بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Essential oil


موارد یافت شده: 277

1 - Antifungal and antivirulence effects of Citrus sinensis essential oil on Alternaria pathogens in orange (چکیده)
2 - The effect of methyl jasmonate and TiO2 nanoparticles on phenolic and terpenoides compounds in peppermint (Mentha piperita L.) (چکیده)
3 - Determining the minimum inhibitory and bactericidal concentration of Perovskia abrotanoides Karel essential oil invitro (چکیده)
4 - Improving quality of trout fillet using gelatin coating-contain peppermint essential oil loaded solid lipid nanoparticles (PEO-SLN) (چکیده)
5 - Investigating the antimicrobial properties of wild Nasturtium officinale (Nasturtium officinale L.) essential oil emulsion against a number of pathogenic bacteria of food origin (چکیده)
6 - مقایسه ترکیبات شیمیایی، ظرفیت های آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی دو گیاه زیره سبز و سیاه تولید شده در جنوب خراسان، ایران (چکیده)
7 - Preparation and evaluation of Mentha spicata L. essential oil nanoemulsion: physicochemical properties, antibacterial activity against foodborne pathogens and antioxidant properties (چکیده)
8 - Application of essential oils to control some important fungi and bacteria pathogenic on cereals (چکیده)
9 - Effects of encapsulated Satureja hortensis/calcium propionate against fire blight in pear cv. Spadona (چکیده)
10 - Using pulsed electric field pre-treatment to optimize coriander seeds essential oil extraction and evaluate antimicrobial properties, antioxidant activity, and essential oil compositions (چکیده)
11 - Effect of natural compounds in management of post-harvest fungal diseases (چکیده)
12 - Effect of plant products against seedborne fungal diseases (چکیده)
13 - Novel antimicrobial/antioxidant Eremurus luteus root gum coating containing rosemary essential oil nanoemulsions for extension of chicken meat shelf life (چکیده)
14 - Chemical Variation in the Essential Oil of Salvia leriifolia Benth. in Response to Organic and Biological Fertilizers (چکیده)
15 - Investigation of the Composition, Antimicrobial, Antioxidant, and Cytotoxicity Properties of Salvia abrotanoides Essential Oil (چکیده)
16 - Diversity of Chemical Composition and Morphological Traits of Eight Iranian Wild Salvia Species during the First Step of Domestication (چکیده)
17 - Use of ethanol, methanol and essential oils to improve vase-life of chrysanthemum cut flowers (چکیده)
18 - Sodium alginate edible coating containing Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss essential oil, nisin, and NaCl: Its impact on microbial, chemical, and sensorial properties of refrigerated chicken breast (چکیده)
19 - Essential oil composition, physiological and morphological variation in Salvia abrotanoides and S. yangii under drought stress and chitosan treatments (چکیده)
20 - Biodegradable Nanocomposite Film Based on Carboxymethyl Cellulose/Persian Gum Containing TiO2 and Fennel Essential Oil: Investigation of Chemical, Antimicrobial, and Sensory Properties on Rainbow Trout Fillet (چکیده)
21 - Characterization of cinnamon essential oil and its application in Malva sylvestris seed mucilage edible coating to the enhancement of the microbiological, physicochemical and sensory properties of lamb meat during storage (چکیده)
22 - ِDetermination of minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations of lavender essential oil nanoemulsion against Salmonella typhimurium and bacillus cereus (چکیده)
23 - Saccharomyces cerevisiae as a delivery system of Zataria multiflora Boiss. essential oil as a natural preservative for food applications (چکیده)
24 - Encapsulation of Zataria multiflora Essential Oil in Saccharomyces cerevisiae: Sensory Evaluation and Antibacterial Activity in Commercial Soup (چکیده)
25 - Biological fertilizers and superabsorbent polymer change biomass and volatile oil composition of Ocimum ciliatum Hornem (چکیده)
26 - A Comparative Study on Essential Oil Profile and Antioxidant Activity in Different Parts of Three Ferulago Species (چکیده)
27 - Antifungal activity of Mentha × Piperita L. essential oil (چکیده)
28 - Nutritive Composition, Growth, Biochemical Traits, Essential Oil Content and Compositions of Salvia officinalis L. Grown in Different Nitrogen Levels in Soilless Culture (چکیده)
29 - Phytochemical Variation within Aerial Parts of Ferula cupularis Populations, an Endangered Medicinal Plant from Iran (چکیده)
30 - Evaluation of the chemical and antibacterial properties of Citrus paradise essential oil and its application in Lallemantia iberica seed mucilage edible coating to improve the physicochemical, microbiological and sensory properties of lamb during refrigerated storage (چکیده)
31 - Mycorrhizal fungi modified growth, physiological traits, and essential oil content of sweet basil (چکیده)
