بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی میرشاهی


موارد یافت شده: 94

1 - Palmar/plantar osteochondral disease (POD) عامل مهم اما ناشناخته لنگش در اسب‎های کورسی (چکیده)
2 - تعیین فاصله فاندر نرمال در اندام‎های حرکتی قدامی اسب ترکمن (چکیده)
3 - مدیریت جراحی فتق دیافراگم در گربه - 19 مورد- (چکیده)
4 - گزارش جراحی Triple pelvic Osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی (چکیده)
5 - بررسی گذشتهنگر اصلاح دررفتگی کشکک به سمت داخل- 51 مورد- (چکیده)
6 - گزارش درمانگاهی وجود دندان اضافه و نابهجا در یک رأس بره سه ماهه (چکیده)
7 - Evaluating the correlation between adrenal gland dimensions and aortic diameter in healthy dogs (چکیده)
8 - گزارش یک مورد نادر از تومور قابل انتقال مقاربتی (TVT) در ناحیه پروکسیمال و مدیال مفصل کارپ سگ (چکیده)
9 - گزارش جراحی Triple pelvic osteotomy در دو قلاده سگ مبتلا به دیسپلازی مفصل لگنی رانی (چکیده)
10 - Genetic Evaluation of Some Carcass Characteristics Assessed by in vivo Real Time Ultrasonography in Baluchi Sheep (چکیده)
11 - یافته های اکوکاردیوگرافی (اولتراسونوگرافی قلب) طبیعی و غیر طبیعی در قلب گاو (چکیده)
12 - Histomorphometric and ultrasonographic evaluations of the abomasum in sheep (چکیده)
13 - 17β-estradiol improves the efficacy of exploited autologous bone marrowderived mesenchymal stem cells in non-union radial defect healing: A rabbit model (چکیده)
14 - Histomorphometric and ultrasonographic evaluations of the rumen in sheep (چکیده)
15 - بررسی مقدماتی رخداد دیسپلازی مفصل لگنی-رانی بر اساس معاینات بالینی و رادیولوژی در سگ های نژاد بزرگ ارجاعی به بیمارستان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
16 - Bilateral Simple Ectopic kidney in a cat (چکیده)
17 - مقایسه ی دو روش جداسازی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان خرگوش (چکیده)
18 - Evaluation of Cardiac Size in the Common Kestrel (Falco tinnunculus) Based on Radiographic Measurements (چکیده)
19 - گزارش بالینی آلوپسی در یک قلاده سگ مبتلا به سندرم یوتیروئیدیسم ناشی از گرانولوزا سل تومور تخمدان (چکیده)
20 - اندازه گیری شاخص طول کلیه رت طبیعی با تکنیک رادیولوژی (چکیده)
21 - ارزیابی مقدماتی شاخص‎های رادیولوژی طبیعی قلب رت (چکیده)
22 - Application of esterase inhibitors: A possible new approach to protect unsaturated fatty acids from ruminal biohydrogenation (چکیده)
23 - Osteoarthritis and systemic infection caused by Candida Albicans in a common Mynah (Acridotheres tristis) (چکیده)
24 - Surgical Repair of Lateral Patellar Luxation in Two Foals (چکیده)
25 - اثر تجویز همزمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون- آلفا بر پوکی استخوان (چکیده)
26 - Arthroscopic surgery in racehorses with joint osteochondritis dissecans (OCD) or trauma (چکیده)
27 - Automatic Quality Enhancement of Radiographic Images by Fuzzy Logic (چکیده)
28 - اهمیت و کاربردهای ام­ آرآی در تشخیص سندرم ناویکولار اسب (چکیده)
29 - گزارش کلاپس دو طرفه استخوان‎های مفصل تارس در یک راس کره اسب هلشتاین (چکیده)
30 - RADIOGRAPHIC REFERENCE LIMITS FOR CARDIAC WIDTH OF BUDGERIGARS (MELOPSITTACUS UNDULATUS) (چکیده)
31 - Protective effects of pomegranate seed oil on ovariectomized rats as a model of postmenopausal osteoporosis; amultidetector computed tomography evaluation (چکیده)
32 - Radial Meromelia and Ulnar Polydactyly Associated with Hypertrophic Osteodystrophy in a Giant Breed Dog under 1 Year Old (چکیده)
33 - Normal Left Ventricular Systolic Time Intervals in Baluchi Sheep Assessed by M-mode Echocardiography (چکیده)
34 - Incidence of Hip Dysplasia in Large Breed Dogs Referred to Veterinary Faculty Teaching Hospital of Ferdowsi University of Mashhad: A Preliminary Study (چکیده)
35 - Forelimb Joint Lesions of the Racehorses Referred to Veterinary Teaching Hospital, Ferdowsi University: Radiographic Evaluation (چکیده)
36 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
37 - Equine Arthroscopic Surgery in Iran: Based on our Clinical Findings (چکیده)
38 - Successful Surgical Removal of Crop Foreign Body in a Common Mynah (Acridotheres tristis): A Case Report (چکیده)
39 - Ultrasonographic biometry of the normal eye of the Persian cat (چکیده)
40 - محاسبه کسر اختصاری در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت (چکیده)
41 - Osteoarthrirtis and systemic infection caused by Candida albicans in a Mynah (Acridotherestristis (چکیده)
42 - Transabdominal ultrasonography of the rmen mcosa as a potential diagnostic tool to diagnose subacute rumen acidosis (چکیده)
43 - Transabdominal ultrasonography of the ruminal mucosa as a tool to diagnose subacute ruminal acidosis in adult dairy bulls: a pilot study (چکیده)
44 - Preliminary assessment of the quantitative relationships between testicular tissue composition and ultrasonographic image attributes in the ram (چکیده)
