بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jalil Mehrzad


موارد یافت شده: 97

1 - Study of the regulatory elements of the Ovalbumin gene promoter using CRISPR technology in chicken cells (چکیده)
2 - Effect of Glutamine Stability on the Long-term Culture and Line Establishment of Chicken Primordial Germ Cells (چکیده)
3 - Profiles and potential health risks of heavy metals in polluted soils in NE-Iran (چکیده)
4 - The effect of equine bone marrow‐derived mesenchymal stem cells on the expression of apoptotic genes in neutrophils (چکیده)
5 - Effect of stocking density on growth performance, plasma biochemistry and muscle gene expression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
6 - Immunobiologically relevant level of aflatoxin B1 alters transcription of key functional immune genes, phagocytosis and survival of human dendritic cells (چکیده)
7 - Data on environmentally relevant level of aflatoxin B1-induced human dendritic cells' functional alteration (چکیده)
8 - ارزیابی زیست محیطی کیفیت منابع آب‌ زیرزمینی منطقه جنوب فریمان جهت مصارف کشاورزی (چکیده)
9 - بررسی کیفی آب‌ ‌زیرزمینی و ارتباط آن با زون های گسلی واقع در منطقه سنگ‌سفید (شمال سبزوار) (چکیده)
10 - Seasonally Feed-Related Aflatoxins B1 and M1 Spread in Semiarid Industrial Dairy Herd and Its Deteriorating Impacts on Food and Immunity (چکیده)
11 - GAPDH به عنوان ژن مرجع مناسب برای مطالعات real-time PCR در نوتروفیل های کشت توامان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان اسب (چکیده)
12 - ارزیابی بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشت با سلول های بنیادی مزانشیمی اسب (چکیده)
13 - Inhibitory effects of mesenchymal stem cells on neutrophil apoptosis (چکیده)
14 - بررسی آلودگی به باکتری کوکسیلا بورنتی در جمعیت شترهای شمال شرق ایران به روش qPCR (چکیده)
15 - تأثیر کانی زائی باریوم، سرب و مس برخاکهای منطقه ی کوه سفید- مرادآباد (شرق خراسان رضوی) (چکیده)
16 - Hydrogeochemical and isotopic evaluation of arsenic contaminated waters in an argillic alteration zone (چکیده)
17 - Defined Co-culture System of Equine Mesenchymal Stem Cells with Neutrophils (چکیده)
18 - فنون مرتبط با جداسازی و کشت سلولهای دندرتیک مشتق از منوسیت های خون محیطی انسان و حیوانات (چکیده)
19 - آرسنیک زمین زاد و اثرات آن بر قوی ترین بازوی ایمنی ذاتی گردش خون گاو (چکیده)
20 - اثرات مقادیر مجاز آفلاتوکسین ها بر سلول ها و مولکول های ایمنی ذاتی (چکیده)
21 - Potential molecular changes on TLR4 at DNA and mRNA levels in canine leukocytes affected by atopic dermatitis (چکیده)
22 - The investigation on the effect of environmentally relevant level of inorganic arsenic on antigen presenting and T-cell proliferation-inducing capacities of porcine dendritic cells (چکیده)
23 - Bioluminescence-based detection of brain immune cells apoptosis and ATP depletion induced by aflatoxin B1 (چکیده)
24 - Inorganic arsenic can be potent granulotoxin in mammalian neutrophils in vitro (چکیده)
25 - بررسی زیست محیطی و هیدروشیمی آب های زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی در منطقه کوه سفید (چکیده)
26 - رخداد پدیده تضعیف نوتروفیل های خون گاوهای شیری در حوالی زایمان و اثرات آن بر بروز عفونت های پستان و رحم (چکیده)
27 - Immunotoxicological concerns of mycotoxins with emphasis on permissible levels of aflatoxin B1 and human dendritic cells (چکیده)
28 - Photoimmunological properties of borage in bovine neutrophil in vitro model (چکیده)
29 - Aflatoxin B1 interferes with the antigen-presenting capacity of porcine dendritic cells (چکیده)
30 - Effect of culture and maturation on human monocyte-derived dendritic cell surface markers, necrosis and antigen binding (چکیده)
31 - Aflatoxins of type B and G affect porcine dendritic cell maturationin vitro (چکیده)
32 - High soil and groundwater arsenic levels induce high body arsenic loads, health risk and potential anemia for inhabitants of northeastern Iran (چکیده)
33 - Stressed (acute) mice display neuroimmunodysregulation and defective innate immune response against coliform infection (چکیده)
34 - GST-M1 is transcribed moreso than AKR7A2 in AFB1-exposed human monocytes and lymphocytes (چکیده)