32 - The effect of pinching and row spacing on biomass, essential oil content and composition of Tagetes minuta (چکیده)
33 - Density-dependence Influences the Agronomical Indices and Chemical Profile of Artemisia scoparia Waldst. et Kit (چکیده)
34 - Herbal essential oils exert a preservative effect against the potato soft rot disease (چکیده)
35 - Morphological, physiological and phytochemical responses of Mexican marigold (Tagetes minuta L.) to drought stress (چکیده)
36 - Control of microbial growth and lipid oxidation in beef using a Lepidium perfoliatum seed mucilage edible coating incorporated with chicory essential oil (چکیده)
37 - The Antibacterial and Antioxidant Effects of Clove (Syzygium aromaticum) and Lemon Verbena (Aloysia citriodora) Essential Oils (چکیده)
38 - Synthesis and characterization of nanoliposome containing Fe2+ element: A superior nano-fertilizer for ferrous iron delivery to sweet basil (چکیده)
39 - EVALUATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS AND ESSENTIAL OIL CONTENT IN SALVIA MULTICAULISVAHL. ECOTYPES OF HAMEDAN PROVINCE, IRAN (چکیده)
40 - THE EFFECT OF PRIMING ON CUCURBITA PEPO SEED GERMINATION UNDER SUBOPTIMAL TEMPERATURES (چکیده)
41 - Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Lavandula Angustifolia Essential Oil (چکیده)
42 - Effect of active edible coating on quality properties of green-raisin and ranking the samples using fuzzy approach (چکیده)
43 - Changes in essential oil compositions, total phenol, flavonoids and antioxidant capacity of Achillea millefolium at different growth stages (چکیده)
44 - Phytotoxicity and antifungal properties of the essential oil from the Juniperus polycarpos var. turcomanica (B. Fedsch.) R.P. Adams leaves (چکیده)
45 - Influence of planting date and plant density on morphological characteristics, seed yield and essential oil percentage of oregano (Origanum vulgare L.) (چکیده)
46 - Nano-emulsified savory and thyme formulation show limited efficacy to suppress Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum compared with pure oil (چکیده)
47 - Antimicrobial activity of some plant essential oils and an antimicrobial-peptide against some clinically isolated pathogens (چکیده)
48 - Organic extracts of seeds of Iranian Moringa peregrina as promising selective biofungicide to control Mycogone perniciosa (چکیده)
49 - Comparative study of antimicrobial activity between some medicine plants and recombinant Lactoferrin peptide against some pathogens of cultivated button mushroom (چکیده)
50 - Response of Some Agronomical and Physiological Traits of Dracocephalum kotschyi Boiss., under Irrigation and Dryland Farming System in Northern East of Iran (چکیده)
51 - Application of Super Absorbent Polymer and Plant Mucilage Improved Essential Oil Quantity and Quality of Ocimum basilicum var. Keshkeni Luvelou (چکیده)
52 - Physicochemical antioxidant antibacterial and antibiofilm activity of Carum copticum essential oil nanoemulsion on Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (چکیده)
53 - Chemical Composition and Antioxidant, Antimicrobial, and Antiproliferative Activities of Cinnamomum zeylanicum Bark Essential Oil (چکیده)
54 - Effects of zinc oxide nanoelicitors on yield, secondary metabolites, zinc and iron absorption of Feverfew (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.) (چکیده)
55 - Study of Allelopathic Interaction of Essential Oils from Medicinal and Aromatic Plants on Seed Germination and Seedling Growth of Lettuce (چکیده)
56 - Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Emulsion and Nano-emulsion of Ziziphora clinopodioides Essential Oil against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
57 - The Effect of Sodium Alginate Coating Incorporated with Lactoperoxidase System and Zataria multiflora boiss Essential Oil on Shelf Life Extension of Rainbow Trout Fillets During Refrigeration (چکیده)
58 - Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with two cinnamon and oregano essential oils on farm animal’s pathogenic bacterial isolates (چکیده)
59 - In vitro Effect of Essential Oils on Rumen Fermentation and Microbial Nitrogen Yield of High Concentrate Dairy Cow Diet (چکیده)
60 - Effect of organic fertilizers on nutrients content and essential oil composition of savory (Satureja hortensis L.) (چکیده)
61 - Comprehensive Assessment of Phytochemical Potential ofTanacetum parthenium(L.): Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, Essential Oil and Parthenolide (چکیده)
62 - Antimicrobial and antioxidant efficiency of nano emulsion-based edible coating containing ginger (Zingiber officinale) essential oil and its effect on safety and quality attributes of chicken breast fillets (چکیده)
63 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
64 - Effect of some essential oils on Rhizopus rot and Some Quality Factors of Peach -Prunus persica- (چکیده)