45 - بررسی بالینی و هیستوپاتولوژیک تومورهای پستان در سگ‌های ارجاعی به درمانگاه تخصصی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (در بازه‌ی زمانی 90-87) (چکیده)
46 - درمان جراحی آنکیلوز مفصل temporomandibular به روش Excisional arthroplasty در یک قلاده گربه نژاد پرشین (چکیده)
47 - گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی (چکیده)
48 - Perineal urethrostomy in a cat following prepuce and perineal region injury (چکیده)
49 - Normal pulsed wave Doppler echocardiographic parameters of Turkmen horses of Iran (چکیده)
50 - اندازه‎گیری قطر ریشه‎ی آئورت در پایان دیاستول در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت (چکیده)
51 - دررفتگی ناقص مفصل پسترن در اندام حرکتی قدامی یک راس نریان (چکیده)
52 - Three-Dimensional Computed Tomography Diagnosis of Cranium Bifidum with Meningocele in a Lamb (چکیده)
53 - Successful Surgical Ablation of Coelomic Granuloma in Pigeon (Columba livia) (چکیده)
54 - Rectal diverticulum in a terrier dog: A case report (چکیده)
55 - گزارش یک مورد سنگ مثانه منفرد بزرگ در یک قلاده سگ نژاد ولش کرگی (چکیده)
56 - Considering the effect of using JPEG images on accuracy results of radiology images and application programs (چکیده)
57 - جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی اسب از مغز استخوان به منظور درمان بیماری های خاص (چکیده)
58 - اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن (چکیده)
59 - ارزیابی تراکم استخوان با روش سی تی اسکن در مسمومیت مزمن تجربی با سرب (چکیده)
60 - ارزیابی رادیوگرافی اثر روغن دانه انار بر تراکم استخوان درشت نی در رت های اواریکتومی شده (چکیده)
61 - اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت (چکیده)
62 - B-mode Ultrasonography of the Normal Eye in Persian Cats (چکیده)
63 - Detection of Hepatozoon sp. in a Persian Leopard :Panthera pardus ciscaucasica (چکیده)
64 - گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی (چکیده)
65 - چهره‎ی اولتراسونوگرافی هیداتیدوز کبدی در یک نفر شتر یک کوهانه (چکیده)
66 - Diagnostic imaging of celomic granuloma in Pigeon (Columba livia): Successful surgical Ablation (چکیده)
67 - گزارش یک مورد تومور لیومیوسارکومای چشم (بافت اطراف چشم) در یک قلاده سگ (چکیده)
68 - بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان (استان خراسان شمالی) (چکیده)
69 - A case report of Feline Hyperthrophic Cardiomyopathy in Persian cat (چکیده)
70 - رخداد پنومونی ناشی از اورمی شدید (Uremic pneumonitis) در یک تریر 10 ساله مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی (چکیده)
71 - گزارش رادیوگرافی پن استئایتیس در یک قلاده سگ ژرمن شپرد (چکیده)
72 - RADIOGRAPHIC EVIDENCE OF VERTEBRAL COLUMN LESIONS IN CATS: RETROSPECTIVE STUDY OF 133 CASES (2002-2004) (چکیده)
73 - Radiographic evaluation of forelimbs, hindlimbs and vertebral column fractures in dogs & cats: Retrospective study of 99 cases (during last 9 months) (چکیده)
74 - Poniost, a new drug to increase the bone density and eliminate the Ca2+ depleting effects during experimental long-term lead poisoning in rat (چکیده)
75 - Echocardiographic evaluation of Normal Turkmen Horses in Iran (چکیده)
76 - Echocardiographic measurement of Maximum Velocity (Vmax) and Velocity Time Integral (VTI) of aorta in normal Turkmen horse (چکیده)
77 - Acute pulmonary oedema and electrocardiographic changes following ketamine administration in a crossbreed dog (چکیده)
78 - Ectrodactyly in a mix breed dog (چکیده)
79 - Surgical management of a rectal diverticulum in a Terrier dog (چکیده)
80 - Unilateral medial patellar luxation in a Domestic Shorthair cat (چکیده)
81 - A case report of unilateral medial patellar luxation in rabbit (چکیده)
82 - A case report of hypervitaminosis A, in an old cat (چکیده)
83 - Hematology of Iranian Turkmen horses (چکیده)
84 - کوله سیتئسنتز با هدایت اولتراسونوگرافی و مقایسه برخی پارامترهای بیوشیمیایی صفرا با سرم خون در گاو (چکیده)
85 - Two and three-dimensional ultrasonography of the normal eye in rabbits (چکیده)
86 - اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن، (چکیده)
87 - Normal Left Ventricular Systolic Time Intervals Assessed by Pulsed Wave Doppler Echocardiography in Turkmen Horse of Iran (چکیده)
88 - گزارش انجام عمل Perineal urethrostomy در گربه متعاقب جراحت ناحیه ی پرینه و پوشش پنیس توسط بافت های ترمیمی (چکیده)
89 - استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره (چکیده)
90 - A PRELIMINARY STUDY OF PARASITIC INFESTATION OF TURKMEN HORSES IN JARGALAN REGION, NORTHEAST OF IRAN (چکیده)
91 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 3-chloro-pentane-2,4-dione (چکیده)
92 - A two-dimensional potential function for bent hydrogen bonded systems.II-6-hydroxy-2- formylfulvene (چکیده)
93 - Macroscopic aspects of wound healing (contraction and epithelialisation) after topical administration of allicin in dogs (چکیده)
94 - Effects of topical allicin on second-intention wound healing in dogs-histological aspects (چکیده)