مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدمهران تیموری طوفال , سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی حضور LDPE بر خواص مکانیکی و رسانایی الکتریکی کامپوزیت سگرگیت CB/HDPE, مهندسی متالورژی, سال (2023-12)
 2. عطیه نیشابوری محمدابادی , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , جلیل وحدتی خاکی , تاثیر اصلاح سطح نانولوله‌کربنی بر رفتار رسانایی کامپوزیت هیبریدی دایش-یافته زمینه پلی‌اتلین HDPE تقویت شده با نانولوله‌کربنی, مواد نوین, دوره (13), شماره (49), سال (2022-10), صفحات (57-71)
 3. ریحانه رضانیا , سمانه صاحبیان سقی , ابوالفضل باباخانی , تاثیر حضور LDPE در مرزدانه بر رسانایی الکتریکی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت HDPE/CNT با ساختار سگرگیت, مهندسی متالورژی و مواد, سال (2023-9)
 4. سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده , احد ضابط , سمانه صاحبیان سقی , بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (33), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (1-12)
 5. تکتم کیان افشار , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی‌اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (33), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (135-146)
 6. امیرحسین ابراهیمی , حجت زامیاد , جواد صفائی , سمانه صاحبیان سقی , طراحی و مشخصه‌یابی عملگر نرم الکتروفعال-الهام گرفته از طبیعت، بر پایه کامپوزیت سیلیکون-اتانول, مهندسی متالورژی و مواد, سال (2021-11)
 7. معصومه توکلی خراسانی , فرزانه سادات تیموری طوفال , مصطفی میرجلیلی , سمانه صاحبیان سقی , رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (31), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (121-130)
 8. مهرداد محمودی , بهروز بیدختی , سمانه صاحبیان سقی , اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای, مهندسی متالورژی و مواد, سال (2020-12)
 9. فائزه درویشیان حقیقی , سحر ملازاده بیدختی , سمانه صاحبیان سقی , زهرا طیرانی نجاران , تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته, مهندسی متالورژی, دوره (22), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (84-95)
 10. فاطمه نجارنیا , سمانه صاحبیان سقی , فاطمه احمدپور , بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2, مهندسی متالورژی, دوره (22), شماره (3), سال (2019-9), صفحات (193-188)
 11. سهیل جمالی , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (30), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (79-90)
 12. ساره مؤذن , سمانه صاحبیان سقی , بررسی تأثیر نانولوله های کربنی بر سینتیک بلورینگی پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE), مهندسی متالورژی و مواد, دوره (30), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (67-78)
 13. سمانه صاحبیان سقی , سید مجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط, علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (21), شماره (2), سال (2008-6), صفحات (133-140)
 14. سمانه صاحبیان سقی , سید مجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی , آندرا لاتزری , تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن, مواد نوین, دوره (5), شماره (3), سال (2015-6), صفحات (111-122)
 15. سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , جلیل وحدتی خاکی , اندرا لاتزری , تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن, مواد نوین, دوره (5), شماره (1), سال (2014-10), صفحات (41-53)
 16. محسن حدادسبزوار , سمانه صاحبیان سقی , مروری بر فلزات آمورف توده ای, مهندسی متالورژی, دوره (24), شماره (28), سال (2008-4), صفحات (74-88)
 17. سمانه صاحبیان سقی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط, علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (21), شماره (2), سال (2008-8), صفحات (133-140)

انگلیسی

 1. Hojat Zamyad , Amir hossein Ebrahimi , Samaneh Sahebian , Javad Safaie , Dynamic behavior modelling of the silicone-ethanol actuator based on principal dynamic modes of the Laguerre model, Sensors and Actuators A: Physical, Volume (370), No (370), Year (2024-5), Pages (115274-115282)
 2. Pedram Azizihariri , Amir hossein Ebrahimi , Hojat Zamyad , Samaneh Sahebian , Development of a phase-change material-based soft actuator for soft robotic gripper functionality: In-depth analysis of material composition, ethanol microbubble distribution and lifting capabilities, Materials Chemistry and Physics, Volume (311), Year (2024-1)
 3. Amir hossein Ebrahimi , Hojat Zamyad , Javad Safaie , Samaneh Sahebian , Design and characterization of electro-active soft actuator based on phase transition of microencapsulated silicon-ethanol composite, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Volume (37), No (4), Year (2023-8), Pages (1499-1518)
 4. fatmeh bojabadi , Elham Kamali Heidari , Samaneh Sahebian , Hydrothermal synthesis of highly aligned Fe3O4 nanosplates on nickel foam, Materials Chemistry and Physics, Volume (305), Year (2023-9), Pages (127828-127828)
