بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: داود قرونه ء


موارد یافت شده: 27

1 - آسیب شناسی قوانین و مقرّرات تأمین و توزیع منابع انسانی در آموزش و پرورش (چکیده)
2 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
3 - The Role of Implicit and Explicit Knowledge Sharing in Improving Financial and Executive Performance: Mediating Role of Innovation Speed and Quality (چکیده)
4 - زیست‌بوم شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین (چکیده)
5 - تعامل دانشگاه و صنعت: نقش شتابدهنده‌ها در توسعه کارآفرینی دانشگاهی (چکیده)
6 - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالندگی اعضای هیئت علمی (چکیده)
7 - Perceptions and Experiences of the Teachers and Educational Administrators of the Strengths and Weaknesses of the Professional Rankings Plan of Teachers (چکیده)
8 - الزامات شکل گیری دانشگاه کارآفرین (چکیده)
9 - کارآفرینی آموزشی؛ رویکردی نوین در رشته علوم تربیتی (چکیده)
10 - سرمایه داری آکادمیک و کارآفرینی اجتماعی: دو رویکرد به دانشگاه کارآفرین (چکیده)
11 - بالندگی هیئت علمی به مثابه سازوکاری برای ارتقای کیفیت آموزش عالی (چکیده)
12 - مقایسه ویژگی های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد دبیرستان های غیر دولتی تهران (چکیده)
13 - تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی (چکیده)
14 - بررسی معیارهای ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی و ارائه چارچوبی برای ارزیابی این نوع آموزش ها (چکیده)
15 - ضرورت نوآوری سازمانی؛ عوامل و موانع (چکیده)
16 - نقش برنامه های بالندگی اعضای هیئت علمی در ارتقای کیفیت آموزش عالی (چکیده)
17 - نقش مراکز رشد علم و فناوری دانشگاهی در رشد شرکتهای جدید فناورانه محور(NTBF’s) (چکیده)
18 - آموزش کارآفرینی در ایران بر اساس شاخص های دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) (چکیده)
19 - مدیریت سرمایه فکری سازمان (چکیده)
20 - بررسی نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی‌کاری در ارتقاء عملکرد کارکنان ناجا (مطالعه موردی) (چکیده)
21 - بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق 2 و 3 آموزش و پرورش شهر تهران (چکیده)
22 - چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران (چکیده)
23 - اعضای هیأت علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان‌رشته‌‏ای (چکیده)
24 - ادراک معلمان از وضعیت سلامت سازمانی مدارس (چکیده)
25 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (چکیده)
26 - ویژگی‌های کارآفرینانه مؤسسان زن و مرد (مطالعه موردی: دبیرستان‌های غیردولتی شهر تهران) (چکیده)
27 - الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران (چکیده)