65 - تأثیر نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی-Zataria multiflora- بر بازدارندگی از رشد عوامل پوسیدگی قارچی Aspergillus niger ، Aspergillus ochraceus و flavus Aspergillus (چکیده)
66 - Chemical composition, antioxidative‎, antibacterial‎‎, and time-kill activities of ‎some selected plant essential oils against foodborne pathogenic and spoilage ‎organisms (چکیده)
67 - Evaluate the Inhibitory Activity of Thymus Vulgaris Essential Oil on Standard Strain and Ruminal Isolated Lactobacillus (چکیده)
68 - Effect of lactic acid and ajwain (Carum copticum) on the biogenic amines and quality of refrigerated common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
69 - Effects of Using Mentha pulegium and Ziziphora clinopodioides Essential Oils as Additive on in vitro study (چکیده)
70 - Effects of Methyl Jasmonate and Chitosanon Shoot and Callus Growth of Iranian Hypericum perforatum L. in vitro Cultures (چکیده)
71 - Antibacterial Activity of Zataria multiflora Boiss Essential Oil against Some Fish Spoilage Bacteria (چکیده)
72 - Chemical composition and antimicrobial activity of Origanum vulgare subsp. viride essential oils cultivated in two different regions of Iran (چکیده)
73 - Effect of Supplementing Mixed Plant Essential Oils on Milk Yield and Composition, Ruminal Fermentation, and Candidate Blood Parameters of Holstein Lactating Dairy Cows (چکیده)
74 - Influence of Water Stress on Agro-Morphological Traits and Essential Oil Content Among Iranian Genotypes of Mentha longifolia (چکیده)
75 - Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity ofessential oil from Nepeta ucrainica L. spp. kopetdaghensisAbolfazl (چکیده)
76 - The effect of humic acid and ascorbic acid on amount and composition of essential oils in Dragonhead medicinal plant (Dracocephalum moldavica L.) under salinity stress (چکیده)
77 - Variability in essential oil content and composition of Bunium persicum Boiss. populations growing wild in northeast of Iran (چکیده)
78 - Seasonal variation in Juniperus polycarpos var. turcomanica essential oil from northeast of Iran (چکیده)
79 - Fungicidal effect of Origanum vulgare essential oil against Candida glabrata and its cytotoxicity against macrophages (چکیده)
80 - The effect of different dietary levels of Pennyroyal (Mentha Pulegium L.), probiotic and antibiotic on performance, carcass characteristics and, sellected nutrients digestibility in broiler chickens (چکیده)
81 - Methyl jasmonate effects on volatile oil compounds and antioxidant activity of leaf extract of two basil cultivars under salinity stress (چکیده)
82 - Synergistic antibaterial activity of medicinal plants essential oils with biogenic silver nanoparticles (چکیده)
83 - Essential oil composition of seven populations belonging to two Nepeta species from northwestern Iran (چکیده)
84 - Effects of Electrolyte Concentration and Ultrasound Pretreatment on Ohmic-Assisted Hydrodistillation of Essential Oils from Mentha piperita L. (چکیده)
85 - Allelopathic Activity of Iranian Native Medicinal and Aromatic Plants by Using Cotton Swab Method (چکیده)
86 - Variability in essential oil content and composition of Ocimum ciliatum accessions from Iran: Evidence for three chemotypes (چکیده)
87 - Storage stability of essential oil of cumin (cuminum cyminum l.) as a function of temperature (چکیده)
88 - Agro-morphological and phytochemical diversity of Iranian Cuminum cyminum accessions (چکیده)
89 - Synergistic effects of some essential oils against fungal spoilage on pear fruit (چکیده)
90 - Responses of Anise Medicinal Plant Species in Terms of Essential Oil Contents and Concentrations to Different Planting Times and Various Nitrogen Fertilizer Sources under SemiArid Climatic Conditions (چکیده)
91 - In vitro and in vivo antihydatid activity of a nano emulsion of Zataria multiflora essential oil (چکیده)
92 - The Effects of Various Essential Oils of Medical Plant Seeds and Spices on Digestion Characteristics and Population Changes of Ruminal Anaerobic Fungi in in vitro Condition (چکیده)
93 - Modeling of Salmonella typhimurium growth under the effects of Carum copticum essential oil, temperature, pH and inoculum size (چکیده)
94 - Effect of Essential Plant Oil Used as an Additive to Alter Silage Fermentation in Ruminant by In Vitro (چکیده)
95 - Principle component analysis (PCA) for investigation of relationship between population dynamics of microbial pathogenesis, chemical and sensory characteristics in beef slices containing Tarragon essential oil (چکیده)
96 - Effects of irrigation intervals and organic manure on morphological traitsessential oil content and yield of oregano (Origanum vulgare L.), (چکیده)
97 - Evaluation of antioxidant activities of Mentha piperita essential oils obtained by different extraction methods (چکیده)
