بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: موانع


موارد یافت شده: 33

1 - گونه شناسی شخصیت و وضعیت مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی (چکیده)
2 - موانع مسئولیت والدین در برابر فرزندان (چکیده)
3 - موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای کوچک مطالعه موردی: دهستان پایینرخ شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
4 - بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی )مطالعهی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات( (چکیده)
5 - نظام های بانکداری، چالش ها وموانع اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا درایران (چکیده)
6 - ضرورت نوآوری سازمانی؛ عوامل و موانع (چکیده)
7 - افزایش کارایی اقتصادی بوسیله ایجاد و توسعه مناطق صنعتی تجارت آزاد (چکیده)
8 - دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات (چکیده)
9 - بررسی و اولویت بندی موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از AHP (چکیده)
10 - موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران (چکیده)
11 - شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (چکیده)
12 - تاملی برموانع تطابق جامعه شناسی باشرایط اجتماعی جامعه ایران (چکیده)
13 - فلسفه ازدواج از دیدگاه اسلام و بررسی موانع موجود بر سر راه ازدواج جوانان (چکیده)
14 - بررسی علل گسترش کشت محصول زعفران در نواحی معتدل کوهستانی استان گلستان (مورد، روستای وامنان) (چکیده)
15 - رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک (چکیده)
16 - موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه (چکیده)
17 - ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند) (چکیده)
18 - ریشه یابی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی (چکیده)
19 - موانع تربیت زمینه ساز (چکیده)
20 - بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی (چکیده)
21 - تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
22 - شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیر نفتی در بنگاه های کوچک و متوسط (چکیده)
23 - بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (چکیده)
24 - شناسایی زمینه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش خراسان رضوی (چکیده)
25 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان (چکیده)
26 - چالشها و موانع فراروی بیمه کشاورزی (چکیده)
27 - بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران (چکیده)
28 - بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
29 - بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
30 - چالش ها و موانع فراروی بانکداری نوین در ایران (چکیده)
31 - بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان (چکیده)
32 - نانو تکنولوژی راهبردی نوین در صنعت بسته بندی مواد غذائی (چکیده)
33 - موانع مطالعه غیِردرسی حرفه ای در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی (چکیده)