 5. Nourolhoda Razavi , F. Foroutan , Samaneh Sahebian , Jalil Vahdati Khaki , Extraction and pre‐concentration of parabens in liquid pharmaceutical samples by dispersive liquid–liquid microextraction based on deep eutectic solvents, Biomedical Chromatography, Volume (37), No (2), Year (2022-12)
 6. Amir hossein Ebrahimi , Samaneh Sahebian , Influence of functional carbon nanotube and multi‐cyclic shape memory performance on thermally triggered polyurethane nanocomposites, Polymer Composites, Volume (43), No (12), Year (2022-12), Pages (8925-8934)
 7. Zahra Yousefi , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Samaneh Sahebian , سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی, مهندسی متالورژی و مواد, Year (2022-11)
 8. nadia nosrati , Ahad Zabett , Samaneh Sahebian , Stress Dependency of Creep Response for Glass/Epoxy Composite at Nonlinear and Linear Viscoelastic Behavior, International Journal of Polymer Science, Volume (2022), No (1), Year (2022-2), Pages (1-11)
 9. , Fatemeh Ahmadpoor , Samaneh Sahebian , Jacqueline A. Johnson , Saeed Kamali , Seyed Abbas Shojaosadati , Thermal decomposition kinetic study of Fe5C2 nanoparticles, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Volume (161), No (161), Year (2022-2), Pages (110436-110442)
 10. Hojat Zamyad , Amir hossein Ebrahimi , Samaneh Sahebian , Javad Safaie , ساخت عملگر نرم نوین با طول عمر بالا با استفاده از سیلیکون الاستومر و اتانول, مهندسی متالورژی و مواد, Year (2021-10)
 11. Sare Moazen , Samaneh Sahebian , Mohsen Haddad Sabzevar , Low percolation behavior of HDPE/CNT nanocomposites for EMI shielding application: Random distribution to segregated structure, Synthetic Metals, Volume (281), No (281), Year (2021-11), Pages (116900-116911)
 12. mehrdad mahmoudi , Behrooz Beidokhti , Samaneh Sahebian , Strength improvement in friction stir spot joining of polyethylene and aluminum, International Journal of Adhesion and Adhesives, Volume (108), No (108), Year (2021-7), Pages (102895-102901)
 13. faezeh darvishian haghighi , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Zahra Tayarani Najaran , Samaneh Sahebian , Highly improved biological and mechanical features of bioglass-ceramic/ gelatin composite scaffolds using a novel silica coverage, Ceramics International, Volume (47), No (10), Year (2021-5), Pages (14048-14061)
 14. mohammad amin mousavi , Samaneh Sahebian , Ahad Zabett , Effects of toughened polyester on fatigue behavior of glass fiber reinforced polyester composite for wind turbine blade, Polymer Composites, Volume (42), No (1), Year (2020-9), Pages (70-82)
 15. Mohammad Ansari , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Samaneh Sahebian , Elham Kamali Heidari , Photocatalytic and Antibacterial Activity of Silver/Titanium Dioxide/Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Cotton Fabrics, ChemistrySelect, Volume (5), No (27), Year (2020-7), Pages (8370-8378)
 16. nadia nosrati , Ahad Zabett , Samaneh Sahebian , Long-term creep behaviour of E-glass/epoxy composite: time-temperature superposition principle, Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering, Volume (49), No (6), Year (2020-3), Pages (254-262)
 17. S Salehi , F Maghmoomi , Samaneh Sahebian , SM Zebarjad , A Lazzeri , A study on the effect of carbon nanotube surface modification on mechanical and thermal properties of CNT/HDPE nanocomposite, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Volume (34), No (2), Year (2019-4), Pages (203-220)
 18. Samaneh Sahebian , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Thermal stability of CaCO3/polyethylene (PE) nanocomposites, Polymers and Polymer Composites, Volume (27), No (7), Year (2019-9), Pages (371-382)
 19. Samaneh Sahebian , S. M. Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , A. Lazzeri , The decoration of multi-walled carbon nanotubes with nickel oxide nanoparticles using chemical method, International Nano Letters, Volume (6), No (3), Year (2016-9), Pages (183-190)
 20. Samaneh Sahebian , S. M. Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , A. Lazzeri , A study on the dependence of structure of multi-walled carbon nanotubes on acid treatment, Journal of Nanostructure in Chemistry, Volume (5), No (5), Year (2015-7), Pages (287-293)
 21. Samaneh Sahebian , Seyed Mojtaba Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , andrea lazzeri , On the Role of Stearic Acid on the Surface Properties of Carbon Nanotubes, Particulate Science and Technology, Volume (32), No (6), Year (2014-11), Pages (554-559)
 22. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , alireza bakhtiari , Samaneh Sahebian , Influence of Alumina Particles on Thermal Behavior of High Density Polyethylene (HDPE), Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (51), No (2), Year (2012-1), Pages (214-219)
