بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60889

60501 - Statistical Analysis for Geometric Distribution Based on Records (چکیده)
60502 - Preservation of some reliability properties by certain record statistics (چکیده)
60503 - Distribution-free confidence intervals for quantile intervals based on current records (چکیده)
60504 - Characterization of hazard function factorization by Fisher information in minima and upper record values (چکیده)
60505 - Confidence intervals for quantiles in term of record range (چکیده)
60506 - Nonparametric confidence and tolerance intervals from record values data (چکیده)
60507 - Comparing the fisher information in record values and iid observations (چکیده)
60508 - Some Univariate Stochastic Orders On Record Values (چکیده)
60509 - تاثیر شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک (چکیده)
60510 - On the Degree of Theta Pairs of Finite Groups (چکیده)
60511 - On the Growth Sequences of PSp_2m, q (چکیده)
60512 - On the Mutually Commuting n-tuples in Compact Groups (چکیده)
60513 - اثر افزودن ذرات SiC بر ییر سختی کامیوزیتA356-3% SiC (چکیده)
60514 - A NEW INVESTIGATIONON ON THE PERFORMANCE OF RAINFALL IDF MODELS (چکیده)
60515 - Soft computing-based nonlinear fusion algorithms for describing non-Darcy flow in porous media (چکیده)
60516 - An extension of lower crust in central Kyushu, Japan, inferred from GPS derived velocity field- An Implication of Beppu-Shimaba ra graben structure (بازشدگی در پوسته تحتانی کیوشو-زاپن) (چکیده)
60517 - تاثیر ماده آلی، روی و مس بر غلظت برخی عناصر کم‌مصرف در خاک و گیاه گندم (چکیده)
60518 - اثر کار گرم و عملیات حرارتی بر روی ساختار و خواص میکروالیاژ 30MSV6 (چکیده)
60519 - اثر سرعت جوشکاری بر ریز ساختار الیاژی از Cu-Zn در فرایند FWS (چکیده)
60520 - اصلاح ریز ساختار الیاژ A356 با استفاده از ریخته گری روی سطح شیبدار (چکیده)
60521 - روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی به روش الگوریتم ژنتیک (چکیده)
60522 - تاثیر ریز ساختار اولیه روی زمان کروی شدن سمانتیت در فولاد CK60 (چکیده)
60523 - Transient response of finned-tube condenser in household refrigerators (چکیده)
60524 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)
60525 - مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
60526 - Theory Of Hot Crack Formation (چکیده)
60527 - Organization of chromatin in the preimplantation mouse embryo (چکیده)
60528 - MEASURMENT OF THE PLASMA FREE FATTY ACIDS (چکیده)
60529 - HOT CRACK FORMATION IN PURE Cu AND Cu-30%Zn ALLOY DURING IN SITU SOLIDIFICATION (چکیده)
60530 - تفاوت یادگیری زبان اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان (چکیده)
60531 - Satbility of ternary homomorphisms via generalized Jensen equation (چکیده)
60532 - Hyers-Ulam-Rassias stability of generalized derivations (چکیده)
60533 - Approximate (σ-τ)-contractibility (چکیده)
60534 - Orthogonal stability of the Pexiderized quadratic equation (چکیده)
60535 - On the stability of the orthogonal Pexiderized Cauchy equation (چکیده)
60536 - On the stability of J*-homomorphisms (چکیده)
60537 - A fixed point approach to stability of a quadratic equation (چکیده)
60538 - Approximately vanishing of topological cohomology groups (چکیده)
60539 - Approximate homomorphisms of ternary semigroups (چکیده)
60540 - On the Cauchy-Rassias inequality and linear n-inner product preserving Mappings (چکیده)
60541 - Automatic continuity of σ-derivations on C*-algebras (چکیده)
60542 - n-HOMOMORPHISMS (چکیده)
60543 - The Injurious Arthropods of wild Pistachio Trees (pistacia Vera: Anacardiaceae) In Northeastern Iran (چکیده)
60544 - تاثیر کاربرد علف کش های تو، فور- دی و تری بنورون متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار (چکیده)
60545 - تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)
60546 - تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد (چکیده)
60547 - تاثیر ماده آلی بر فراهمی فسفر در خاکهای آهکی (چکیده)
60548 - Down-regulation of Hsp27 radiosensitizes human prostate cancer cells (چکیده)
60549 - کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (چکیده)
60550 - Event Detection and Automatic Summarization in Soccer Video (چکیده)