مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. معصومه توکلی خراسانی , فرزانه سادات تیموری طوفال , مصطفی میرجلیلی , سمانه صاحبیان سقی , رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (31), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (121-130)
 2. مهرداد محمودی , بهروز بیدختی , سمانه صاحبیان سقی , اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای, مهندسی متالورژی و مواد, سال (2020-12)
 3. فائزه درویشیان حقیقی , سحر ملازاده بیدختی , سمانه صاحبیان سقی , زهرا طیرانی نجاران , تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته, مهندسی متالورژی, دوره (22), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (84-95)
 4. فاطمه نجارنیا , سمانه صاحبیان سقی , فاطمه احمدپور , بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2, مهندسی متالورژی, دوره (22), شماره (3), سال (2019-9), صفحات (193-188)
 5. سهیل جمالی , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (30), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (79-90)
 6. ساره مؤذن , سمانه صاحبیان سقی , بررسی تأثیر نانولوله های کربنی بر سینتیک بلورینگی پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE), مهندسی متالورژی و مواد, دوره (30), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (67-78)
 7. سمانه صاحبیان سقی , سید مجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط, علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (21), شماره (2), سال (2008-6), صفحات (133-140)
 8. سمانه صاحبیان سقی , سید مجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی , آندرا لاتزری , تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن, مواد نوین, دوره (5), شماره (3), سال (2015-6), صفحات (111-122)
 9. سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی , اندرا لاتزری , تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن, مواد نوین, دوره (5), شماره (1), سال (2014-10), صفحات (41-53)
 10. محسن حدادسبزوار , سمانه صاحبیان سقی , مروری بر فلزات آمورف توده ای, مهندسی متالورژی, دوره (24), شماره (28), سال (2008-4), صفحات (74-88)
 11. سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط, علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (21), شماره (2), سال (2008-8), صفحات (133-140)

انگلیسی

 1. Hojat Zamyad , Amir hossein Ebrahimi , Samaneh Sahebian , Javad Safaie , ساخت عملگر نرم نوین با طول عمر بالا با استفاده از سیلیکون الاستومر و اتانول, مهندسی متالورژی و مواد, Year (2021-10)
 2. Sare Moazen , Samaneh Sahebian , Mohsen Haddad Sabzevar , Low percolation behavior of HDPE/CNT nanocomposites for EMI shielding application: Random distribution to segregated structure, Synthetic Metals, Volume (281), No (281), Year (2021-11), Pages (116900-116911)
 3. mehrdad mahmoudi , Behrooz Beidokhti , Samaneh Sahebian , Strength improvement in friction stir spot joining of polyethylene and aluminum, International Journal of Adhesion and Adhesives, Volume (108), No (108), Year (2021-7), Pages (102895-102901)
 4. faezeh darvishian haghighi , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Zahra Tayarani Najaran , Samaneh Sahebian , Highly improved biological and mechanical features of bioglass-ceramic/ gelatin composite scaffolds using a novel silica coverage, Ceramics International, Volume (47), No (10), Year (2021-5), Pages (14048-14061)
 5. mohammad amin mousavi , Samaneh Sahebian , Ahad Zabett , Effects of toughened polyester on fatigue behavior of glass fiber reinforced polyester composite for wind turbine blade, Polymer Composites, Volume (42), No (1), Year (2020-9), Pages (70-82)
 6. Mohammad Ansari , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Samaneh Sahebian , Elham Kamali Heidari , Photocatalytic and Antibacterial Activity of Silver/Titanium Dioxide/Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Cotton Fabrics, ChemistrySelect, Volume (5), No (27), Year (2020-7), Pages (8370-8378)
 7. nadia nosrati , Ahad Zabett , Samaneh Sahebian , Long-term creep behaviour of E-glass/epoxy composite: time-temperature superposition principle, Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering, Volume (49), No (6), Year (2020-3), Pages (254-262)
 8. S Salehi , F Maghmoomi , Samaneh Sahebian , SM Zebarjad , A Lazzeri , A study on the effect of carbon nanotube surface modification on mechanical and thermal properties of CNT/HDPE nanocomposite, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Volume (34), No (2), Year (2019-4), Pages (203-220)
