زیر حوزه گرگانرود برای دوره 2039-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس نمایی LARS-WG , The 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling , 2013-05-08
 35. محمود آذری , مروری بر پژوهش های اثر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک , نهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2013-10-30