98 - Combined Effects of Drought and UV Stress on Quantitative and Qualitative Properties of Bunium persicum (چکیده)
99 - Antifungal activity of Zataria multiflora essential oil-loaded solid lipid nanoparticles in-vitro condition (چکیده)
100 - (Effect of Peppermint Essential Oil versus a Mixture of Formic and Propionic Acids on Corn Silage Volatile Fatty Acid Score (چکیده)
101 - Dose‐Response Effects of Various Rumen Microbial Modifier Essential Oils on Protein Degradation Using in vitro Gas Production Technique (چکیده)
102 - Packaging methods and storage duration affect essential oil content and composition of lemon verbena (Lippia citriodora Kunth.) (چکیده)
103 - STUDY OF YEILD AND YEILD COMPONENTS IN FOUR IRANIAN THYME SPECIES IN MASHHAD ENVIRONMENTAL CONDITIONS (چکیده)
104 - Effect of Essential Oils of Various Plants as Microbial Modifier to Alter Corn Silage Fermentation and in vitro Methane Production (چکیده)
105 - Quantity and Quality of Essential Oil ofPistacia atlanticaSubsp. Kurdica in Response to Gradual Harvest of Oleoresin (چکیده)
106 - Effect of some plant growth promoting rhizobacteria and chemical fertilizer on growth parameters, yield and essential oil of fennel (چکیده)
107 - In vitro acaricidal effects of Thyme essential oil, Tobacco extract and Carbaryl against Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae) (چکیده)
108 - Effect of applied voltage and frequency on extraction parameters and extracted essential oils from Mentha piperita by ohmic assisted hydrodistillation (چکیده)
109 - Antifungal activity of five plant essential oils against soil borne plant pathogenic fungi (چکیده)
110 - Effects of Satureja hortensis essential oil on the growth and pathogenicity mechanisms of Rhizoctonia solani (چکیده)
111 - Influence of environmental and genetic factors on resin yield, essential oil content and chemical composition of Ferula assa-foetida L. populations (چکیده)
112 - Ohmic-assisted hydrodistillation of essential oils from Mentha piperita: A comparison with conventional hydrodistillation (چکیده)
113 - Influence of phosphorus and soil amendments on black seed (Nigellasativa L.) oil yield and nutrient uptakeSeyyed (چکیده)
114 - Influence of different drying methods on drying period, essential oil content and composition of Lippia citriodora Kunth (چکیده)
115 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
116 - Comparison of chemical compounds found in the gum essential oil of male and female Pistacia atlantica subsp. Kurdica. (چکیده)
117 - Analysis and evaluation of antibacterial effects of new herbal formulas,AP-001 and AP-002, against Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
118 - Effect of applied voltage and frequency on extraction parameters and extracted essential oils from Mentha piperita by ohmic assisted hydrodistillation (چکیده)
119 - Phytochemical and Morphological Attributes of St. John’s Wort (Hypericum perforatum) Affected by Organic and Inorganic Fertilizers; Humic Acid and Potassium Sulphate (چکیده)
120 - Influence of Ca(NO3)2 and KNO3 Application on Biomass, Yield, Oil and Mineral Contents of Tarragon in “Ray” Region (چکیده)
121 - Variation in essential oil composition and antioxidant activity ofcumin (Cuminum cyminum L.) fruits during stages of maturit (چکیده)
122 - Comparison of extraction parameters and extracted essential oils from Mentha piperita L. using hydrodistillation and steamdistillation (چکیده)
123 - Extraction of essential oils from Mentha piperitausing using advanced techniques: Microwave versus ohmic assisted hydrodistillation (چکیده)
124 - Antifungal activity of various essential oils againstRhizoctonia solaniandMacrophomina phaseolinaas major bean pathogens (چکیده)
125 - Effect of Essential Oils, Ethanol a nd Methanol to Extend the Vase-life of Carnation ( Dianthus caryophyllus L.) Flowers (چکیده)
126 - Antifungal Activity of Five Plant Essential Oils Against Soil-borne Plant Pathogenic Fungi (چکیده)
127 - ANTIBACTERIAL EFFECT OF ESSENTIAL OILS FROM PEROVSKIA ABROTANOIDES KAREL AGAINST PERIODONTAL PATHOGENS, STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS SANGUINIS AND IT’S RELATIONSHIP WITH PLANT PHENOLOGY (چکیده)
128 - Modeling the effects of Bunium persicum (Black Zira) essential oil, pH, inoculums size and temperature on the growth of Listeria monocytogenes (چکیده)
129 - Effects of Essential Oils to Control Rhizopus stolonifer in vitro and in vivo on Strawberry (چکیده)
130 - Effect of fungicidal essential oils against Botrytis cinerea and (چکیده)
131 - Effect of Some Plant Essential Oils on In vitro Ruminal Methane Production and on Fermentation Characteristics of a Mid-forage Diet (چکیده)
132 - Effects of essential oils, yeast culture and malate on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance and nutrient digestibility of Baluchi lambs fed high‐concentrate diets (چکیده)