 9. Samaneh Sahebian , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Thermal stability of CaCO3/polyethylene (PE) nanocomposites, Polymers and Polymer Composites, Volume (27), No (7), Year (2019-9), Pages (371-382)
 10. Samaneh Sahebian , S. M. Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , A. Lazzeri , The decoration of multi-walled carbon nanotubes with nickel oxide nanoparticles using chemical method, International Nano Letters, Volume (6), No (3), Year (2016-9), Pages (183-190)
 11. Samaneh Sahebian , S. M. Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , A. Lazzeri , A study on the dependence of structure of multi-walled carbon nanotubes on acid treatment, Journal of Nanostructure in Chemistry, Volume (5), No (5), Year (2015-7), Pages (287-293)
 12. Samaneh Sahebian , Seyed Mojtaba Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , andrea lazzeri , On the Role of Stearic Acid on the Surface Properties of Carbon Nanotubes, Particulate Science and Technology, Volume (32), No (6), Year (2014-11), Pages (554-559)
 13. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , alireza bakhtiari , Samaneh Sahebian , Influence of Alumina Particles on Thermal Behavior of High Density Polyethylene (HDPE), Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (51), No (2), Year (2012-1), Pages (214-219)
 14. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , alireza bakhtiari , Samaneh Sahebian , Tensile Creep Behavior of Medium-Density Polyethylene, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Volume (24), No (4), Year (2011-5), Pages (555-566)
 15. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Samaneh Sahebian , alireza bakhtiari , Non-Isothermal Crystallization of Al2O3/HDPE Composite, Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (50), Year (2011-1), Pages (225-231)
 16. Tahere Ebrahimi Sadrabadi , Seyed Mojtaba Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , Samaneh Sahebian , On the Dependence of Avrami Indexes of MDPE on Milling Time, Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (49), No (12), Year (2010-9), Pages (1284-1288)
 17. Samaneh Sahebian , Seyed Mojtaba Zebarjad , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Role of Surface Active Agent on Dimensional Stability of HDPE/CaCO3 Nanocomposites, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Volume (23), Year (2010-9), Pages (583-596)
 18. Mohsen Haddad Sabzevar , Samaneh Sahebian , Zahra Jamili Shirvan , Seyede Akram Hasheminethad , Thermal Properties and Crystallization Behavior of Co67Fe4Cr7Si8B14, Defect and Diffusion Forum, Volume (297), No (127), Year (2010-2), Pages (330-337)
 19. Samaneh Sahebian , Seyed Mojtaba Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , Seyed Abdolkarim Sajjadi , The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE, Journal of Materials Processing Technology, Volume (209), No (3), Year (2009-1), Pages (1310-1317)
 20. Samaneh Sahebian , Seyed Mojtaba Zebarjad , Seyed Abdolkarim Sajjadi , zahra sherafat , Lazzeri , Effect of Both Uncoated and Coated Calcium Carbonate on Fracture Toughness of HDPE/CaCO3 Nanocomposites, Journal of Applied Polymer Science, Year (2007-2)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ساره مؤذن , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , ساخت کامپوزیت با آرایس تجمعی CNT در زمینه HDPE و مقایسه رسانایی الکتریکی آن با کامپوزیت دارای آرایش تصادفی , https://www.symposia.ir/EMGBC01 , 2020-01-20
 2. ساره مؤذن , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , بررسی تأثیر میزان نانولوله کربنی بر خواص دی الکتریک و رفتار رسانایی نانوکامپوزیت های HDPE , کنفرانس بین المللی توسعه فناوری ، مهندسی مواد معدن و زمین شناسی , 2020-01-20
 3. سمانه صاحبیان سقی , دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 , چهارمین کنفرانس مهندسی ملی مواد ،مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی , 2018-10-10
 4. سمانه صاحبیان سقی , رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2019-10-07
