بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مقاومت فشاری


موارد یافت شده: 45

1 - بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از میکروسیلیس و متاکائولن بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان آسفالتی نوع دو (چکیده)
2 - بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی برخی از سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
3 - ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد) (چکیده)
4 - بررسی رفتار فیزیکی بتن دارای الیاف پلی پروپیلن و سنگدانه بازیافتی (چکیده)
5 - تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر بتن سنگدانه ی بازیافتی (چکیده)
6 - بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن (چکیده)
7 - بررسی رفتار مکانیکی بلوک های پیش ساخته سبک (چکیده)
8 - بررسی دوام جداول پرسی خشک در معرض چرخه‌های ذوب و یخبندان (چکیده)
9 - بررسی اثر نسبتهای اختلاط مختلف بر مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان آسفالتی CRTS I و توسعه مدل همبستگی با سرعت موج فراصوت (چکیده)
10 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از گِل قرمز به عنوان جایگزین سیمان و فیلر در بتن معماری-خودتراکم سفید- (چکیده)
11 - تاثیر خاکستر پوشال بر مقاومت فشاری بتن (چکیده)
12 - ارزیاتی تأثیر عیار سیمان ی درصذ میکریسیلیس تر مطخصات مکاویکی تته غلتکی ریسازی (چکیده)
13 - خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (چکیده)
14 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از فوق روان‌کننده بر پایه‌ی پلی‌کربکسیلات در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان (چکیده)
15 - تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن (چکیده)
16 - مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان (چکیده)
17 - بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد) (چکیده)
18 - بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال های آبیاری(مطالعه موردی در همدان) (چکیده)
19 - اعتبار داده های چکش اشمیت حاصل از سطوح صاف سنگهای آذرین متبلور (چکیده)
20 - بررسی طرح اختلاط بهینه بتن با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی (چکیده)
21 - استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان (چکیده)
22 - ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی (چکیده)
23 - اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC) (چکیده)
24 - تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز (چکیده)
25 - بررسی اثر نانوتیتانیوم و متاکائولین بر مقاومت فشاری بتن (چکیده)
26 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف ضایعات فولادی (چکیده)
27 - بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری (چکیده)
28 - بررسی استفاده از الیاف چوب بر خصوصیات مکانیکی بتن سبک (چکیده)
29 - اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک (چکیده)
30 - اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف (چکیده)
31 - تاثیر دانه بندی سبکدانه های لیکا برمقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا: مطالعه موردی (چکیده)
32 - بررسی تأثیر کربنات کلسیم ته‌نشین شده بر ویژگی‌های بتن و ملات ماسه و سیمان (چکیده)
33 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
34 - تأثیر آب مغناطیسی برروی برخی پارامترهای مقاومتی بتن (چکیده)
35 - اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه سخت شده (چکیده)
36 - اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا (چکیده)
37 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
38 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
39 - بررسی تاثیر عملآوری تحت حرارت و فشار بر روی مقاومت فشاری بتن (چکیده)
40 - نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای (چکیده)
41 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی (چکیده)
42 - بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک (چکیده)
43 - بررسی زمان گیرش ، حد متعارف ، مقاومت فشاری و برخی دیگر از خواص ملات گچ (چکیده)
44 - تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی (چکیده)
45 - بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی (چکیده)