133 - Influence of planting date, intercropping and plant growthpromoting rhizobacteria on cumin (Cuminum cyminum L.)with particular respect to disease infestation in Iran (چکیده)
134 - Determination of allelopathic potential in some medicinal and wild plant species of Iran by dish pack method (چکیده)
135 - Foliar application of Ca(NO3)2and KNO3affects growth, essential oil content, and oil composition of French tarragon (چکیده)
136 - Essential oil composition of four Ocimum species and varieties growing in Iran (چکیده)
137 - Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of Ocimum ciliatum, as a new source of methyl chavicol, against ten phytopathogens (چکیده)
138 - Essential Oil Composition and Antibacterial Activity of Nepeta glomerulosa Boiss from Iran (چکیده)
139 - Investigating the effects of urea, Azocompost and cutting on quantitative and qualitative characteristics of Oregano (Origanum vulgare virid) (چکیده)
140 - ALLELOPATHIC EFFECT OF JUNIPER (JUNIPERUS COMMUNIS L.) ESSENTIAL OIL ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH IN LETTUCE (چکیده)
141 - THE EFFECT OF ISABGOL (PLANTAGO PSYLIUM) MUCILAGE AND ZATARIA MULTIFLORA ESSENTIAL OILS ON MICROBIAL LOAD AND IMPROVING SHELF LIFE OF FRESH CUT CARROT (چکیده)
142 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
143 - COMPARISON OF VEGETATIVE AND GENERATIVE CHARACTERISTICS OF SIX LOCAL LANDRACE OF DILL (ANETHUM GRAVEOLENS L) CULTIVATED IN MASHHAD CLIMATIC CONDITIONS (چکیده)
144 - Bunium persicum: variability in essential oils and antioxidants activity of fruits from different Iranian wild populations (چکیده)
145 - Modeling the growth of Staphylococcus aureus as affected by black zira (Bunium persicum) essential oil, temperature, pH and inoculum levels (چکیده)
146 - Application of essential oils of some medicinal plants in controlling brown spot disease caused by Bipolaris oryzae (چکیده)
147 - Evaluation of inhibition of brown spot disease by using essential oils of some medicinal plants (چکیده)
148 - EFFECT OF CUMIN AND OREGANO ESSENTIAL OILS Effect of Cumin and Oregano Essential Oils AT THREE DIFFERENT CONCENTRATIONS ON IN VITRO GAS PRODUCTION PARAMETERS OF CORN SILAGE (چکیده)
149 - Assess the impact essential oil of Thymus vulgaris on the growth and pathogenetic mechanisms of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (چکیده)
150 - Supplementation of Clove Essential Oils and Probiotic to the Broiler’s Diet on Performance, Carcass Traits and Blood Components (چکیده)
151 - The Effects of Rosemary and its Products on the immune response of Japanese quail to Influenza killed vaccine virus (H9N2) (چکیده)
152 - Effect of quince seed mucilage edible films incorporated with oregano or thyme essential oil on shelf life extension of refrigerated rainbow trout fillets (چکیده)
153 - Dose response effects of some Iranian native essential oils on in vitro ruminal methane production (چکیده)
154 - Ohmically extracted Zenyan essential oils as natural antioxidant in mayonnaise (چکیده)
155 - Effect of essential oil of Mentha piperita on growth, morphology and pectinase activity of Macrophomina phaseolina (چکیده)
156 - Composition and Antifungal Activity of Peppermint (Mentha piperita) Essential Oil from Iran (چکیده)
157 - Effect of Organic and Inorganic Fertilizers on Morphological and Physiological Characteristics, Essential Oil Content and Constituents of Agastache (Agastache foeniculum) (چکیده)
158 - Quince seed mucilage films incorporated with oregano essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and antibacterial properties (چکیده)
159 - Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil (چکیده)
160 - Qualitative and Quantitative Changes in the Essential Oil of Lemon Verbena (Lippia citriodora) as Affected by Drying ConditionDrying Condition (چکیده)
161 - Chemotaxonomical Analysis of the Essential Oil Aroma Compounds of Two Different Ocimum basilicum L. Varieties from Iran (چکیده)
162 - the effects of nitroxine, bio sulfur fertilizers and super absorbent polymer on essential oil quantity and quality of vegetable parts of ocimum ciliatum hornem. (چکیده)
163 - Intraspecific variability of the essential oil of ocimum basilicum l. var. purpurascens and var. dianatnejadii from iran (چکیده)
164 - influence organic manures and nitrogen fertilizer on growth, yield and essential oil composition of agastache (agastache foeniculum) (چکیده)
165 - Study of different drying methods on essential oil and Menthol contents of peppermint (چکیده)
166 - STUDY ON THE BIOLOGICAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS IN VITEX PSEUDO-NEGUNDO AND CALOTROPIS PERSICA (چکیده)
167 - Effects of ozone treatment on microflora of dried saffron and its living larvae (چکیده)