35 - Seroepidemiology of Q fever in one-humped camel population in northeast Iran (چکیده)
36 - Geogenic thallium and lead pollution in soils and potential risk of toxicity: A report from Iran (چکیده)
37 - Investigation of the in vitro effects of borage on the chemiluminescence of bovine neutrophils (چکیده)
38 - Geomedicinal aspects of widespread geogenic arsenic in south-and-northeast Iran (Bijar and Chelpu) with its hazardous molecular immunotoxicity for inhabitants (چکیده)
39 - اثرات برون تنی دوز مشابه آلودگیهای ژئوژنیک آرسنیک معدنی بر مولکول های TLR2 و TLR4 در نوتروفیلهای خون انسان با استفاده از qPCR (چکیده)
40 - گیرنده ھای شبه تول ٢ و ۴ در لوکوسیت ھا مناسب ترین مولکولھا برای بررسی مسمومیت سیستم ایمنی ناشی از آفلاتوکسین ھا در انسان و حیوانات (چکیده)
41 - Environmentally Relevant Level of Aflatoxin B1 Dysregulates Human Dendritic Cells Through Signaling on Key Toll-Like Receptors (چکیده)
42 - Protective effect of deferoxamine, as a potential anti-inflammatory chemical, on ROS-mediated cell and DNA damage in chemiluminescence systems (چکیده)
43 - Geo-genetic level of arsenic studied in Bijar, Kordistan, hazardously disrupts human monocyte-derived DCs in vitro (چکیده)
44 - ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION TO ARSENIC AND ANTIMONY THROUGH WEATHERING OF AS AND SB BEARING MINERALS IN CHELPU AREA (NE IRAN) (چکیده)
45 - Seroepidemiology of coxiellosis (Q fever) in sheep and goat populations in the northeast of Iran (چکیده)
46 - ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION TO ARSENIC AND ANTIMONY THROUGH WEATHERING OF AS AND SB BEARING MINERALS IN CHELPU AREA (NE IRAN) (چکیده)
47 - Quenching effect of deferoxamine on free radical-mediated photon production in luminol and ortho-phenanthroline-dependent chemiluminescence (چکیده)
48 - Naturally occurring level of mixed aflatoxins B and G stimulate toll-like receptor-4 in bovine mononuclear cells (چکیده)
49 - Aflatoxin B1 interferes with the antigen-presenting capacity of porcine dendritic cells (چکیده)
50 - Cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B1-exposed human lymphocytes and monocytes (چکیده)
51 - An ultrastructural investigation of the blood neutrophils in camel (Camelus dromedarius (چکیده)
52 - Biologically relevant doses of mixed aflatoxins B and G up-regulate MyD88, TLR2, TLR4 and CD14 transcripts in human PBMCs (چکیده)
53 - Indirect Chemiluminescence-based Determination of Catecholamines in Pharmaceutical Formulations by Furandicarboxylate Derivative as a Novel Blue Fluorescer in Peroxyoxalate-H2O2 System (چکیده)
54 - بیوژئوشیمی آرسنیک و اثر آن بر سلامت انسان، مثالی از منطقه چلپو واقع درشمال کاشمر (چکیده)
55 - بررسی آلودگی خاک به آرسنیک و آنتیموان در منطقه معدنی چلپو، شمال کاشمر (چکیده)
56 - Geogenic Arsenic in Drinking Water of Chelpu Region (North of Kashmar-NE Iran) : Implication for Its Concentration in Urine and Hair Biomarkers (چکیده)
57 - The relationship between antibody generated against BVD virusand hematologic finding associated with non-specific immunity in high yielding cows (چکیده)
58 - Bovine neutrophils’ oscillation and transition period (چکیده)
59 - Seroepidemiology of Q-Fever in sheep population of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
60 - تاثیر کانی سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو - شمال کاشمر (چکیده)
61 - آرسنیک زمین زاد در منابع آب و غلظت آن در نشانگر زیستی ادرار و مو - منطقه چلپو (شمال کاشمر) (چکیده)
62 - بررسی سرواپیدمیولوژیک بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس در گربه های خانگی، ولگرد مشهد و دامپروریهای صنعتی اطراف شهرستان مشهد (چکیده)
63 - Can new probiont isolate of bovine milk reverse aflatoxin M1-induced neutrophil oscillation? (چکیده)
64 - The effects of hydatid fluid antigens of Echinococcos granulosus on the expression level of ovine Toll-like Receptor 2 and 4( TLR2 and TLR4) in Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (چکیده)