 5. سمانه صاحبیان سقی , بررسی رفتار حافظهشکلی نانوکامپوزیت پلیاورتان تقویت شده با نانولوله )SMPU/CNTکربنی , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2019-10-07
 6. سمانه صاحبیان سقی , بررسی خواص مغناطیسی کامپوزیت لایه ای زمینه اپوکسی تقویت شده با آلیاژآمورف پایه نیکل و کبالت , دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2016-10-22
 7. سمانه صاحبیان سقی , بررسی پرایمینگ نانو لوله کربنی بر شاخص های جوانه زنی بذر فلفل تند , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2015-03-12
 8. سمانه صاحبیان سقی , بررسی خواصحرارتی کامپوزیتپلی اتیلن – مس , ۱ آبان اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران , 2007-10-23
 9. سمانه صاحبیان سقی , بررسی فرفتار خزشی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم , یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2007-07-23
 10. سمانه صاحبیان سقی , بررسی میزان جذب امواج الکترومغناطیس توسط کامپوزیت لایهای نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله با آلیاژ آمورف فاینمت , دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2016-10-05
 11. فاطمه بوژآبادی , الهام کمالی حیدری , سمانه صاحبیان سقی , دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 , چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی , 2018-10-09
 12. شیرین سادات پورحسینی تفت , سمانه صاحبیان سقی , احد ضابط , بررسی رفتار چسبندگی فصل مشترک کامپوزیت اپوکسی/ الیاف شیشه بر اثر اصلاح سطح الیاف شیشه با عامل سیلان , ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد , 2017-10-28
 13. سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , الهام کمالی حیدری , سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات نقره دی اکسید تیتانیوم دی اکسید روی به روشهای مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی , IMAT 2018 , 2018-10-09
 14. مجتبی اسفیدانی , احد ضابط , محمد مزینانی , سمانه صاحبیان سقی , پویا ولی زاده , بررسی آماری استحکام کششی و خستگی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده به روش تزریق ریزن به کمک خلاء (VIP) , ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2017-10-28
 15. سمانه صاحبیان سقی , بررسی اهمیت خزش در کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده , دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2015-11-25
 16. محمدتقی حامدموسویان , علی رضا بختیاری قداربند , سمانه صاحبیان سقی , بررسی اثر ذرات آلومینا بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن , دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران , 2008-11-18
 17. محمدتقی حامدموسویان , علی رضا بختیاری قداربند , سمانه صاحبیان سقی , بررسی اثر تغییرات شرایط حرارتی بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی بالا , دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران , 2008-11-18

انگلیسی

 1. Samaneh Sahebian , Influence of copper particles on thermal behaviour of medium density polyethylene (MDPE) , Composites 2007 , 2007-08-06
 2. Samaneh Sahebian , Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds , The 5th International Conference on Composites , 2016-08-07
 3. Samaneh Sahebian , , An Investigation on Thermal Stability Of Fe5C2 Nanoparticles , IMAT 2018 , 2018-09-08
 4. Samaneh Sahebian , nadia nosrati , Ahad Zabett , مدلسازی برهم نهی دما زمان به منظور تعیین عملکرد طولانی مدت خزش کامپوزیت ریشه پره توربین بادی , چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران , 2016-06-25
 5. Samaneh Sahebian , mohammad amin mousavi , Ahad Zabett , Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber , 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF SCIENCE AND ENGINEERING , 2017-12-07
 6. Samaneh Sahebian , nadia nosrati , Ahad Zabett , Prediction of long-term creep behavior of blade by time-stress superposition principle(TSSP) modeling , WindEurope Conference 2018 , 2018-09-25
 7. Samaneh Sahebian , monavvar hamidi , Ahad Zabett , بررسی اثر اصلاح سطح الیاف شیشه به کمک سیلان , IMAT 2018 , 2018-10-09
 8. faezeh darvishian haghighi , Samaneh Sahebian , زهرا طیرانی نجاران , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds , سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادین , 2018-11-28
 9. faezeh darvishian haghighi , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Samaneh Sahebian , تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربستهای کامپوزیتی کلسیم فسفات، ژلاتین، نشاسته , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09