168 - Effect of Chemical and Bio-fertilizers on growth traits and essential oil of Funnel (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
169 - Effect of some essential oils on post harvest quality of grapevine (Vitis vinifera cv Rasha (Siah-e-Sardasht)) during cold storage (چکیده)
170 - The Investigation of Decontamination Effects of Ozone Gas on Microbial Load and Essential Oil of Several Medicinal Plants (چکیده)
171 - Growth performance and gut health parameters of finishing broilers supplemented with plant extracts and exposed to daily increased temperature (چکیده)
172 - Essential Oils and Their medical Importance (چکیده)
173 - Contact toxicity and persistence of essential oils from Foeniculum vulgare, Teucrium polium and Satureja hortensis against Callosobruchus maculatus (Fabricius) adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
174 - Cytotoxic effect of essential oils from Salvialeriifolia Benth. on human Transitional Cell Carcinoma (TCC) and mouse fibroblast (چکیده)
175 - GC-MS Analysis and Antimicrobial activity ofthe essential oil of trunk exudates from Pistacia atlantica var. mutica (چکیده)
176 - In vitro and in vivo antifungal activates of the essential oils of various (چکیده)
177 - Immune response and ileal microflora in broilers fed wheat-based diet with or without enzyme Endofeed W and supplementation of thyme essential oil or probiotic PrimaLac® (چکیده)
178 - Effect of essential oils on postharvest decay and quality factors of tomato in vitro and in vivo conditions Effect of essential oils on postharvest decay and quality factors of tomato in vitro and in vivo conditions (چکیده)
179 - Effects of the Essential Oils of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Boiss on Reproduction and F1 Population of Callosobruchus maculatus (F.)F. (چکیده)
180 - Changes in Content and Chemical Composition of Tagetes minuta Oil at Various Harvest Times (چکیده)
181 - Chemical Composition of the Essential Oil of Tagetes minuta L. (چکیده)
182 - Effects of Thyme Essential Oil on Performance, Some Blood Parameters and Ileal Microflora of Japanese Quail (چکیده)
183 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
184 - Effects of winter cover crops in a reduced tillage cropping system on PGPRs activities and soil N levels in simultaneous application of organic manures in a low input production system of Cucurbita pepo L. (چکیده)
185 - The effects of winter cover crops and plant growth promoting rhizobacteria on fertility of soil and crop yield in an organic production system of Ocimum basilicum (چکیده)
186 - The effect of biofertilizers and winter cover crops on essential oil production and some agroecological characteristics of basil (Ocimum basilicum L)in an organic cropping system.) (چکیده)
187 - Effects of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on radiation use efficiency in black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
188 - Effects of different irrigation regimes on growth, quantitative and qualitative yield of hyssop (HyssopusofficinalisL.) (چکیده)
189 - Yield and Oil Constituents of Chamomile (Matricaria chamomillaL.) Flowers Depending on Nitrogen Application, Plant Density and Climate Conditions (چکیده)
190 - First experiments on cultivation of Nepeta binaludensis Jamzad - An example of domestication of a highly endangered medicinal plant of Iran (چکیده)
191 - Effect of chemical and organic fertilizer application on yield coponents and Essentila oil in Fennel (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
192 - Effect of Nitrogen Fertilizer and Soil Characters on Growth and Essential oil of Thymus vulgaris (چکیده)
193 - The effect of phosphorous and nitrogen rates on yield, yield components and essential oil percentage of Matricaria recutita (چکیده)
194 - Effects of application of organic , biological and chemical fertilizers on seed yield of Coriander (Coriandrum sativum) (چکیده)
195 - Antibacterial effect of Salvia leriifolia Benth essential oil obtained in different phenologic stages against cariogenic bacteria (چکیده)
196 - In vitro comparison of antibacterial activitiy of Salvia leriifolia Benth essential oils on Streptococcus pyogenes, with Cetylpridinium and Tetracycline (چکیده)
197 - Interaction effect of CO2 enrichment and nutritional condition on physiological characteristics, essential oil and yield of lemon balm (Melissa officinalis L.) (چکیده)
198 - Antioxidant activity of the essential oil and methanolic extract of cumin seed (Cuminum cyminum) (چکیده)
199 - Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 (چکیده)
200 - Investigation on the improvement of essential oil distillation efficiency by changing the osmotic potential of distillation system (چکیده)
201 - Application times and concentration of humic acid impact on aboveground biomass and oil production of hyssop (Hyssopus officinalis) (چکیده)
