بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: عراق


موارد یافت شده: 22

1 - مقایسه ی خطای درج واکه و همخوان در گفتار فارسی آموزان عرب زبان عراقی متوسطه و پیشرفته (چکیده)
2 - بررسی تطبیقی گاه شمار لشکرکشی های مغولان از تسخیر اترار تا نبرد عبن جالوت در منابع ایرانی عراقی و مملوک (چکیده)
3 - چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق (چکیده)
4 - تحول مفهوم خراسان در آثار جغرافی‌نویسان مسلمان در سده‌های 3 و 4ق (چکیده)
5 - بررسی فرقه های نوظهور تصوف در عراق و نقش اجتماعی فرهنگی آنها (چکیده)
6 - بسترهای پیدایی داعش و عوامل تاکتیکی موفقیت¬های آن (چکیده)
7 - Die lehre der assyrischen Christen im Iran (چکیده)
8 - رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تأکید بر کد بازنمایی و تصویر‌سازی ژئوپلیتیک) (چکیده)
9 - دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد (چکیده)
10 - دیگری فراملی و انسجام دولت و ملت در ایران (مطالعه موردی: دوره جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
11 - مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق (چکیده)
12 - بازخوانی تطبقی نماد آتش در شعر معاصر عربی و فارسی(رویکرد روانشناختی به سروده های مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیاتی) (چکیده)
13 - قانون‌اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره‌ی کشمکش‌ سیاسی (چکیده)
14 - دیرالجماجم (چکیده)
15 - مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق (چکیده)
16 - معرفی و نقد کتاب «شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده» نوشته گراهام فولر و رند رحیم فرانکه (چکیده)
17 - بُن‌پار‌های جغرافیایی در قوانین اساسی جدید، مطالعه‌ی موردی: افغانستان و عراق (چکیده)
18 - آغاز تاریخ نگاری محلی ایران (چکیده)
19 - ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس (چکیده)
20 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
21 - فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق (چکیده)
22 - قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت (چکیده)