65 - بررسی پاسخ های ایمنی ذاتی در مقابل آنتی ژن های مایع کیست هیداتید اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش quantitative PCR(qPCR) Real-time (چکیده)
66 - Hydatid cysts versus ovine innate immunity: can antigens from fertile protoscoleces alter sensor molecules in immune cells (چکیده)
67 - Can new probiont isolate of bovine milk reverse aflatoxin M1-induced neutrophil oscillation? (چکیده)
68 - مطالعه میکروسکپ نوری و الکترونی هسته و سیتوپلاسم نوتروفیل های شتر (چکیده)
69 - تعیین منشأ و شاخص‌های آلودگی‌ فلزی منابع آب و خاک و اثرات آن بر سیستم ایمنی جانداران، جنوب‌باختر بیجار، کردستان (چکیده)
70 - نقش زمین شناسی منطقه کلاته چوبک کاشمر بر آلودگی آب به عناصر سمی آرسنیک و بور (چکیده)
71 - ارزیابی شاخص‌های آلودگی و روابط عنصری در منابع آب مصرفی منطقه کلاته‌چوبک، شمال کاشمر، با استفاده از نرم‌افزار SPSS (چکیده)
72 - تاثیر کانی­ سازی هیدروترمال بر هیدروژئوشیمی و شاخص کیفی منابع آب در منطقه چلپو – شمال کاشمر (چکیده)
73 - Investigation of in vitro effects of very low dose of aflatoxin B1 on the expression of TLR2 and TLR4 in human CD11c+dendritic cells (چکیده)
74 - بررسی قدرت باکتری کشی نوتروفیلهای خون گاوهای سیستانی و هولشتاین در برابر ایشریشیا کولی و استافیلوکوکوس اروئوس (چکیده)
75 - مطالعه آلودگی آرسنیک در منابع آب روستای خضربیگ و بررسی اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
76 - In vitro effects of very low levels of aflatoxin B1 on free radicalsproduction and bactericidal activity of bovine blood neutrophils (چکیده)
77 - Effect of bovine viral diarrhoea virus biotypes on adherence of sperm to oocytes during in-vitro fertilization in cattle (چکیده)
78 - بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic و Non-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط InVitro Fertilization (چکیده)
79 - Even very low dose of aflatoxin B1 is alarmingly antiphagocte in bovine: the mechanistic effects on killing capacities of neutrophils (چکیده)
80 - Quenching effect of deferoxamine on luminol and ortho-phenanthroline chemiluminescence systems (چکیده)
81 - Deferoxamine enhances intracellular chemiluminescence of bovine neutrophils (چکیده)
82 - Effect of aflatoxin B1 on killing capacity of bovine neutrophils against Escherichia coli and Staphylococcus aureus (چکیده)
83 - Role of neutrophils in protection of udder from infection in high yielding dairy cows (چکیده)
84 - Inhibition of in vitro growth of mastitis pathogens by new Lactobacillus isolates of mammary gland in lactating dairy cows (چکیده)
85 - The effect of selenium sources and supplementation on neutrophil functions in dairy cows (چکیده)
86 - Seroprevalence of Leptospiral Infection in Rodents of DairyCattle Herds Complexes in Suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
87 - Resistance of camel to infectious diseases and innate immunity: vital role of blood neutrophils (چکیده)
88 - Excessive extracellular chemiluminescence and necrosis of neutrophils in bovine neonates and potentially supportive role of vitamin C (چکیده)
89 - کمیلومینسانس بعنوان تکنیکی کارا و مناسب برای مطالعه مکانیسم های فعالیت باکتری کشی فاگوسیت ها در انسان و حیوانات (چکیده)
90 - Phagocytic and bactericidal activity of blood and milk-residentneutrophils against Staphylococcus aureus in primiparous andmultiparous cows during early lactation (چکیده)
91 - Increase in Escherichia coli Inoculum Dose Accelerates CD8+ T-Cell (چکیده)
92 - Mammary gland immune dysfunction in high yielding dairy cows immediately after calving: can dietary vitamin C help? (چکیده)
93 - The effect of dry period length reduction to 28 days on the performance of multiparous dairy cows in the subsequent lactation (چکیده)
94 - T lymphocyte proliferative capacity and CD4+/CD8+ratio in primiparous and pluriparous lactating cows (چکیده)
95 - Effects of Short Dry Periods on Performance and Metabolic Status in Holstein Dairy Cows (چکیده)
96 - Neutrophil bactericidal impairment in dairy cows around parturition: supportive effects of dietary organic selenium (چکیده)
97 - Bovine blood neutrophil acyloxyacyl hydrolase (AOAH) activity during endotoxin and coliform mastitis (چکیده)