بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62257

60501 - حضرت علي(ع) و مخالفان سياسي (چکیده)
60502 - ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي تونل كلات (چکیده)
60503 - امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی از منظر امیرمومنان علی(ع) (چکیده)
60504 - استراكودهاي سازند اب تلخ در منطقه تيپ (چکیده)
60505 - seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies (چکیده)
60506 - مترجموالقران الكريم و مهمتهم اتجاه القراءات القرانيه (چکیده)
60507 - an investigation on the mechanical and physical properties of carbonate rocks (چکیده)
60508 - پژوهشي درباره كتاب جامعه (چکیده)
60509 - چينه نگاري سكانسي سنگ اهكهاي كرتاسه زيرين در شرق بينالود (چکیده)
60510 - landslide investigation in kesbayer area in north east iran (چکیده)
60511 - حدوث و قدم نفس در ایینه قران و حدیث (چکیده)
60512 - the effect of geological and geotechnical factors on the zavin concrete gravity dam site (چکیده)
60513 - بررسي امكان كشت پاييزه- زمستانه نخود در شرايط ديم شمال خراسان (چکیده)
60514 - بررسي تغييرات بافتي با شواهدي بر علل ريز شوندگي به طرف پايين دست رودخانه دهبار واقع در جنوب غرب مشهد (چکیده)
60515 - ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود (cicer arietinum L) در شرايط (چکیده)
60516 - معرفي فلور خزه اي بخشي از ارتفاعات هزار مسجد (خراسان) (چکیده)
60517 - the effects of planting date and piant density on growth and yield of fennel (چکیده)
60518 - يافته هاي جديد سنگ چينه اي سازند فهليان در فرو افتادگي دزفول (جنوب غرب ايران) با استفاده از نمودارها (چکیده)
60519 - physiological and morphological traits associated with genetic yield improvment of Iranian winter wh (چکیده)
60520 - بررسی فیزیولوژیک اثرات تجویز عصاره آبی برگ کاسنی بر میزان کاتیونهای سرم خون و نسبت جنسی نوزادان در ر (چکیده)
60521 - مطالعه چينه شناسي سازند مزدوران در منطقه ارداك واقع در شمال غرب مشهد با نگرشي جديد در تعيين مرز فوقا (چکیده)
60522 - ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود در شرايط ابي و ديم شمال خراسان (چکیده)
60523 - چينه نگاري سكانسي و تغييرات سطح اب درياي مائستريشتين زيرين در شرق حوضه رسوبي كپه داغ (چکیده)
60524 - مطالعه، شناسایی و معرفی 6 گونه از گلسنگهای صخره ای ارتفاعات شمال شرقی مشهد - منطقه مارشک (حوزه سد کا (چکیده)
60525 - بررسیهای پترولوژیکی، دگرسانی و اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه تنورجه کاشمر (چکیده)
60526 - بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش (چکیده)
60527 - اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملكرد كمي وكيفي پنبه رقم وراميني (چکیده)
60528 - بررسي اثر ضد دردي گل و برگ بابونه (tanacetum parthenium به وسيله آزمون فرمالين بر روي موش سوري (چکیده)
60529 - کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان (چکیده)
60530 - بررسي روشهاي مختلف ايجاد پتانسيل منفي در شرايط ازمايشگاهي شوري و خشكي (چکیده)
60531 - مطالعه اينوسراموسهاي سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ (چکیده)
60532 - اثرات شوري و سن گياه بر تبعيض ايزوتوپهاي كربن در گندم (چکیده)
60533 - معرفی اسکاپولیت های کلردار ناحیه سنگان خواف (چکیده)
60534 - higher agricultural education in Iran (چکیده)
60535 - مطالعه گرانیتوییدهای نوع i در کوه سرنوسر خراسان (چکیده)
60536 - زمین شناسی و ژئوشیمی اکتشافی منطقه کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه (چکیده)
60537 - computer simulation models and gene function prediction (چکیده)
60538 - biflatness and biprojectivity of second dual of banach algebras (چکیده)
60539 - نگرشی بر کانی سازی طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریه (چکیده)
60540 - effects of salinity and seed treatments on growth and morphology of wild oat(avenafatua L) (چکیده)
60541 - رده بندی امفیبول های کانسار سنگ اهن ناحیه سنگان خواف (چکیده)
60542 - some brunds for the higher schur multiplier of a finite group and its nu,ber of genertors (چکیده)
60543 - carbohydrate and proline contents in leaves, roots, and apices of salt-tolerant and salt-sensitive w (چکیده)
60544 - the study of chemical composition, physical peopertis, and organoleptic evaluation of soy icecream (چکیده)
60545 - phenology of blond psyllium(plantago ovata) as affected by irrigation regims (چکیده)
60546 - process optimization of ricotta cheese according to iranian preferences (چکیده)
60547 - some results on generalized baer invariant of groups (چکیده)
60548 - the study of in vitro haploid production in chickpea(cicer areitinum L) (چکیده)
60549 - ضرورت اجرا و بكار گيري سيستم haccp در صنايع فراوري مواد غذايي دريايي (چکیده)
60550 - تاثير تاريخ كاشتهاي پاييزه و زمستانه بر خصوصيات مورفولوژيك- عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاري (چکیده)