202 - The effects of garlic oil (Allium sativa), turmeric powder (Curcuma longa Linn) and Monensin on Total apparent digestibility of nutrients in Baloochi lambs (چکیده)
203 - Effect of various medicinal plant essential oils obtained from semi-arid climate on rumen fermentation characteristics of a high forage diet using in vitro batch culture (چکیده)
204 - Fungitoxicity of Zataria multiflora essential oil against various Malassezia species isolated from cats and dogs with Malassezia dermatitis (چکیده)
205 - Effect of Ethanol and Essential Oils on Extending Vase-life of Carnation Cut Flower (Dianthus caryophyllus cv. ‘Yellow Candy (چکیده)
206 - Comparison of Chemical Composition of Achillea eriophora and A. wilhelmsii Grown in Wild and Cultivated Conditions in Iran (چکیده)
207 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
208 - The Activity of essential oils of Hyssopus officinalis and Juniperus orointalis Against Rhizopus spp (چکیده)
209 - Effect of semi-arid native fennel (Foeniculuim vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of various ruminant fiber source feeds (چکیده)
210 - The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses (چکیده)
211 - Effects of Trogonella foenum-graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
212 - Hematological and plasma biochemical parameter responses of white Wistar rats received intraperitoneal injection of Achilla Eriophora essential oil (چکیده)
213 - Effect of ethanol, methanol and essential oils as novel agents to improve vase-life ofAlstroemeria flowers (چکیده)
214 - The effect of various semi-arid native plant essential oils on in vitro acid load of a low forage diet (چکیده)
215 - Effect of Essential Oils, Ethanol and Methanol to Extend the Vase-life of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Flowers (چکیده)
216 - Effect of various semi-arid medicinal plant essential oils on in vitro ruminal methane emission and feed fermentation efficiency. (چکیده)
217 - Effects of semi-arid medicinal herb essential oils on growth of pure culture of Butyrivibrio fibrisolvens SH13. (چکیده)
218 - Antibacterial activity of essential oils and potential applications in food (چکیده)
219 - Effects of Trogonella foenum graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
220 - Effect of Nitrogen Fertilizers and Soil Characters on Growth and Essential oil of Thymus vulgaris (چکیده)
221 - مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea) (چکیده)
222 - The essential oil analysis of Pseudohandelia umbellifera(Boiss.)Tzvel. growing in Iran (چکیده)
223 - The Effects of N-Fertilization and Foliar Application of Complete Fertilizer on the Morphological Characteristics, Flower Yield, Essential Oil and Chamazulene Content of Chamomile (Chamomila recutita “Goral”) (چکیده)
224 - Composition on the essential oil of Five Achillea species, cultivated on Mashhad (چکیده)
225 - Variations on the essential oil content and composition of Achillea millefolium subsp. millefolium in two successive years after sowing, in Iran (چکیده)
226 - Effect of Black Pepper (Pepper Nigrum) Essential Oil on In Vitro Gas Production Parameters of Alfalfa Hay, Barley Grain or Sugar Beet Pulp (چکیده)
227 - In Vitro Effect of Peppermint (Mentha Piperita) Essential Oil on Gas Production Parameters of Wheat Straw Supplemented by Various Water Soluble Sugars or Starch (چکیده)
228 - Comparison of Dietary Supplementation with Cumin Essential Oil and Prebiotic Fermacto on Humoral Immune Response, Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens (چکیده)
229 - Comparison of dietary supplementation of cumin essential oil and prebiotic on humoral immune response, blood metabolites and performance of broiler chickens (چکیده)
230 - Antibacterial Effect of some Iranian Essential Oils Against Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Ntrient BROTH Medium (چکیده)
231 - Effect of Essential oil of Carum carvi on the Growth Inhibition of Pathogenic Bacteria (چکیده)
232 - Antifungal Activities of the Essential Oils on Post Harvest Disease Agent Aspergilus flavus (چکیده)
233 - Effect of cumin essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay, barley grain and sugar beet pulp. (چکیده)
234 - Effect of fennel (Foeniculume vulgare) essential oil on in vitro gas production parameters of alfalfa hay supplemented with sucrose or starch (چکیده)
235 - In vitro effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil and non-fiber carbohydrates on gas production parameters of alfalfa (چکیده)
236 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
237 - Evaluation of Six Medicinal Plant Essential Oil on Controlling Salmonella Pathogenic Bacteria in comparison with Streptomycin (چکیده)
238 - Effect of peppermint (Mentha piperita) essential oil on in vitro gas production parameters of lucerne hay and cottonseed hulls (چکیده)
