بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مصرف انرژی


موارد یافت شده: 37

1 - تحلیل الگوی مصرف انرژی برق در خانه هوشمند با استفاده از سلسله مراتب زمانی (چکیده)
2 - مقابله با عدم قطعیت انرژی بادی به کمک برنامهریزی تصادفی پاسخگویی بار مبتنی بر تجهیزات برنامهریز مصرف انرژی (چکیده)
3 - آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در شهر بم (چکیده)
4 - آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده های تابلویی (چکیده)
5 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
6 - تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر (چکیده)
7 - تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشورهای عمده صادرکننده نفت خام (طی دوره زمانی 1990 تا 2010) (چکیده)
8 - بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده های پانل) (چکیده)
9 - بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست (چکیده)
10 - شبیه سازی اثر وجود یک پارک بزرگ شهری برکاهش مصرف انرژی ومحیط زیست (چکیده)
11 - تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378) (چکیده)
12 - اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران (چکیده)
13 - مدیریت مهاجرت حسگرهای مجازی در شبکههای حسگر ابری (چکیده)
14 - نقش مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای در بهینه‌سازی مصرف‌ انرژی (چکیده)
15 - بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر (چکیده)
16 - بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آن (چکیده)
17 - ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی – تجاری و ارائه راهکارهای اجرایی (چکیده)
18 - تجزیه و تحلیل انرژی در تولید میوه انار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) (چکیده)
19 - بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها با استفاده از داده های تابلویی در کشورهای عضو اوپک (چکیده)
20 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
21 - تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشور های عمده صادر کننده نفت(طی دوره زمانی 1990تا2010) (چکیده)
22 - بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان (چکیده)
23 - تحلیل و بررسی پتانسیل صنعت ساختمان در کنترل و کاهش تغییرات اقلیمی و ارائه رهیافت هایی مبتنی بر معماری پایدار (چکیده)
24 - بررسی پتانسیل نانو فناوری در بهینه سازی عملکرد روغن های روانکار (چکیده)
25 - سرمایه گذاری، مصرف انرژی و آلودگی در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
26 - بررسی ساختمان های با مصرف انرژی صفر (چکیده)
27 - بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای (کشت به روش خاکی) مطالعه موردی: در شهرستان مشهد (چکیده)
28 - ارزیابی شاخص های انرژی مصرفی تولید چغندر قند در شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
29 - بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لو له‌ای در سیستمهای تهویه مطبوع (چکیده)
30 - بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی گلخانه ها (چکیده)
31 - امکان سنجی استفاده از لوله های گرمایی در تهویه مطبوع جهت بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
32 - اثر احتراق سوخت ها بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کوره قوس الکتریک (چکیده)
33 - مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان (چکیده)
34 - تکنولوژی جدید مبدل های حرارتی صفحه ای در راستای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
35 - بررسی تکنولوژی موتورهای سوخت دوگانه (گازوئیل و گاز طبیعی) در ماشین آلات کشاورزی دیزلی (چکیده)
36 - بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی (چکیده)
37 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)