 23. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , alireza bakhtiari , Samaneh Sahebian , Tensile Creep Behavior of Medium-Density Polyethylene, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Volume (24), No (4), Year (2011-5), Pages (555-566)
 24. Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Samaneh Sahebian , alireza bakhtiari , Non-Isothermal Crystallization of Al2O3/HDPE Composite, Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (50), Year (2011-1), Pages (225-231)
 25. Tahere Ebrahimi Sadrabadi , Seyed Mojtaba Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , Samaneh Sahebian , On the Dependence of Avrami Indexes of MDPE on Milling Time, Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (49), No (12), Year (2010-9), Pages (1284-1288)
 26. Samaneh Sahebian , Seyed Mojtaba Zebarjad , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Role of Surface Active Agent on Dimensional Stability of HDPE/CaCO3 Nanocomposites, Journal of Thermoplastic Composite Materials, Volume (23), Year (2010-9), Pages (583-596)
 27. Mohsen Haddad Sabzevar , Samaneh Sahebian , Zahra Jamili Shirvan , Seyede Akram Hasheminethad , Thermal Properties and Crystallization Behavior of Co67Fe4Cr7Si8B14, Defect and Diffusion Forum, Volume (297), No (127), Year (2010-2), Pages (330-337)
 28. Samaneh Sahebian , Seyed Mojtaba Zebarjad , Jalil Vahdati Khaki , Seyed Abdolkarim Sajjadi , The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE, Journal of Materials Processing Technology, Volume (209), No (3), Year (2009-1), Pages (1310-1317)
 29. Samaneh Sahebian , Seyed Mojtaba Zebarjad , Seyed Abdolkarim Sajjadi , zahra sherafat , Lazzeri , Effect of Both Uncoated and Coated Calcium Carbonate on Fracture Toughness of HDPE/CaCO3 Nanocomposites, Journal of Applied Polymer Science, Year (2007-2)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. عطیه نیشابوری محمدابادی , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , جلیل وحدتی خاکی , سنتز نانو پودر نیکل در حضور نانولوله کربنی به روش سنتز احتراقی درمحلول , IMAT2022 , 2022-11-13
 2. علی شجری , سیدمهران تیموری طوفال , ساره موذن , سمانه صاحبیان سقی , بررسی خواص ترمودینامیکی کامپوزیت hdpe/cnt با توریع سگرگیت فاز ثانویه , imat 2021 , 2021-11-16
 3. تکتم کیان افشار , محسن حدادسبزوار , سمانه صاحبیان سقی , آیا نانولوله کربنی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای پل یاتیلن/آلومینیوم تأثیرگذار است ؟ , دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران , 2021-06-21
 4. امیرحسین ابراهیمی , حجت زامیاد , جواد صفائی , سمانه صاحبیان سقی , ساخت ربات نرم خزنده با استفاده از کامپوزیت زمینه سیلیکون تقویت شده با سیال تغییر فازدهنده , دهمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16
 5. تکتم کیان افشار , مهدی هامون پیما , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , بررسی استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ نانولوله کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطها , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16
 6. سمانه صاحبیان سقی , تکتم کیان افشار , مهدی هامون پیما , محسن حدادسبزوار , تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16
 7. سمانه صاحبیان سقی , سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده , احد ضابط , بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین , دهمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16
 8. سمانه صاحبیان سقی , سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده , احد ضابط , ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0 , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16
 9. زهرا یوسفی , سیدعبدالکریم سجادی , سمانه صاحبیان سقی , سنتز و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت الیاف پلی‌وینیل‌الکل/ فریت کبالت سنتزشده به روش الکتروریسی , چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای در نانوفناوری , 2021-09-22
 10. زهرا یوسفی , سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی تاثیر دمای واکنش بر ساختار و خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتزشده به روش هم‌رسوبی شیمیایی , پنجمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو , 2021-08-28
 11. ساره مؤذن , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , ساخت کامپوزیت با آرایس تجمعی CNT در زمینه HDPE و مقایسه رسانایی الکتریکی آن با کامپوزیت دارای آرایش تصادفی , https://www.symposia.ir/EMGBC01 , 2020-01-20
 12. ساره مؤذن , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار , بررسی تأثیر میزان نانولوله کربنی بر خواص دی الکتریک و رفتار رسانایی نانوکامپوزیت های HDPE , کنفرانس بین المللی توسعه فناوری ، مهندسی مواد معدن و زمین شناسی , 2020-01-20