239 - chemichal composition on the esential oills from thymus transpicus in natural habitats (چکیده)
240 - Vapor toxicity of Lavandula angustifolia (Mill) and Zataria multiflora (Bioss ) essential oils against the adults of cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae ) (چکیده)
241 - Fumigant toxicity of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Bioss on Callosobruchus maculatus (F.)-Coleoptera: Bruchidae (چکیده)
242 - Fumigant toxicity of Elettaria cardamomum (L.) Maton. and Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. oils against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
243 - اثر اسانس آویشن شیرازی، pH ، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینم تایپ A در محیط BHI. (چکیده)
244 - in vitro cytotoxic activity of essential oil from Salvia leriifolia on human transitional cell carcinoma-TCC (چکیده)
245 - Comparison of Roots and Essential Oil Yield of Valerian Under Field and Hydroponic Conditions (چکیده)
246 - Antifungal Activity of some Medicinal Plant Extracts and Essential Oils Against Citrus Fungal Diseases (چکیده)
247 - Effect of Nitrogen Application on Growth and Essential Oil Production of Peppermint ( Mentha piperita ) (چکیده)
248 - Composition at Different Development Stages of the Essential Oil of Four Achillea Species Grown in Iran (چکیده)
249 - Essential Oil Content and Constituents of Black Zira (Bunium persicum [Boiss.] B. Fedtsch.) from Iran During Field Cultivation Domestication (چکیده)
250 - VAPOR ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS EXTRACTED FROM FRUIT PEELS OF TWO CITRUS SPECIES AGAINSTADULTS AND EGGS OF CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (F (چکیده)
251 - Modeling of Staphylococcus aureus Growth affecting by Bonium persicum essential oil, temperature, pH (چکیده)
252 - Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level (چکیده)
253 - A COMPARATIVE STUDY OF FOUR CHAMOMILE CULTIVARS CULTIVATED IN IRAN (چکیده)
254 - Effect of summer savory (Satureja hortensis L.) density on essential oil yield to Persian clover (Trifolium resupinatum L.) intercropping (چکیده)
255 - Synergistic antibacterial activity of Bunium persicum and Cuminum cyminum essential oils (چکیده)
256 - The effect of different levels of vermicompostand irrigation on morphological properties and essential oil content of German chamomile(Matricaria recutita) C.V. Goral “ (چکیده)
257 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Citrus Fruits (چکیده)
258 - Essential Oil Composition of Achillea eriophora, A. nobilis,A. biebersteinii and A. wilhelmsii from Iran (چکیده)
259 - Chemical and antimicrobial studies of Juniperus excelsa subsp. excelsa and Juniperus excelsa subsp. polycarpos essential oils (چکیده)
260 - Chemical Composition, Antibacterial and Antifungal Activities of the Essential Oil of Hymenocrater platystegius Rech.f. from Iran (چکیده)
261 - Chemical Composition and Biological Activities of the Essential Oils of Tow Sclerorhachis Species from Iran (چکیده)
262 - Susceptibility of E.coli O157:H7 isolated from cattle carcasses at Mashhad slaughter house to some antibiotics and essential oils (چکیده)
263 - The Effect of Rosa damascena Essential Oil on the Amygdala Electrical Kindling Seizures in Rat (چکیده)
264 - تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral (چکیده)
265 - Essential Oils Analysis of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea nobilis L.subsp.neilreichii(Kerner) Formanek from Iran (چکیده)
266 - Comparative study on the Essential Oil Composition of Achillea eriophora DC. in Field and Wild Growing (چکیده)
267 - Funmigant toxicity of citrus oils against cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (چکیده)
268 - Allelopathic Effect of Some Medicinal Plant Substances on Seed Germination of Amaranthus retroflexus and Portulaca oleraceae (چکیده)
269 - CONTROL OF GREENHOUSE WHITEFLY (Trialeurodes vaporariorum) BY THYME AND PEPPERMINT (چکیده)
270 - analysis of iranian artemisia absinthium l. essential oil (چکیده)
271 - Vapor activity of essential oils extracted from fruit peels of two Citrus species against adults of Callosobruchus maculatus (F) (چکیده)
272 - Effect of Nitrogen Nutrition on Growth and Essential Oil Production of Peppermint-Mentha piperita (چکیده)
273 - تاثیر اسانس نعناء فلفلی و رازیانه بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرلیط کشت درون شیشه ای (چکیده)
274 - تاثیر اسانس رزماری و سرو بر کنترل بیماری قارچی رایزوپوس تحت شرایط درون شیشه ای (چکیده)
275 - مقایسه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت دوسیستم کشت هیدروپونیک و کشت مزرعه ای (چکیده)
276 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Greenhouse Tomato Fruits (چکیده)
277 - Effect of essential oils and temperature on storage improvement of Sour cherry (چکیده)