 13. سمانه صاحبیان سقی , دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 , چهارمین کنفرانس مهندسی ملی مواد ،مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی , 2018-10-10
 14. سمانه صاحبیان سقی , رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2019-10-07
 15. سمانه صاحبیان سقی , بررسی رفتار حافظهشکلی نانوکامپوزیت پلیاورتان تقویت شده با نانولوله )SMPU/CNTکربنی , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2019-10-07
 16. سمانه صاحبیان سقی , بررسی خواص مغناطیسی کامپوزیت لایه ای زمینه اپوکسی تقویت شده با آلیاژآمورف پایه نیکل و کبالت , دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2016-10-22
 17. سمانه صاحبیان سقی , بررسی پرایمینگ نانو لوله کربنی بر شاخص های جوانه زنی بذر فلفل تند , دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2015-03-12
 18. سمانه صاحبیان سقی , بررسی خواصحرارتی کامپوزیتپلی اتیلن – مس , ۱ آبان اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران , 2007-10-23
 19. سمانه صاحبیان سقی , بررسی فرفتار خزشی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم , یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2007-07-23
 20. سمانه صاحبیان سقی , بررسی میزان جذب امواج الکترومغناطیس توسط کامپوزیت لایهای نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله با آلیاژ آمورف فاینمت , دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2016-10-05
 21. فاطمه بوژآبادی , الهام کمالی حیدری , سمانه صاحبیان سقی , دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 , چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی , 2018-10-09
 22. شیرین سادات پورحسینی تفت , سمانه صاحبیان سقی , احد ضابط , بررسی رفتار چسبندگی فصل مشترک کامپوزیت اپوکسی/ الیاف شیشه بر اثر اصلاح سطح الیاف شیشه با عامل سیلان , ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد , 2017-10-28
 23. سمانه صاحبیان سقی , سیدعبدالکریم سجادی , الهام کمالی حیدری , سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات نقره دی اکسید تیتانیوم دی اکسید روی به روشهای مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی , IMAT 2018 , 2018-10-09
 24. مجتبی اسفیدانی , احد ضابط , محمد مزینانی , سمانه صاحبیان سقی , پویا ولی زاده , بررسی آماری استحکام کششی و خستگی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده به روش تزریق ریزن به کمک خلاء (VIP) , ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2017-10-28
 25. سمانه صاحبیان سقی , بررسی اهمیت خزش در کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده , دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2015-11-25
 26. سید محمدتقی حامدموسویان , علی رضا بختیاری قداربند , سمانه صاحبیان سقی , بررسی اثر ذرات آلومینا بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن , دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران , 2008-11-18
 27. سید محمدتقی حامدموسویان , علی رضا بختیاری قداربند , سمانه صاحبیان سقی , بررسی اثر تغییرات شرایط حرارتی بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی بالا , دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران , 2008-11-18

انگلیسی

 1. Ali Shajari , , Samaneh Sahebian , Mohsen Haddad Sabzevar , ررسی تاثیر روش اختلاط بر رسانایی الکتریکی و جذب امواج الکترومغناطیس در کامپوزیت پلیمری با توزیع سگرگیت کربن سیاه , IMAT2022 , 2022-12-13
 2. Samaneh Sahebian , Influence of copper particles on thermal behaviour of medium density polyethylene (MDPE) , Composites 2007 , 2007-08-06
 3. Samaneh Sahebian , Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds , The 5th International Conference on Composites , 2016-08-07
 4. Samaneh Sahebian , , An Investigation on Thermal Stability Of Fe5C2 Nanoparticles , IMAT 2018 , 2018-09-08
 5. Samaneh Sahebian , nadia nosrati , Ahad Zabett , مدلسازی برهم نهی دما زمان به منظور تعیین عملکرد طولانی مدت خزش کامپوزیت ریشه پره توربین بادی , چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران , 2016-06-25
 6. Samaneh Sahebian , mohammad amin mousavi , Ahad Zabett , Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber , 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF SCIENCE AND ENGINEERING , 2017-12-07
 7. Samaneh Sahebian , nadia nosrati , Ahad Zabett , Prediction of long-term creep behavior of blade by time-stress superposition principle(TSSP) modeling , WindEurope Conference 2018 , 2018-09-25
 8. Samaneh Sahebian , monavvar hamidi , Ahad Zabett , بررسی اثر اصلاح سطح الیاف شیشه به کمک سیلان , IMAT 2018 , 2018-10-09
 9. faezeh darvishian haghighi , Samaneh Sahebian , زهرا طیرانی نجاران , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds , سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادین , 2018-11-28
 10. faezeh darvishian haghighi , Sahar Mollazadeh Beidokhti , Samaneh Sahebian , تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربستهای کامپوزیتی کلسیم فسفات، ژلاتین، نشاسته , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09